Oznanila za teden od 17.2. do 23.2.

Svetopisemska skupina: Srečanje bo v ponedeljek, 17. 2. po sveti maši. Vabljeni vsi, ki vas zanima sporočilo Božje besede.

Duhovne vaje: Od 21. do 23. 2. bodo v Aninem domu, v župniji sv. Pavla, v Preboldu duhovne vaje za birmance. Povabljeni smo k molitvi, da bi duhovne vaje in celotna priprava na birmo pustiloa neizbrisen pečat na naših birmancih.

Pristop k svetemu obhajilu: Večina tistih, ki pristopate k svetemu obhajilu pristopate tako, da obhajanje vernikov poteka nemoteno. Za tiste, ki pa potek obhajanja motite z neustreznim pristopom, posredujem dobronamerna navodila. K svetemu obhajilu pristopamo v dveh vrstah. Kdor želi prejeti obhajilo na roke, naj dvigne roke približno v višino srca. Desna roka naj bo pod levo. Desna roka predstavlja prestol, na katerega pride Jezus pod podobo kruha na levo roko. Z desno roko primete hostijo in jo spoštljivo zaužijete. Takoj, ko zaužijete hostijo, se obrnete v smeri proti klopem, da ne zadržujete tistih, ki so v vrsti za vami. Če se obrnete v smeri proti sredini cerkve, zadržujete ostale, ki so za vami. Prav tako zadržujete vrsto, če se po nepotrebnem zaustavljate pred prezbiterijem in se celo priklanjate. Od trenutka, ko hostijo zaužijete, ni zunaj vas nikogar več, ki bi mu bilo potrebno izraziti spoštovanje, saj nosite živega Boga v svoji notranjosti. Prav tako ni primerno prejemati obhajilo samo na eno roko, ker to izraža nespoštovanje do Najsvetejšega. Prav tako je hostjo nedovoljeno zaužiti z zobmi ali jo celo gristi.

Možnost za pogovor: Duhovnik je na župniji predvsem iz razloga, da župljane usmerja v duhovnem življenju. Za resno krščansko življenje še zdaleč ne zadostuje samo obisk nedeljske svete maše in »kampanjske spovedi« pred prazniki. Kakor športna ekipa ne more računati na uspehe brez usmerjanja trenerja, tako ne morejo župljani živeti duhovnega življenja brez pomoči duhovnika. Prav tako je tragikomično, če je duhovnik na župniji v glavnem zaradi »servisnih storitev«, npr. izdaje potrdil, podeljevanja zakramentov po hitrem postopku, pokopavanja »nepoznanih kristjanov«, kot vzdrževalec materialnega imetja župnije, ipd. To je podobno kot če bi bil zidarski mojster znan, namesto po gradbenih delih, po pesniških zbirkah.