Molitvena skupina župnije Sv. Martina v Trbovljah

Skupina redno deluje že več kot pet let. Od prvih nekaj molivcev, ki so bili sicer že vključenih v razne molitvene zveze, se je do današnjih dni krepko povečala. Trenutno šteje 25 molivcev, od tega je 22 žensk in 3 moški. Namen molitvene skupine je predvsem molitev, potreba, da nekaj kristjanov (molivcev) tako kot v veliko slovenskih župnij tudi v naši župniji vsak dan moli po stalnem in posebnem namenu. Osnovna dejavnost molitvene skupine je zato vsakodnevna osebna molitev vsaj ene desetke rožnega venca po treh osnovnih namenih:

1. po namenu apostolata molitve katoliške Cerkve za tekoči mesec
2. po posebnem glavnem mesečnem namenu
3. stalni namen za duhovne poklice in potrebe v naši župniji  in škofiji Celje

Dnevna molitev posameznika je sestavljena iz ene desetke rožnega venca, ki je določena za vsakega člana za tekoči mesec, razmišljanja v prilogi Apostolata molitve za tekoče leto »Molimo s Cerkvijo« (splošni namen je skupen celi katoliški cerkvi, sledi misijonski, slovenski in župnijski namen), v prilogi so še dodana različna priložnostna razmišljanja glede na cerkveno leto ter času primerna krajša molitev ali samo vzklik.

Posebni glavni mesečni namen sledi večinoma dogodkom v župnijski skupnosti in z življenjem naše župnije povezanimi dogodki.

Ker smo vsi člani molitvene skupine tudi člani MZDP v okviru celjske škofije je naša dnevna misel povezana tudi s skrbjo za nove duhovne poklice in molitev za stanovitnost že poklicanih.

25 molivcev skupine tako moli vsak po eno desetko Rožnega Venca. Na dan se zmolijo vsi štirje celi rožni venci vključno z molitvijo za duše naših pokojnih bratov in sester, rajnih molivcev, dušnih pastirjev ter drugih dobrotnikov.

Skupina ima redna srečanja 1x mesečno, vsak zadnji torek v mesecu, po večerni sveti maši.
Na srečanjih se pogovorimo o naših molitvah in izmenjamo izkušnje ali spomine na dogodke povezane z molitvijo. Na srečanju se ozremo tudi v prihodnost, pregledamo cerkveni koledar, poudarimo kak važnejši datum ali bližajoči se praznik in seveda nekaj časa posvetimo tudi pogovoru z Bogom. Srečanje pričnemo z odlomkom iz Svetega pisma, sledi kratko razmišljanje o prebrani Besedi, zatem razložimo namene mesečne molitve, vmes je še krajša skupna molitev, srečanje zaključimo z blagoslovom .

Molitvena skupina redno sodeluje pri vseh oblikah molitve v domači župnijski cerkvi.


Molitvena skupina želi v prihodnje:
1. še bolj vztrajati v molitvi za potrebe župnije
2. 1x letno pripraviti srečanje z molivci sosednjih župnij
3. naša želja je srečanje molivcev na dekanijski ravni
4. več sodelovanja na molitveni uri ob četrtkih, ko je večji poudarek molitve za duhovne      poklice v naši župniji,
5. sodelovanje pri molitvi rožnega venca pred vsako sveto mašo (vodenje molitve RV)
6. sodelovanje na rednem mesečnem škofijskem molitvenem dnevu MZDP v Celju
7. še bolj številčno in zavzeto romanje na vsakoletni Dan molitve za duhovne poklice v Petrovče
8. redno letno romanje skupine povezano s kakšno pobožnostjo v bolj neznana romarska svetišča
9. obisk duhovnih vaj za molivce v naši škofiji (npr.Nazarje,)

Zaključek:

Skupina ni zaprtega tipa, dobrodošel je vsak, ki ima dober namen, rad moli in čuti potrebo in skrb zaradi upadanja duhovnih poklicev.

Animator molitvene skupine:
Mihael Hild  (041 371 430)