Oznanila za teden od 20.1. do 26.1.

Adventna akcija: Otroci ste ob adventni akciji »Otroci za otroke« darovali 378,77 €. Od 82 veroučencev je k jaslicam prineslo škatlice 38 otrok.

Svetopisemska skupina: Srečanje bo v ponedeljek, 20. 1. po sveti maši.

Ekumenska osmina: Od 18. do 25. 1. poteka molitvena osmina za edinost kristjanov. Povabljeni smo, da še posebej pri sveti evharistiji, ki je zakrament edinosti prosimo, da bi bili vsi kristjani eno v Jezusu Kristusu. Razdeljenost kristjanov je eno izmed največjih pohujšanj za svet v katerem živimo. Tudi v tem bolečem dejstvu lahko iščemo vzroke za zaton krščanstva. Drugi vatikanski Cerkveni zbor (1962–1965) je izdal odlok o ekumenizmu, v katerem je spregovoril o boleči razdeljenosti kristjanov. Koncil uporabi izraz »ločeni bratje« (E 3), s čimer je bil storjen napredek v zbliževanju krščanskih cerkva.

Januarski večeri: »Januarski večeri« potekajo ob petkih in sobotah v januarju. Pred nami sta še dva večera, 24. in 25. januarja. Podroben razpored in opis predavanj je na razpolago v zgibanki.

Priložnost za spoved: V soboto, 25. 1. ob 11.00, bo redna priložnost za spoved otrok in njihovih staršev. Starši, spodbudite svoje otroke k spovedi, saj je vaša spodbuda veliko bolj učinkovita, kot pa »uradna« spodbuda kateheta ali duhovnika. Izven tega časa lahko vsak pristopi k spovedi vsak dan, pol ure pred sveto mašo, ali po dogovoru.

Birmanci: Kandidati za prejem zakramenta birme, se čim prej pripravite na prvi del izpita. Zadnji rok za prijavo je 31. 1. Ko boste pripravljeni, me o tem obvestite.

Nedelja Svetega pisma: Prihodnja nedelja bo posvečena Svetemu pismu. Branje in premišljevanje Svetega pisma je temelj krščanskega življenja. Kdor bere Božjo besedo lahko pričakuje, da bo slišal Božji glas. Kdor pa ima Sveto pismo samo zato, da z njega briše prah, ne more reči, da je kristjan. Sloviti prevajalec Svetega pisma sv. Hieronim je zapisal;: »Kdor ne pozna Svetega pisma, ne pozna Kristusa.«

Možnost za pogovor: Kdor želi pogovor duhovne narave, naj se po predhodnem dogovoru oglasi v župnišče. Lahko pa se dogovorimo za srečanje tudi na kakšnem drugem mestu.