Oznanila za 6. velikonočno nedeljo

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

Še nekaj dni meseca maja nas vabi k šmarnicam. V nedeljo, 29. 5. ste povabljeni k šmarnicam pri Pangeršičevi kapeli, in sicer ob 17. uri.

Tri dni pred praznikom Gospodovega vnebohoda obhajamo prošnje dneve na naših podružnicah, ki so tesno povezane s kmečkim delom. Tako bomo s prošnjo procesijo, ki je kot uvod v bogoslužje, med prepevanjem litanij vseh svetnikov prosili za blagoslov in rodovitnost polj, za blagoslov človeškega dela, za varstvo pred ujmami in za lepo vreme ter dobro letino.

BINKOŠTNI PRAZNIK
S slovesnim praznikom binkošti, ki ga bomo praznovali v nedeljo, 5. junija, bomo v Katoliški cerkvi sklenili velikonočni čas. Praznik obhajamo 50 dni po veliki noči in je praznik prihoda Svetega Duha, ker je na ta dan po svetopisemskem sporočilu nad zbrane učence in Božjo mater Marijo prišel Sveti Duh. Iz svetopisemskega besedila izhaja pomen delovanja Svetega Duha v Cerkvi in življenju krščanske skupnosti, saj je on dejavno navzoč ob sprejemanju odločitev, izbira oznanjevalce ter jih vodi. Začetki Cerkve so po Apostolskih delih v tesni povezanosti s prihodom Svetega Duha.
Beseda binkošti i zhaja iz nemškega jezika (Pfingsten iz ‘der fünfzigste Tag’ (petdeseti dan)), pojem pa izhaja iz grške besede pentekoste’ (hemera), kar pomeni petdeseti (dan). Po binkoštih se v Katoliški Cerkvi nadaljuje liturgični čas med letom, ki traja do konca cerkvenega leta oziroma do začetka adventnega časa.
Velikonočno svečo v cerkvah z oltarnega prostora odnesejo h krstnemu kamnu, duhovniki in drugi sodelavci pa pri bogoslužju nosijo liturgična oblačila v zeleni barvi (vir: rkc.si).

Binkoštni praznik bomo letos še posebej slovesno obhajali, saj bo združen s slovesnostjo svete birme, na katero se pripravlja 19 birmancev. V petek, 27. maja bomo začeli birmansko devetdnevnico pri kateri bomo posebej razmišljali o darovih Svetega Duha.

V sredo, 1. junija prihaja na svoj prvi pastoralni in vizitacijski obisk v župnijo g. škof Maksimilijan. Čez dan bo na vizitaciji v pisarni in na ogledu župnije, zvečer ob 17.30 bo pri sv. Mariji srečanje z birmanci, ob 19. uri sv. maša in nato še srečanje z ključarji in člani ŽPS.
V četrtek, 2. junija ob 17.00 uri bo spoved za birmance, starše in botre pri sv. Martinu.
V pripravo na sveto birmo sodi tudi čiščenje cerkve in okolice, kar bo v petek, 3. junija ob 16.uri.
Ker je za župnijo sv. Marije ob Binkoštih tudi žegnanjski dan, naprošene gospodinje za sladke dobrote ob katerih se bomo lahko po sveti maši še nekoliko zadržali na prostoru pred cerkvijo.

MAŠA V ČAST SV. PRIMOŽU IN FELICIJANU
9. junija Cerkev obhaja god sv. Primoža in Felicijana. Oltar teh dveh mučencev, ki sta svoje mučeništvo pretrpela v letu 286, je pri nas postavljen v cerkvi sv. Marka. V ta namen bo sv. maša 9. junija zvečer v omenjeni cerkvi.

Svete maše se obhajajo po naslednjih namenih:

ponedeljek 23. maj
1. prošnji dan
19.00 sv. MARKO: za zdravje
za duše v vicah in spr. grešnik.

torek 24. maj
2. prošnji dan
Marija Pomočnica Kristjanov
18.40 sv. Marija: VEČERNICE
19.00 sv. Marija: + Turšičevi, Matilda Schad, Slavi Grošelj
+ Marina Kovač
v čast Mariji Pomagaj
Bogu v zahvalo za srečen porod in za zdravje v družini

sreda 25. maj
3. prošnji dan
19.00 sv. Katarina: za zdravje in v dober namen

četrtek 26. maj
GOSPODOV VNEBOHOD
19.00 sv. Martin: za zdr. v druž. in srečen porod
+ Rudi, Rudolf Krevl

petek 27. maj
bl. Alojzij Grozde
ZAČETEK BINKOŠTNE DEVETDNEVNICE
19.00 sv. Martin: + Branko Špitaler – 30. dan

sobota 28. maj
19.00 sv. Martin: + Marjan Knez, sor. Knez, Fabčič
Cirila, Ludvik Potrpin

nedelja 29. maj
7. VELIKONOČNA
8.00 sv. Marija: živi in + farani
+ Vincenc – obl., sor. Šmid, Grabnar, Bizjak
10.00 sv. Martin: PRVO SVETO OBHAJILO
+ Silvester Garbas – obl.


ponedeljek 30. maj
19.00 sv. Marko: + Blaž Žnideršič

torek 31. maj
OBISKANJE DEVICE MARIJE
18.40 sv. Marija: VEČERNICE
19.00 sv. Marija: SKLEP ŠMARNIČNE POBOŽNOSTI
+ teta Mici in dobrotniki
za zdravje

sreda 1. junij
ŠKOFOV VIZITACIJSKI OBISK
19.00 sv. Marija: za duhovne poklice
za birmance in botre

četrtek 2. junij
sv. Justin, mučenec
18.30 sv. Martin: MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM
19.00 sv. Martin: + Janez Pečjak – obl.
+ Leopold, Andrej Medved

petek 3. junij
sv. Karel in ugandski mučenci
19.00 sv. Martin: + Branko, Milena Jan

sobota 4. junij
19.00 sv. Martin: + starši Roter
+ starši Senčar

nedelja 5. junij
BINKOŠTI
8.00 sv. Martin: + Robert, Danijel Ceraj
+ Rudi Prašnikar – obl.
10.00 sv. Marija: SLOVESNOST SVETE BIRME
+ Rozi Brežnik
+ živi in + farani


ponedeljek 6. junij
MARIJA MATI CERKVE
19.00 sv. Marija: za zdravje in v dober namen
B. in MB. v zahvalo (Baloh)
Konrad Napret – 30. dan

torek 7. junij
18.40 sv. Marija: VEČERNICE
19.00 sv. Marija: + sorodniki Dimač
za zdravje in Bogu v zahvalo za sodelavce Karitasa

četrtek 9. junij
sv. Primož in Felicijan, muč.
19.00 sv. Marko: + Marija Romih ( r.d.v večnosti)
za zdravje (Mihela)

petek 10. junij
8.00 sv. Martin: + Janez Vratanar – 5.obl.

sobota 11. junij
sv. Barnaba ap., KVATRNA
19.00 sv. Martin: + Branko Detela – obl.

nedelja 12. junij
SVETA TROJICA
8.00 sv. Marija: živi in + farani
+ st., bratje Jan, Francka Jerebičnik
10.00 sv. Martin: + Frida Kerec – obl.

Vsak duhovnik sme na dan sprejeti dar le za eno sveto mašo, drugi ali tretji namen mora biti oddan in po njem mašuje drugi duhovnik, vseh pa se spomnimo pri daritvi. Sv. maše lahko naročite v zakristiji po bogoslužju, po telefonu ali elektronski pošti, v času uradnih ur v župnijski pisarni ali oddate kuverto z željenim datumom in mašnim namenom v poštni nabiralnik. Bog povrni za vaše namene.

OBNOVA FRESKE SV. ALOJZIJA
Obnova freske sv. Alojzija poteka. Priporočamo se še za vaše darove. Posebej povabljeni vsi, ki vam je sv. Alojzij godovni zavetnik.

S svetimi opravili so bili pokopani:
+ Branko Špitaler, Dom in vrt 23,
+ Franc Štros, Loke 17,
+ Konrad Napret, Krajna Brda 13 – Sevnica
Gospod, daj jim večni mir in pokoj in večna luč naj jim sveti.
Naj počivajo v miru. Amen.