Judita 10

Jdt 10, 11

Judita se je zelo pedantno lotila svoje naloge. Po skrbni duhovni pripravi se je lotila tudi svoje zunanjosti, da je izkazovala osupljivo lepoto. Potrudila se je tudi s svojim nagovorom Holofernu. S skrbno izbranimi besedami, ki so prijale njegovemu napuhu, ga je popolnoma preslepila.

 • Da, Holoferna je odpeljal v propad njegov silni napuh: če bi bil bolj preudaren, bi verjetno zaznal določene odtenke Juditinega govora, ki so nakazovali, da se mu bliža konec in bi lahko še pravočasno ukrepal skladno s svojo močjo. In Juditin načrt bi propadel.Ona bi tako postala njegova žrtev.
 • A Bog ni hotel tega.Hotel je rešiti svoje verno ljudstvo in to preko nje, ki je bila ponižna, stanovitna, ker je zaupala v Boga in bila pripravljena tudi na žrtev za svoje ljudstvo.
 • Če v svojih dejanjih zaupamo v Boga, zmagamo, tako kot Judita. In če smo napuhnjeni kot Holofern, propademo.To bi bil za nas nauk iz tega berila.
 • Asirski vojaki so strmeli nad Juditino lepoto in ugotavljali, da ni za podcenjevati ljudstva, ki ima takšne ženske. Treba jih je vse uničiti, saj bi sicer lahko prelisičili ves svet.
 • Človek se zamisli nad pomenom, ki ga dejansko vsebuje človeška lepota, Žal pa ima le omejen rok trajanja. S staranjem se izgublja;pravo nasprotje je modrost, ki pa žal ni tako očitno prepoznavna in zato včasih tudi ne tako učinkovita, kot lepota.

Judita 7

Jdt 7

35 + 5 dni, ki si ga vzamejo za Božji poseg, oziroma svojo predajo je 40 dni, kot 40 dnevni post, 40 let puščave, 40 udarcev, vztrajnost

 • Narava: gore, so naravna ovira, ki se jo da izkoristiti
 • Ljudstvo je malodušno, radi bi našli krivca. To pomeni najti rešitev brez napora, to je trpljenja, zato bi se kar prodali.
 • »Naj bo pod ostrim mečem kratek naš konec«, pomeni, da so sredi hude preizkušnje

Vsakdanje preizkušnje, bolezen, nezvestoba, socialna stiska…

Kljub vsemu so posamezniki lučke, ki svetijo, Ozija upa proti upanju. Prav iz tega se učimo danes tisti, ki prebiramo Sveto pismo. Kljub stiski so na položajih. Sovražnik zasede studence, izvire. Potrebno braniti studence božje milosti, ker se jih lahko polasti sovražnik.

Žejam umiranje, upad morale… lahko obsojamo misel na predajo. Vendar Bog pošilja močne može, ki vztrajajo in zaupajo in to prenašajo na ostale – v tem je rešitev

 • Holofern postavi vojsko, da jo vsi gledajo, da bi že s tem povzročil strah, zlom, padec. Koliko smo danes pod tem vplivom?
 • Podobno kakor Uzija, tako tudi Črtomir želi ljudi rešiti suženjstva in zdi se, da so eni in drugi pripravljeni raje v smrt kot pod tuj jarem, vendar v Črtomiru ni nikogar, ki bi se zanašal na Boga, pri Izraelcih pa je.

Judita 2

Jdt 2

V tem branju mrgoli težkih in hudih besed, ki so plod napuha, razkazovanja moči, zlobe, vendar pozoren bralec opazi, da gre vendarle tudi za pretiravanje in negotovost človeka, ko npr. govori o masi vojakov in potem pripomni:osvoji mi vsaj košček dežele.

 • En človek-oblastnik, lahko stori veliko hudega. Zanaša se na svojo moč in tu pogreši, kajti zanaša se na prazno stvar. Bog je tisti, ki odloča, ne človek.
 • Mnogokrat moč oblasti zamegli razum in večja ko je moč, hujši je prestopek. In na koncu vedno zlo samo sebe uniči, ker tako hoče Bog, ki je ljubeč in pravičen. Važno je, ne zlorabiti svojo moč,ustaviti se pred zlom še pravočasno.
 • Zlo uničuje življenje na zemlji in tudi odnose med ljudmi.
 • Ob raznih krutostih, ki so tu omenjene, se spomnimo na Jezusovo trpljenje; šel je nedolžen v smrt, za naše odrešenje.
 • Ob vseh nevarnostih, ki nam pretijo se ne strašimo, ampak zaupajmo v Boga, več molimo in delajmo dobro.
 • Bistvo je, da so Judje sprejeli enega Boga in da je živi Bog realnost. Proces pa še traja, kajti še danes vsi ljudje ne verujejo v Boga. V zgodovini se lahko spreminja le človek in to s tem, da dela dobro.
 • Pomembna je osebna vera in NE IZGUBITI BOGA!