PETER IN PAVEL; 29. junij

PETER IN PAVEL (1568–1591), god: 29. junij

Praznik apostolskih prvakov Petra in Pavla nas simbolno spominja, da stoji Cerkev na skali, ki je Kristus ter, da ima Cerkev predvsem misijonsko poslanstvo. Oboje združujeta apostola Peter in Pavel. V Matejevem evangeliju lahko beremo, da je Jezus pooblastil Petra, da v njegovem imenu prevzame odgovornost za Cerkev. Iz tega izhaja tudi ime Peter, ki pomeni skala. Vendar lahko že v istem odlomku beremo, da lahko tudi voditelja Cerkve vodi hudič, kar je izraženo v Jezusovih opozorilnih besedah Petru: »Poberi se! Za menoj, satan!« Peter se je namreč takoj za tem, ko mu je Jezus zaupal vodstveno službo, čutil tako močnega, da je želel voditi celo Jezusa. To pa ni samo Petrova skušnjava, ampak skušnjava vsakega kristjana. Apostol Pavel je po spreobrnjenju začel goreče oznanjati evangelij. Kmalu je začutil, da je potrebno evangelij oznaniti vsem narodom, zato je oznanjal evangelij po vsem tedanjem rimskem imperiju. Povsod je oznanjal cerkvene občine in jih pozneje spodbujal tudi s pismi. Peter in Pavel sta dokončno izpričala vdanost Kristusu z mučeniško smrtjo v Rimu.