Oznanila za teden od 21.1. do 27.1.

Adventna akcija: V adventni akciji so otroci zbrali 243,97 €. Od 74 veroučencev je darove prineslo 19 veroučencev. Bog povrni! Starše pozivam, da spodbudijo svoje otroke k bolj zavzeti dobrodelnosti.

Svetopisemska skupina: Srečanje bo v ponedeljek, 21. 1., po sveti maši. V zadnjem letu se je skupina povečala, zato naj bo to za spodbudo tudi tistim, ki vam je zaradi izpostavljanja še nekoliko nerodno, da bi se nam pridružili. Sodelovanje v svetopisemski skupini je priložnost, da poglobimo poznavanje Božje besede.

Januarski večeri: Od 11. 1. dalje ob petkih in sobotah v župnijski dvorani potekajo januarski večeri. Naslov januarskih večerov je »Pridi in poglej«. Takšen je tudi naslov pastoralnega načrta, ki ga je na začetku leta vere izdala Slovenska škofovska konferenca. Razpored in povzetek predavanj je objavljen v zgibanki, katero lahko dobite v cerkvi pod korom in na naši spletni strani.

Ekumenska osmina: Od 18. do 25. 1. poteka molitvena osmina za edinost kristjanov. Povabljeni smo, da še posebej pri sveti evharistiji, ki je zakrament edinosti prosimo, da bi bili vsi kristjani eno v Jezusu Kristusu. Razdeljenost kristjanov je eno izmed največjih pohujšanj za svet v katerem živimo. Tudi v tem bolečem dejstvu lahko iščemo vzroke za zaton krščanstva. Drugi vatikanski Cerkveni zbor (1962–1965) je izdal odlok o ekumenizmu, v katerem je spregovoril o boleči razdeljenosti kristjanov. Koncil uporabi izraz »ločeni bratje« (E 3), s čimer je bil storjen napredek v zbliževanju krščanskih cerkva.
Priložnost za spoved: V soboto, 26. 1. ob 11.00, bo redna priložnost za spoved otrok in njihovih staršev. Starši, spodbudite svoje otroke k spovedi, saj je vaša spodbuda veliko bolj učinkovita, kot pa »uradna« spodbuda kateheta ali duhovnika. Izven tega časa lahko vsak pristopi k spovedi vsak dan, pol ure pred sveto mašo, ali po dogovoru.

Nedelja Svetega pisma: Prihodnja nedelja bo posvečena Svetemu pismu. Branje in premišljevanje Svetega pisma je temelj krščanskega življenja. Kdor bere Božjo besedo lahko pričakuje, da bo slišal Božji glas. Kdor pa ima Sveto pismo samo zato, da z njega briše prah, ne more reči, da je kristjan. Sloviti prevajalec Svetega pisma sv. Hieronim je zapisal: »Kdor ne pozna Svetega pisma, ne pozna Kristusa.«