Oznanila za nedeljo Svete Trojice

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

Po končanem velikonočnem času, se v Katoliški Cerkvi nadaljuje liturgični čas med letom, ki traja do konca cerkvenega leta oziroma do začetka adventnega časa. Velikonočna sveča, ki nas je spominjala na Vstalega Odrešenika se v cerkvah z oltarnega prostora odnese h krstnemu kamnu, duhovniki in drugi sodelavci pa pri bogoslužju nosijo liturgična oblačila v zeleni barvi.

PRAZNIK SVETEGA REŠNJEGA TELESA IN KRVI
Prihodnji teden bomo obhajali praznik sv. Rešnjega Telesa in Krvi. Na ta dan se posebej spominjamo Jezusove navzočnosti v zakramentu sv. Rešnjega Telesa in Krvi – evharistije, ki je središče krščanske vere in zakramentalnega življenja vernih. Na praznik so v navadi različne oblike procesij, s čimer verniki tudi navzven pokažejo svojo vero. Praznik je zapovedan, zato se katoličani ta dan udeležijo bogoslužja. Po večerni sveti maši bo pri sv. Martinu delitev veroučnih spričeval in s tem tudi sklep letošnjega veroučnega leta.

SVETA MAŠA ZA BOLNIKE IN OSTARELE
V nedeljo, 19. junija sodelavci Karitas sv. Marija vabijo k sveti maši za bolnike in ostarele, ki bo ob 10.uri pri sv. Mariji. Med mašo bo prilika za prejem zakramenta sv. bolniškega maziljenja. Po sv. maši pa povabljeni k bratskemu obedu in srečanju.

VIDOVO ROMANJE NA SVETO PLANINO
V soboto, 18. junija, bo tradicionalno in zaobljubljeno Vidovo peš romanje na Sveto Planino. Začetek poti bo pri podružnici sv. Lenarta na Vrheh ob 10. uri. Ob 11. uri bo sveta maša na sveti Planini. Povabljeni tudi ostali naši farani in ljudje dobre volje.

ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA IN SVETA MAŠA V RETJU
V petek, 24. junija bo ob 20. uri sveta maša pri sv. Križu v Retju. Po maši pa bo druženje ob spominu državnega praznika.

 

 

ŽUPNIJSKO ROMANJE
V mesecu juliju pa napovedujemo tudi župnijsko romanje, ki bo v soboto, 9.7. 2022. Podali se bomo v Belo Krajino. Več podrobnosti sledi v naslednjem župnijskem listu.

Svete maše se obhajajo po naslednjih namenih:

ponedeljek 13. junij
sv. Anton Padovanski
19.00 sv. Marija: + Ivanka Sotenšek
+ Minka Rovšek

torek 14. junij
18.40 sv. Marija: VEČERNICE
19.00 sv. Marija: + starši Košir, 2 brata in sestra
+ Miloš Komac
za zdravje

četrtek 16. junij
SV. REŠNJE TELO IN KRI – TELOVO
10.00 sv. Marija: + Branko Špitaler (r.d. v večn.)
19.00 sv. Martin: + Peter Vozel, Marija Medvešek

petek 17. junij
Dom F. Salamon: Bogu v zahvalo

sobota 18. junij
19.00 sv. Martin: + Karolina, Franc – obl., Kraševec
+ družin Ceraj, Topole
+ Silva Medved – 8. dan

nedelja 19. junij
12. nedelja med letom
8.00 sv. Martin: + starši Jože – obl., Milena Lorger
+ Frančiška obl., Alojz Zupanec
+ Ivanka Mrak – obl., + Stanko
10.00 sv. Marija: MAŠA ZA BOLNIKE IN MAZILJENJE
živi in + farani
+ Franci Benko – obl.
+ Franc Zupančič – 8. dan


ponedeljek 20. junij
19.00 sv. Marija: + Franci Lindič
+ Jožef Koznik

torek 21. junij
sv. Alojzij
18.40 sv. Marija: VEČERNICE
19.00 sv. Marija: + Alojz Salmič, Slavi Grošelj, 2 Ivana Avflič
+ Fani, Alojz Željko

četrtek 23. junij
19.00 sv. Katarina: + Jani, Franc Brinar – obl.

petek 24. junij
SRCE JEZUSOVO
ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA
20.00 sv. Križ: + Ivan Kahne – obl.

sobota 25. junij
SRCE MARIJINO
19.00 sv. Martin: * za domovino
+ Marijan Drobež

nedelja 26. junij
13. nedelja med letom
8.00 sv. Marija: živi in + farani
+ Maja, Jože Jovan, Ivanka, Edi Golouh – obl.
10.00 sv. Martin: + starši, stari starši Štemberger


ponedeljek 27. junij
sv. Ema Krška
19.00 sv. Marija: + Edvard Cimerman
2 + sestri in Robičevi

torek 28. junij
18.40 sv. Marija: VEČERNICE
19.00 sv. Marija: + Jože Herman, sor. Herman,
Obolnar

sreda 29. junij
sv. Peter in Pavel
19.00 sv. Martin: za nove duh. in diak. poklice
+ sorodniki Rajner iz Globušaka

četrtek 30. junij
18.30 sv. Martin: MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM
19.00 sv. Martin: + Ana, Leopold -obl., Hribovšek
+ Frančišek Ahac – 30. dan

petek 1. julij
8.00 sv. Martin: za zdravo pamet

sobota 2. julij
19.00 sv. Martin: + Jimmy Mujkanovič
+ Kristina Sirše–30. dan, + Adolf
+ Franci Zupančič – 30. dan

nedelja 3. julij
14.nedelja med letom
sv. Tomaž- ap.
8.00 sv. Marija: živi in + farani
+ Rudi, Pavla Očko in v zahvalo
+ Ana Ahac
+ Silva Medved – 30.dan

Vsak duhovnik sme na dan sprejeti dar le za eno sveto mašo, drugi ali tretji namen mora biti oddan in po njem mašuje drugi duhovnik, vseh pa se spomnimo pri daritvi.
Sv. maše lahko naročite v zakristiji po bogoslužju, po telefonu ali elektronski pošti, v času uradnih ur v župnijski pisarni ali oddate kuverto z željenim datumom in mašnim namenom v poštni nabiralnik. Bog povrni za vaše namene.

OBNOVA FRESKE SV. ALOJZIJA
Obnova freske sv. Alojzija je zaključena. Restavratorka je končala čiščenje in glavne popravke. Hvala za vaše darove in se še priporočamo.

S svetimi opravili so bili pokopani:
+ Valerija Goljuf, Gimnazijska c. 25,
+ Frančišek Ahac, Kolonija 1. maja 10 a,
+ Joži Kreže, Planinska vas 20,
+ Kristina Sirše, Trg svobode 2,
+ Milena Vozelj, Kešetovo 1,
+ Silva Medved, Golovec 37,
+ Marijan Cestnik, Dom in vrt 22,
+ Maja Štrovs, Gabrsko 26,
+ Franc Zupančič, Gimnazijska cesta 15 b.
Gospod, daj jim večni mir in pokoj in večna luč naj jim sveti.
Naj počivato v miru.
Amen.