Oznanila za nedeljo Vseh svetih

V času, ko so prepovedana javna bogoslužja, vsak dan po vaših namenih duhovniki zasebno obhajamo svete daritve. V času praznikov se lahko udeležite sv. obhajila in opravite sv. spoved. Za nujne zadeve me kontaktirajte preko elekt. pošte ali telefona.

V nedeljo, 8. novembra bi obhajali Martinovo nedeljo in prav tako zahvalno nedeljo. Od 11. do 12.30 ure pridite in se priporočite sv. Martinu. V POČASTITEV BODO IZPOSTAVLJENE NJEGOVE RELIKVIJE – POSMRTNI OSTANKI. Z ozirom na to, da sme biti v cerkvi hkrati le 6 oseb, se pomudite v KRATKI molitvi in prošnji zase, za vaše družine, našo župnijo in svet, ki trpi ob mnogih sodobnih bremenih. Ta dan ste povabljeni, da ob zahvalni nedelji oddate svoj dar k oltarju in prejmete sv. obhajilo.

V pastoralnih prostorih pri sv. Mariji je pripravljen prostor, ki smo ga odstopili domu Franca Salamona za nego okuženih bolnikov. Hvala vsem sodelavcem župnije in prostovoljcem Karitasa za pomoč pri urejanju prostora. Našo molitev in dobra dela namenimo za skupno dobro. Poskrbimo za svoje zdravje, ostanimo zdravi in se v molitvi priporočajmo B. Materi, sv. Roku, sv. Martinu in ostalim priprošnjikom.

Vsem, ki so zdravi in nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature bo v času praznikov ponujena priložnost za sv. spoved in prejem sv. obhajila, skupaj pa bomo tudi molili za rajne.

Sobota, 31.10. – od 16.-18. ure sv. spoved in sv. obhajilo v cerkvi sv. Marije

Nedelja, 1. 11.: VSI SVETI – od 16. do 18. ure sv. spoved in sv. obhajilo v župnijski cerkvi sv. Martina.
* 0b 18. uri se bodo oglasili zvonovi in nas povabili k molitvi za rajne. Skupaj bomo molili vse 4 dele sv. rožnega venca in sicer preko spletne povezave: https://meet.jit.si/%C5%BDupnijaTrbovlje-ViaLucis

Ponedeljek, 2. 11.: SPOMIN VERNIH RAJNIH * ob 11.uri sv. spoved in sv. obhajilo v župnijski cerkvi sv. Martina. * ob 18. uri sv. spoved in sv. obhajilo v župnijski cerkvi sv. Marije

V prihodnjih dneh se sv. maše darujejo po naslednjih namenih:

ponedeljek 2. november
+ Jože Leskovšek – 30. dan
+ Terezija Kmetič – 30. dan

torek 3. november
+ Jožefa Majnar – 30. dan
*za duhovne poklice

četrtek 5. november
+ Karla Japelj- Belec
+ sorodniki Bokal, Kralj, Rovšek
+Jože – obl., Gabrijela Sakelšek

petek 6. november
* za osvoboditev duše
* Vinko, starši Medvešek

sobota 7. november
+ Albert Trošt- obl., + družin Morinc, Geršak

NEDELJA 8.november
Martinova n. Zahvalna n.
od 11.–12. 30 ure – sveto obhajilo in počastitev relikvij sv. Martina
+ Milka Vrečko
*živi in + rodbine Senčar, Topole
*v zahvalo, za srečen porod in božje varstvo

torek 10. november
2 + Valentina in Ana cestnik

sreda 11. november
sv. Martin
* živi in + farani

četrtek 12. november
+ Franc Štrovs

petek 13. november
+ Zofija Ahac- 30. dan

sobota 14. november
+ starši Frančiška, Karel Jurgelj – obl.

NEDELJA 15.november
* za zdravje vnuka
* za zdravje in srečo v družini

Vsak duhovnik sme na dan sprejeti dar le za eno sveto mašo, drugi ali tretji namen mora bitioddan in po njem mašuje drugi duhovnik, vseh pa se spomnimo pri mašah.
Bog povrni za vaše namene.

KAKO PREJMEM SV. OBHAJILO IZVEN SV.MAŠE?
PRIHOD v cerkev, je skozi glavni vhod, IZHOD pa skozi STANSKA VRATA. Ko pridem v cerkev preverim število vernikov in v kolikor je potrebno počakam. Poiščem primeren prostor, kje sem na varni razdalji (2 m). V osebni molitvi zmolim vsaj kesanje in Očenaš. Ko me bo duhovnik opazil, pristopim k svetemu obhajilu in prejmem osebni blagoslov. Po kratki in tihi zahvali po obhajilu zapustim cerkev pri stranskem izhodu.