Mašni nameni za teden od 24.9. do 30.9.

PON 24. sept
bl. Anton Martin S.
sv. Marija 19h: + st. in + iz družine Valentina Cestnika
v dober namen

TOR 25. sept
sv. Marija 19h: 18.40: VEČERNICE pred Najsvetejšim
za zdravje v družini Špitalar
+ Verica Brinar

SRE 26. sept
sv. Kozma in Damijan
sv. Marija 7h: + Danijel Leben
za duh. poklice

ČET 27. sept
sv. Vincencij Pavelski
sv. Martin 19h: + Tone (obl.), Francka, Jože, Greta, Zdravko Prnaver
+ Angela Cencelj – 30. dan

PET 28. sept
sv. Venčeslav
sv. Martin 19 h: + starši Košir
+ Zlatica Perme – 30. dan

SOB 29. sept
sveti nadangeli
sv. Martin 7h: + starši Janez in Majda – Magdalena Jesenšek

NED 30. sept
26. nedelja med letom
sv. Marija 8h: + Blaž Žnideršič
sv. Martin 10h: živi in + farani
+ Franc, Marija (obl.) Zupan
v čast sv. Duhu za 4 vnuke

Vsak duhovnik sme na dan sprejeti dar le za eno sveto mašo, drugi ali tretji namen mora biti oddan in po njem mašuje drugi duhovnik, vseh pa se spomnimo pri mašah. Bog povrni za vaše namene.

Mašni nameni za teden od 17.9. do 23.9.

PON 17. sept
sv. Robert Belarmino
sv. Marija 19h: + Silva Koprivc, Marina Mlakar
+ Terezija Kralj
+ Ivana Valka – 30. dan

TOR 18. sept
sv. Marija 19h: 18.40: VEČERNICE pred Najsvetejšim
+ Rudi Krevl
za duh. poklice

SRE 19. sept
sv. Marija 7h: za zdravje in božje varstvo

ČET 20. sept
sv. Korejski mučenci
sv. KATARINA 19h: + Alojzija Lorber, druž. Drnovšek
+ Franc, Angela Zorko
+ Neža Štrajhar

PET 21. sept
sv. Matej, apostol
sv. Martin 19h: 2 + Jožeta Laznika, druž. Cestnik
+ Mateja, Justi, Mira, Minka
+ Dragi Cestnik
+ Ljudmila Božanović – 30. dan

SOB 22. sept
sv. Martin 7h: v dober namen
za duše v vicah

NED 23. sept
Slomškova nedelja
sv. Marija 8h: živi in + farani
sv. Martin 10h: + Anton Pavelšek
+ Marija Žužek obl.

Vsak duhovnik sme na dan sprejeti dar le za eno sveto mašo, drugi ali tretji namen mora biti oddan in po njem mašuje drugi duhovnik, vseh pa se spomnimo pri mašah. Bog povrni za vaše namene.

Mašni nameni za teden od 10.9. do 16.9.

PON 10. sept
sv. Marija 19h: za zdravje in uspeh otrok in vnukov
+ družin Lončar, Ajdišek, Prnaver

TOR 11. sept
sv. Marija 19h: 18.40: VEČERNICE pred Najsvetejšim
živi in + družin Brežnik, Jurečič, Šneberger
za zdravje in + družine Naglav

SRE 12. sept
ime Marijino
sv. Marija 7h: v zahvalo za hčerki in za zdravje

ČET 13. sept
sv. Janez Zlatousti
sv. Martin 19h: + Milka Koncilja in Kukmanovi

PET 14. sept
povišanje sv. Križa
sv. Križ RETJE 10h: za duh poklice in svetost duh.

SOB 15. sept
——————————

NED 16. sept
24. nedelja med letom
sv. Martin 8h: v zahvalo ob 85. rojstnem dnevu
+ Antonija Bizjak – obl.
sv. Križ RETJE 10h: živi in + farani ter dobrotniki

Vsak duhovnik sme na dan sprejeti dar le za eno sveto mašo, drugi ali tretji namen mora biti oddan in po njem mašuje drugi duhovnik, vseh pa se spomnimo pri mašah. Bog povrni za vaše namene.

Mašni nameni za teden od 3.9. do 9.9.

PON 3. sept
sv. Gregor Veliki
RETJE 19h: živi in + družin Grabnar, Šmid

TOR 4. sept
sv. Marija 19h: 18.40: VEČERNICE pred Najsvetejšim
+ sorodniki Salmič, Obrez, Auflič, Turšič
v zahvalo sv. Jožefu
starši Rozman, brat, Ana Gliha
+ Blaško Kneževič

SRE 5. sept
sv. Mati Terezija
KAPELA BOLNICA 19h: Bogu v zahvalo za zdravje

ČET 6. sept
prvi četrtek
sv. Martin 19h: 18.00: molitvena ura pred Najsvetejšim
+ starši

PET 7. sept
prvi petek
sv. Martin 19h: 18.00: molitvena ura pred Najsvetejšim
+ družine Ane Guna, Matjaž in Hinko
+ Vera Cestnik – 30. dan

SOB 8. sept
Marijino rojstvo
sv. Marija 10h: + družin Hren, Serša, Medvešek in Rafko Podgoršek
sv. Martin 19h: + Angela Cencelj – 8. dan
+ Franc, Marija Sušnik

NED 9. sept
23. nedelja med letom
sv. Marija 8h: živi in + farani
sv. Martin 10h: + Veronika Brinar 30. dan
Bogu v zahvalo in za zdravje
+ Martin, Julijana, Edvard, Leopold Marcen

Vsak duhovnik sme na dan sprejeti dar le za eno sveto mašo, drugi ali tretji namen mora biti oddan in po njem mašuje drugi duhovnik, vseh pa se spomnimo pri mašah. Bog povrni za vaše namene.