Oznanila za teden od 16.4. do 22.4.

Veliki teden: Hvala vsem, ki ste vestno uredili in okrasili cerkev, posebej še Božji grob. Posebej hvala vsem, ki ste z odprtim srcem sodelovali pri obredih in pri pripravah na njih. Tisti, ki predstavljate jedro župnije ste se redno udeleževali obredov velikega tedna in s tem prispevali k utrjevanju krščanskega življenja župnije. Glede na dejstvo, da v Sloveniji še vedno ne dajemo dovolj poudarka velikonočni vigiliji, je bila udeležba pri »liturgiji vseh liturgij« v naši cerkvi dobra. Če smo ob Gospodovem oltarju »enega duha in enega srca«, je to lahko ena izmed temeljnih oblik pričevanja za Kristusa. Žal tega ne moremo reči za večino veroučencev in njihovih staršev, saj je bila udeležba z njihove strani v velikem tednu zelo skromna. Če je za veroučence in njihove starše edina duhovna hrana nekaj minut župnijskega verouka na teden, brez udeležbe pri srečanju ob Gospodovem oltarju, potem se prihodnosti naše župnije ne piše dobro. Prav tako dajem v razmislek način oblikovanja bogoslužja za cvetno nedeljo in blagoslova jedil na veliko soboto. Ob tem nam mora biti jasno, da cerkev ni sejmišče, ampak Božje svetišče. Prosim tudi, da pred vstopom v cerkev razmislite ali nujno potrebujete mobitel, saj je zvonjenje mobitelov v cerkvi postalo že kar redna praksa.

Vstajenjska procesija: Slovenska posebnost so tudi t. i. vstajenjske procesije v nedeljo zjutraj. Ker je Jezus vstal od mrtvih med sončnim zahodom v soboto in sončnim vzhodom v nedeljo, obstaja liturgični predpis, da je potrebno obhajati velikonočno vigilijo v času med sončnim zahodom in sončnim vzhodom. V naši župniji se tega določila držimo. Glede na to, da je maša velikonočne vigilije vstajenjska maša, je nekoliko nelogično, da imamo vstajenjsko procesijo v nedeljo zjutraj. Bolj smiselno bi bilo, da bi imeli procesijo po velikonočni vigiliji. Zato dajem v razmislek, kaj oz. kako storiti v prihodnje?

Verouk in srečanje za starše: Z rednim veroukom bomo nadaljevali 16. aprila. Tega dne bo po sveti maši tudi sestanek za starše veroučencev.

Gospodarski svet: V četrtek, 19. 4. po sveti maši, bo sestanek Župnijskega gospodarskega sveta.

Svetopisemska skupina: Ta teden ne bomo imeli srečanja, bo pa srečanje prihodnji ponedeljek, 23. 4., po sveti maši.

Župnijski pastoralni svet: Sestanek ŽPS bo v torek, 24. 4., po sveti maši.

Duhovne vaje za zakonce: Od 26. do 29. 4. bodo v Kančevcih duhovne vaje za zakonce. Kdor želi, se lahko še vedno prijavi pri Gregorju Špajzerju ali pri meni.

Birma: Kot že vemo, bo birmanska slovesnost v nedeljo, 13. 5. ob 10.00. Ob tem prosim, da vsi obudite molitev za naše birmance, njihove družine in botre, da bi se bili sposobni odpreti Svetemu Duhu, da bi zaživeli v odprtem odnosu z Jezusom Kristusom. Ne slepimo se, da je obhajanje birmanske slovesnosti za večino birmancev tudi dokončni prelom s krščanskim življenjem. To je v popolnem nasprotju z bistvom zakramenta birme. (Apd 2, 1–41) Z molitvijo in dejavnim krščanstvom naredimo vse, da bo naša župnija izstopila iz mlačnega slovenskega povprečja. Na birmansko slovesnost se bomo v okviru župnije intenzivno pripravljali z devetdnevnico, ki se bo začela 4. 5., v okviru svete maše. Od ponedeljka, 23. 4., pa lahko birmanci opravite drugi del izpita.