Oznanila za teden od 23.6. do 29.6.

Srečanje bolnikov: Iskreno se zahvaljujem vsem, ki ste bolnim in starejšim omogočili prevoz v cerkev. Posebej se zahvaljujem župnijski karitas, ki skozi vse leto na različne načine vzdržuje stik z bolnimi in starejšimi.

Dan državnosti: Na predvečer dneva državnosti, 24. 6. ob 20.00, bo v Retju sveta maša po njej pa bo kresovanje pred cerkvijo.

Mašniška posvečenja 2014: Drugo stopnjo zakramenta svetega reda želi prejeti sedem slovenskih diakonov: Celjska škofija: Ivan Hrastnik, roj. 19. 5. 1988, nadžupnija Laško. Marko Rakun, roj. 22. 1. 1987, župnija Rečica ob Savinji. Mašniško posvečenje bo v cerkvi sv. Mohorja in Fortunata v Gornjem gradu, 29. 6., ob 15.00. Ljubljanska nadškofija: Andrej Naglič, roj. 29.1. 1978, župnija Ribno. Mohor Rihtaršič, 9. 5. 1989, župnija Selca. Mašniško posvečenje bo v ljubljanski stolnici, 29. 6., ob 16.00. Murskosoboška škofija: Zoran Car, roj. 8. 10. 1988, župnija Cankova. Mašniško posvečenje bo v murskosoboški stolnici, 29. 6., ob 16.00. Salezijanca: Janez Suhoveršnik, roj. 18. 2. 1983, župnija Nova Štifta pri Gornjem gradu. Primož Korošec, roj. 29. 2. 1980, župnija Šmartno v Tuhinju. Oba bosta posvečena skupaj z novomašnikoma celjske škofije, v Gornjem gradu. Če kdo ve za kakšen zadržek, naj to sporoči na pristojen škofijski ordinariat ali provincialat redovne skupnosti. Molimo za letošnje novomašnike. Število novomašnikov nam govori, da se bodo župnije v prihodnje vse bolj povezovale med seboj.

Korekcija urnika svetih maš: Julija bo nedeljska sveta maša v župnijski cerkvi ob 10.00, pri sv. Katarini pa ob 8.00. Razpored svetih maš od avgusta dalje bo znan po 1. 8., ko bodo izvršene osebne spremembe na župnijah.

Izlet za ministrante in pevce: V soboto, 5. 7., bo izlet za ministrante in otroški pevski zbor. Naš cilj bo Izola. Oboji so že prejeli prijavnice. Na izlet so vabljeni tudi starši. Prijavnice oddajte do 29. 6. Sonji Štojs ali v župnišče.

Oratorij: Med 7. in 11. 7. bo v naši župniji potekal oratorij, ki je namenjen otrokom iz obeh Trboveljskih župnij. Prosim, da se čim prej prijavite v župnišču ali pri Maji Medved, ki je prevzela odgovornost za vodenje oratorija. Prispevek je 17 € za vsakega udeleženca.