Oznanila za teden od 14.11. do20.11.

– Prejšnjo nedeljo ste darovali pri sv. Martinu 462,70 € in pri sv. Katarini 79,95 €. Skupaj 542,65 €. Bog povrni!

– Hvala vsem, ki ste na kakršenkoli način prispevali k današnji slovesnosti in tudi k izvedbi »Martinovih dnevov«. Posebej hvala duhovnemu pomočniku g. Francu Pelcu, ki je z zavzetostjo – predvsem pa z ljubeznijo – restavriral kipa Petra in Janeza. Kipa je obnovil do zadnjega detajla, tako da najmanj naslednjih sto let ne bo potrebnih nobenih posegov. Hvala vsem, ki ste očistili cerkev in okolico ter ju okrasili. Hvala tudi vsem, ki ste prispevali hrano in pomagali pri razdeljevanju. Posebna zahvala pa gre g. škofu Stanislavu, da je skupaj z nami praznoval župnijski praznik.

– V ponedeljek, 14. 11., bo po sveti maši redno srečanje za starše veroučencev. Kdor se srečanja ne more udeležiti, naj mi prosim to sporoči. Kot sem že pred časom napisal, sem zadovoljen z odzivom staršev.

– V soboto, 19. 11 ob 9.00, bo v starem župnišču delavnica izdelovanja adventnih venčkov, kamor ste še posebej vabljeni otroci. Hvala gospem iz karitasa, ker z veseljem ohranjate ta običaj.
V soboto, 19. 11., bomo počastili sv. Cecilijo, zavetnico cerkvenega petja. V ta namen bomo s sodelovanjem župnijskega pevskega zbora darovali sveto mašo v čast sv. Ceciliji.

– Naslednja nedelja je zadnja v Cerkvenem letu. Imenujemo jo tudi nedelja Jezusa Kristusa, kralja vesoljstva. Od petka, 18. 11., do nedelje, 20. 11., bosta pri nas na pastoralni praksi dva bogoslovca. V nedeljo se bosta pri svetih mašah predstavila vernikom.

– Na prvo adventno nedeljo bomo pri sv. Katarini imeli zunanjo slovesnost, t. i. Katarinino nedeljo. Zavetnica cerkve, sv. Katarina Aleksandrijska goduje 25. 11.

– S prvo adventno nedeljo bo začel po naši župniji, od hiše do hiše, potovati »misijonski križ«. Pot bo sklenil ob začetku misijona. Kdor želi, da bi imel v krogu družine ta križ in bi ob njem molil, naj se prijavi v Martinovem kotu. Tisti, ki bo križ prevzel, ga bo lahko prevzel v župnijski cerkvi. Prosim, da se prijavite čim prej, da bomo lahko uredili razpored. Vsak, ki bo prevzel križ, naj pove, kdaj ga bo prinesel nazaj, da ga bo lahko prevzel naslednji. Naš cilj je, da je ob križu v molitvi prisotna vsa župnija, kar je dobra priprava na misijon.