Mašni nameni za teden od 22.1. do 28.1.

PON 22. 1.
sv. Vincenc
sv. Marija 18h: za srečo in zdravje v družini

TOR 23. 1.
sv. Marija 18h: 17.40: VEČERNICE pred Najsvetejšim
+ iz družin Grabnar, Šmid, Filač
za duh. poklice in svetost duhovnikov

SRE 24.1.
—————————————-

ČET 25.1.
spreobrnitev apostola Pavla
sv. Martin 18h: + Ivan Pangeršič
+ Frančiška Repovž

PET 26.1.
sv. Timotej in Tit
sv. Martin 18h: + st. Franc, Marija, 2 brata Jože in Franc Lamper
živi in + iz družine Boriš

SOB 27.1.
sv. Angela Merici
sv. Martin 18h: + starši Ajdišek, Lenart

NED 28.1.
4. nedelja med letom
sv. Marija 8h: živi in + farani
sv. Martin 10h: + Franc, Marija Zupan

Mašni nameni za teden od 15.1. do 21.1.

PON 15.1.
sv. Marija 18h: + Olga Mudri – 30. obl, Ivanka Kodre
+ Marija-Albina Menković – 30.dan

TOR 16.1.
sv. Marija 18h: 17.40: VEČERNICE pred Najsvetejšim
+ Justina Oberčkal – obl.
+ Erik Ložak
za zdravje hčere

SRE 17.1.
sv. Anton
sv. Marija 8h: + Antonija Bizjak
+ Anton, Marija Izlakar
za duhovne poklice

ČET 18.1.
sv. Marjeta Ogrska
sv. Martin 18h: +Vinko, Justina Durnik, Mari Granda
+ Nežka Hribšek, Marija Pfeifar – obl.
+ Stanislav Šimec, Jožef Gašpar- obl.

PET 19.1.
sv. Martin 18h: po namenu družine Kuder

SOB 20.1.
sv. Boštjan
sv. Martin 18h: + Vincenc Majdič obl.

NED 21.1.
3. nedelja med letom
sv. Marija 8h: + Alojz – obl., Frančiška Zupanec
sv. Martin 10h: živi in + farani

Po prvem mašnem namenu mašuje župnik, nameni pisani s poševno pisavo, so oddani, vseh pa se spomnimo pri mašah. Bog povrni za vaše namene.

Mašni nameni za teden od 8.1. do 14.1.

PON 8. jan
sv. Marija 18h: za + Krevlove

TOR 9. jan
sv. Marija 18h: 17.40: večernice pred Najsvetejšim
+ Štefka Tomc, Marija Zavašnik
+ Marija Žibret

SRE 10. jan
——————————-

ČET 11. jan
sv. Pavlin Oglejski
sv. Martin 18h: st. Franc, Marija, 2 brata Jože in Franc Lamper

PET 12. jan
sv. Tatjana, mučenka
D. FRANC SALAMON 10h: + Milka Koncilja
sv. Martin 18h: + Ivan Kahne (35. obl.)

SOB 13.jan
sv. Martin 18h: + starši Flis

NED 14. jan
2. nedelja med letom
sv. Marija 8h: živi in + farani
sv. Martin 10h: + Cveto Bevc
+ Miroslav, Pavla Štolc in sor.

Po prvem mašnem namenu mašuje župnik, nameni pisani s poševno pisavo, so oddani, vseh pa se spomnimo pri mašah. Bog povrni za vaše namene.

Mašni nameni za teden od 1.1. do 7.1.

PON 1. jan
Marija Božja Mati
sv. Marija 10h: za pokoj duše
sv. Marija 18h: za uspešno operacijo treh župljank in v priprošnjo za zdravje

TOR 2. jan
—————————–

SRE 3. jan
kapela bolnica 18h: za duhovne poklice

ČET 4. jan
sv. Martin 18h: po namenu družine KUDER

PET 5. jan
sv. Martin 18h: + Franci Košir – obl.

SOB 6. jan
TRIJE KRALJI
sv. Marija 10h: + iz družin ILIĆ, PERIĆ
sv. Martin 17h: v dober namen (po sv. maši koncert)

NED 7. jan
JEZUSOV KRST
sv. Marija 8h: + iz družin 2 Valentinov in Ane Cestnik, Bogu v zahvalo in za zdravje
sv. Martin 10h: živi in + farani