Oznanila za teden od 20.6. do 26.6.

– Na binkoštno nedeljo ste darovali pri sv. Martinu 516,67 € in pri sv. Katarini 41,65 €. Skupaj 558,32 €, Bog povrni!

– V sredo, 22. 6. Ob 16.00, bo generalno čiščenje župnijske cerkve in okolice, predvsem zaradi novomašne slovesnosti. Vabljeni, da se čiščenja udeleži, kdor more in  s tem prispeva za dobro naše župnije.

– V četrtek, 23. 6., bomo obhajali slovesni zapovedani praznik Svetega Rešnjega Telesa in Krvi. Prosim, če lahko pripravite štiri oltarje za procesijo z Najsvetejšim, kot je to že utečena navada. Prosim, da pred župnijsko cerkvijo postavite oltarje naslednje župnijske skupine: molitvena skupina, karitas, mladi in župnijski pastoralni svet. Pri sv. Katarini bo telovska procesija v nedeljo 26. 6., po sveti maši.

– 25. 6. Obhajamo 20. obletnico samostojnosti naše države Slovenije. Ta dan bo svet maša ob 17.00, ker bo po sveti maši pred cerkvijo proslava ob samostojnosti Slovenije. V zvezi s tem bo 22. 6. Dan posta in molitve za domovino, na kar se pripravljamo z devetdnevnico.

– 26. 6. ob 16.00, bo v ljubljanski stolnici mašniško posvečenje. Med kandidati za posvečenje je tudi Janez Rus. Na posvečenje smo povabljeni vsi. S strani župnije je organiziran avtobusni prevoz. Prosim, da se čimprej prijavite v Martinovem kotu ali v župnišču. Cena prevoza je 5 € za posameznike, za družine pa 10 €.

– Slovesnost nove maše bo 3. 7. ob 9.00, v župnijski cerkvi. Na predvečer nove maše, 2. 7. ob 19.00, pa bomo Janeza v naši župniji prvič sprejeli kot duhovnika.

– Še naprej vabim k molitvi za novomašnika, predvsem pa naredimo vse, da bi bila slovesnost nove maše za našo župnijo seme za novo evangelizacijo. Od 24. 6. naprej bomo v župnijski cerkvi imeli devetdnevnico pred novo mašo, med katero bomo še posebej razmišljali o duhovništvu.  Prosim, da tudi po družinah molite za novomašnika, za nove duhovne poklice, predvsem pa, da bi v slovenskem narodu nastopil verski preporod.

– Po novomašni slovesnosti bo pred cerkvijo družabno srečanje z novomašnikom. V ta namen prosim, da po družinah pripravite pecivo, in ga v soboto, 2. 7. do 15.00, prinesete v župnišče.

– Med 27. 6. in 1. 7., bo v naši župniji potekal oratorij. Cilj oratorija je, da bi se otroci naučili odgovorno vključiti v okolje, v katerem živijo in da bi se povezali med seboj, z drugimi ljudmi in Bogom. S podelitvijo spričeval ste dobili tudi prijavnice. Prosim, da se prijavite do 20. 6., da lahko načrtujemo oratorij tudi glede na število udeležencev.