ALBERT VELIKI, 15. november

ALBERT VELIKI, (1200–1280) god: 15. november

Albert je bil naravoslovec in se je posvečal botaniki, zoologiji, medicini, fiziki, kemiji, geografiji, geologiji in astronomiji. Še posebej se je posvečal biologiji. Poznal je rastline in živali bolj kot vsi njegovi sodobniki. Ko je šel študirat na univerzo v Padovo, se je seznanil z dominikanci in vstopil v njihov red. leta 1245 je odšel v Pariz, kjer si je pridobil akademski naziv magistra. Nekaj časa je v Parizu tudi predaval, leta 1248 pa se je vrnil v Köln, kjer je ustanovil visoko šolo svojega reda, iz katere je kasneje zrasla kölnska univerza. Tukaj je bil med njegovimi učenci Tomaž Akvinski, utemeljitelj sholastike, uradne filozofije katoliške Cerkve. Ko je bil leta 1254 imenovan za provinciala dominikanske nemške province, je peš prehodil vso deželo in obiskoval samostane svojega reda. Papež Aleksander IV. ga je leta 1260 postavil za škofa v Regensburgu, da bi uredil škofijo, ki je v tistih letih, ko so se razne rodbine potegovale za cesarsko krono, hudo trpela. Zadnja leta življenja je zelo trpel, ker mu je naglo pešal spomin, tako da je moral opustiti vse svoje študije. Umrl je 15. novembra 1280. Pokopali so ga v prezbiteriju dominikanske cerkve sv. Andreja v Kölnu.