Oznanila za teden od 21.9. do 27.9.

Novo pastoralno leto: V letošnjem pastoralnem letu nas čaka nekaj obletnic. Obhajamo 750. obletnico prve omembe cerkve sv. Martina in 470. obletnico župnije Trbovlje. Obhajamo tudi 140. obletnico cerkve sv. Martina, v takšni obliki, kot je danes. Pri sv. Mariji pa obhajamo 15. obletnico nove cerkve in župnije. Prvi dve obletnici bomo obhajali v okviru Martinovih dnevov, med 13. in 15. 11., tretjo pa bomo obhajali 25. 10. V letošnjem pastoralnem letu bomo obhajali tudi 50. obletnico Zasavskega pastoralnega območja (ZPO). Posebej živo je bilo za časa g. Vilijema Pangerla. Z njegovim odhodom iz Trbovelj pa je zadeva zamrla. V dogovoru z župnijskim upraviteljem iz Zagorja in z našim škofom Stanislavom smo se odločili, da bomo skušali ZPO znova poživiti. V ta namen bomo na prvo adventno nedeljo, na sv. Planini, obhajali sveto mašo z namenom obnovitve ZPO.

Skavtska sveta maša: V nedeljo, 27. 9. bo pri sv. Martinu, ob 10.00, sveta maša pri kateri bodo sodelovali skavti. S to sveto mašo se začenja novo skavtsko leto, hkrati pa vabijo medse tudi nove člane.

Slomškova nedelja: Osrednja slovesnost bo 27. 9 ob 15.00, v Don Boskovem Centru v Celju.

Seja ŽPS: Seja bo v torek, 29. 9. ob 19.45., v župnijski dvorani.

Celodnevna češčenja: V Trbovljah imamo vsako leto prve tri dni v oktobru celodnevno češčenje Najsvetejšega v imenu mariborske metropolije (nadškofija Maribor, škofija Celje, škofija Murska Sobota). 1. 10. bo češčenje pri sv. Martinu, 2. 10. pri sv. Katarini in 3. 10. pri sv. Mariji. V ta namen bodo, od danes naprej, v cerkvah pripravljeni listi, kamor se vpišite posamezniki ali skupine, pod navedeno uro, ki jo nameravate posvetiti češčenju Najsvetejšega. Prosim, da na listih najprej zapolnite prazna mesta.

Mladinska vokalna skupina: Prva vaja bo  v soboto, 3. 10. ob 10.00, v pevski sobi. Vabljeni ste vsi, ki radi pojete in ste stari do 20 let (tudi birmanci, ki boste lahko mladinsko vokalno skupino obiskovali kot eno od izbirnih dejavnosti v župniji). Srečevali se bomo vsakih 14 dni, program bo zajemal predvsem skladbe iz repertoarja duhovno ritmične glasbe, petje pa bo spremljano s kitaro.

Prihod beguncev: Zavedamo se, da bo kmalu prišlo mnogo beguncev, zato slovenska Karitas vabi k sodelovanju vse, ki ste pripravljeni zavihati rokave pri razdeljevanju hrane, oblačil in drugi pomoči. Kdor želi, naj se obrne na župnijsko ali škofijsko Karitas.