15. nedelja med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

sv. Benedikt, zavetnik Evrope
prosi za nas!

Sveta bogoslužja odslej obhajamo ob upoštevanju navodila NIJZ, varnostni razdalji, nosimo maske in pazimo na dovoljeno število vernikov v cerkvi.

Sveti Benedikt, opat, zavetnik Evrope

Naslovno stran tokratnega župnijskega lista krasi podoba sv. Benedikta, ki goduje prav na to nedeljo 11. julija. Gre za pomenljivega svetnika, ki ga je papež Pavel VI. leta 1964 razglasil za prvega zavetnika Evrope, ker je “s križem, knjigo in plugom prinesel krščanski napredek narodom, razkropljenim od Sredozemskega morja do Skandinavije, od Irske do prostranih nižin Poljske”.Janez Pavel II., prvi slovanski papež, je leta 1980, ob 1500 letnici rojstva sv. Benedikta, dejal, da je bila Evropa na novo rojena ob propadu velikega rimskega imperija. »Ko se je porajala na njegovih kulturnih temeljih, je po zaslugi benediktinskega duha iz tistega izročila povzela in v dediščino evropske in vesoljne kulture utelesila vse tisto, kar bi se sicer izgubilo.« Redovna
pravila, ki jih je sestavil sveti Benedikt in jih imenujejo “evangelij, presajen v resnično življenje”, je mogoče povzeti v treh besedah: ‘Ora et labora!’ (Moli in delaj). Skladno povezovanje dela in molitve je ideal krščanskega prizadevanja za popolnost ali izpolnjevanje božje volje.
Benedikt se je rodil v plemeniti družini v Nursiji v Umbriji in sicer okoli leta 480. O njegovi družini vemo le to, da je imel sestro dvojčico Sholastiko, ki je vse življenje hodila po bratovih stopinjah in ga posnemala tudi v svetništvu (njen god obhajamo 10. februarja). Starši so Benedikta poslali v Rim, da bi se izpopolnil v pravnih vedah, toda prav kmalu je bil sit Rima in njegove pokvarjenosti. Čez nekaj časa je izbral najboljše menihe iz dvanajstih samostanov, ki jim je bil ‘oče’, in se napotil proti jugu. Ustavil se je pri mestu Cassino pri Neaplju, zgrajenim pod visokim gričem. Na vrhu tega griča je zrastel znameniti samostan Montecassino, ki velja za matično hišo benediktinskega reda.
Naj sveti Benedikt izprosi pri Bogu obilnih milosti za nas, za našo deželo in evropski svet, kateremu je postavljen kot poseben priprošnjik in zavetnik.

Počitniški bogoslužni red
V počitniških mesecih se lahko udeležite nedeljske sv.maše že v soboto zvečer pri sv. Martinu, ob nedeljah pa bogoslužje obhajamo pri sv. Mariji ob 8.uri zjutraj na prostoru pred cerkvijo.
Izjema bodo le nedelja sv. Krištofa in pa prazničen dan Marijinega Vnebovzetja.
Lepo je, da čas počitnic namenimo tudi za obisk kakšnega romarskega svetišča oz. božjepotne cerkve.

Ob godu sv. Tomaža
…se lepo zahvalim vsem, ki ste se me spomnili z voščilom, dobrimi željami in vašimi darovi. Naj vam bo obilno poplačano.

Krištofova nedelja
17. ned. med letom, 25. julija, bo Krištofova nedelja, ko bomo blagoslavljali avtomobile in druga prevozna sredstva. Blagoslov bo po sv. maši v soboto zvečer pri sv. Martinu, v nedeljo zjutraj pri sv. Mariji in v nedeljo po sv. maši, ki bo ob 10.uri, pri sv. Katarini.
Krištofova nedelja nas vsako leto v juliju poveže v skupni molitvi in prošnji k nebeškemu Očetu, da bi nas vse na priprošnjo sv. Krištofa varoval pri vseh vožnjah na vseh poteh našega življenja. Vozniki, pa tudi drugi, ob tej priložnosti namenijo svoj dar za srečno prevožene kilometre. Kako mogočen je ta dar in kako rešilen za naše misijonarje in ljudi v tretjem svetu, zgovorno pričajo vozila, sad te akcije Miva.
Krištofova nedelja nas tako povezuje z božjo dobroto in božjim varstvom. Naša dobrota pa objema misijonarje in ljudi v misijonskih deželah.

God sv. Ane in Joahima
God sv. Ane in Joahima, staršev device Marije vsako leto slovesno obhajajo na sv. Planini. Tako bo tudi to pot, ko bo osrednja slovesnost in škofova sv.maša, v nedeljo, 25. julija ob 11. uri.
V ponedeljek, 26. julija, pa smo še posebej Trboveljčani povabljeni k sv. maši, prav tako ob 11. uri.

Svete maše se obhajajo po naslednjih namenih:

ponedeljek 12. julij
sv. Mohor in Fortunat, muč.
MOLITEV K BLAŽENEMU SLOMŠKU
19.00 sv. Marija: + Jože Lapornik
za zdravje prijateljice

torek 13. julij
18.40 sv. Marija: VEČERNICE
19.00 sv. Marija: + Marjan, Marjana, Rado, Tone Medvešek

četrtek 15. julij
sv. Bonaventura, škof
19.00 sv. Katarina: + Marica Košalin
+ starši Zavrl, Marija Štrajhar
+ družin Ramšak, Zorko

petek 16. julij
Karmelska Mati Božja
8.00 sv. Martin: + Anton Brečko
+ Ivan, Jožefa Lorber

sobota 17. julij
19.00 sv. Martin: + Erik Ložak – obl.
+ Lucija Katič
+ Branko Detela

nedelja 18. julij
16. nedelja med letom
8.00 sv. Marija: živi in + farani
+ Frančiška- obl., Alojz Zupanec
+ Drago Matić
+Peter Habjan- obl., in sorodniki


torek 20. julij
sv. Marjeta Antiohijska
19.00 sv. Marija: + za zdravje in v dober namen
+ Leopold Frece in za zdravje

četrtek 22. julij
sv. Marija Magdalena
19.00 sv. Martin: + živi in + sorodniki Pangeršič
+ Katičevi; bratje, sestre
+ Peter Vozel – 30. dan

sobota 24. julij
sv. Krištof, mučenec
19.00 sv. Martin: za dušno in telesno zdravje
+ Ana Brečko
+ Franc Žuža
+ Ivan, Zinka Drnovšek
BLAGOSLOV AVTOMOBILOV

nedelja 25. julij
17. ned. med letom
Krištofova ned.
8.00 sv. Marija: + Bobonja, Šušnica, Bagarič in po n.
* za zdravje otrok in Božje varstvo
BLAGOSLOV AVTOMOBILOV
10.00 sv. Katarina: živi in + farani
BLAGOSLOV AVTOMOBILOV


ponedeljek 26. julij
sv. Joahim in Ana
11.00 SVETA PLANINA: + Slavko Slatinjek
+ Ana Brečko
+ Kristjan Marodi, Matevž Kahne

torek 27. julij
učenci sv. Cirila in Metoda
18.40 sv. Marija: VEČERNICE
19.00 sv. Marija: + Rajko Rajšek – obl.
+ Alojz Željko

četrtek 29. julij
18.30 sv. Martin: MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM
19.00 sv. Martin: + Jože Hrušovar – 3. obl.
+ Kristjan Marodi, Matevž Kahne obletna

petek 30. julij
sv. Peter Krizolog, škof
8.00 sv. Martin: + Blaž Žnideršič

sobota 31. julij
19.00 sv. Martin: + Angela Durnik
+ Milan Sirše – obl.
+ Ciril, Cvetka Lanišnik

nedelja 1.avgust
18. nedelja med letom
8.00 sv. Marija: živi in + farani
+ Andreja Žohar
+ Marjan Kozjek – obl.

Vsak duhovnik sme na dan sprejeti dar le za eno sveto mašo, drugi ali tretji namen mora biti oddan in po njem mašuje drugi duhovnik, vseh pa se spomnimo pri daritvi. Sv. maše lahko naročite v zakristiji po bogoslužju, po telefonu ali elektronski pošti, v času uradnih ur v župnijski pisarni ali oddate kuverto z željenim datumom in mašnim namenom v poštni nabiralnik. Bog povrni za vaše namene.

Priprava staršev in botrov na krst
Za lažjo uskladitev terminov, sporočam, da so priprave staršev in botrov na krst vsak drugi četrtek v mesecu, tako v avgustu – 5. 8., v septembru – 9.9. ob 18.uri. Starši in botri naj prijavijo svojo udeležbo preko el.pošte ali po telefonu, kjer se dogovorimo tudi za datum sv. krsta.

S svetimi opravili je bil pokopan:
+ Peter Vozel,Golovec 23.
Gospod, daj mu večni mir in pokoj in večna luč naj mu sveti.
Naj počiva v miru.
Amen.