Januarski večeri 2018

»Ob 30-letnici«
Letos mineva 30 let odkar je v januarju 1988 takratni župnik Franc Mlakar prvič organiziral ponovitev tedanjih Teoloških predavanj (kasneje so se predavanja preimenovala v Nikodemove večere), ki so v novembru potekala na Teološki fakulteti v Ljubljani.

Težišče letošnjih, jubilejnih Januarskih večerov, bo na odnosih v družini. Več…

Napovednik dogodkov v župniji

Dogodek Datum Kraj Ura
MIKLAVŽEVANJE 5. december Sv. Marija 18.30
SPOVEDNI DAN 15. december Sv. Martin od 16.dalje
VESELO  POPOLDNE  V  OPERI 16. december Maribor Odhod BUS 14. 30
Srečanje molitvene zveze v Celju 17. december Celje 15.00
POLNOČNA SVETA MAŠA 24. december Sv. Martin 24.00
Sv. Marija 24.00
BOŽIČNO BOGOSLUŽJE 25. december Sv. Martin 10.00
Sv. Marija 18.00
BLAGOSLOV KONJ – Štefanovo 26. december Sv. Katarina po maši ob 10 h
Maša v domu Franca Salamona 26. december Dom FS 15.00
Radijski prenos svete maše 31. december Sv. Martin 10.00
ZAHVALNA MAŠA OB SKLEPU LETA 31. december Sv. Martin 17. 00
PRAZNIK MARIJE sv. B. MATERE 1. januar  2018 Sv. Marija 10.00 in 18.00