Duhovna misel za 11. navadno nedeljo

POSVETITEV JEZUSOVEMU SRCU

Naproti novi sončni dobi

Ko je na svojem začetku Cerkev trpela pod jarmom cesarjev, se je mlademu vladarju prikazal na nebu križ, kateri je napovedal in uresničil sijajno zmago, ki je nato takoj nastopila. Danes pa pred našimi očmi žari presrečno in najbolj božje znamenje, se pravi, presveto Jezusovo Srce, ki nosi nad seboj križ ter sijaj med silnimi plameni. Vanj moramo položiti vsako upanje; njega moramo prositi in od njega moramo pričakovati rešitev človeštva.

Pri milvijskem mostu blizu Rima sta si proti koncu oktobra l. 312 stali nasproti vojski Konstantina Velikega in Maksencija, ki je bil vnet častilec poganskih bogov (oboževalec demonov, posebej z magičnimi obredi) in divji preganjalec kristjanov. Maksencij, ki je imel precej številčnejšo vojsko, je bil prepričan, da bo v bitki zmagal. Konstantin je – z vso vojsko – videl nad zahajajočim soncem križ, ki je bil svetlejši od sonca. Nad križem je bil napis: “V tem (znamenju) zmagaj.” Ukazal je, naj ščite vojakov zaznamujejo z znamenjem Kristusovega križa. Po njegovi določbi so naredili tudi velik prapor v obliki križa, ki je imel na vrhu zlato krono, v njej pa sta bili vdelani grški črki “X” in “R” kot kratici imena “KRISTUS”. Prapor so nosili najodličnejši veterani. Konstantin je naslednji dan, 28. oktobra, v bitki s svojimi premagal Maksencijevo vojsko. Bodisi kristjani bodisi pogani so to zmago prisovali posebni Božji pomoči. Cerkvi, ki je bila v rimskem politeističnem imperiju preganjana 250 let, so se s to zmago odprla vrata v svobodo in novo dobo.

Posvetitev človeškega rodu Jezusovemu presvetemu Srcu osvetljuje epohalni prehod: zaton novega veka in rojevanje nove dobe. V “zadnjih stoletjih” si stojita nasproti dve  vojski, ki se bojujeta za dokončno zmago. Antikristova vojska se zbira in bojuje s temeljno usmeritvijo: “Nočemo, da bi ta (Kristus) vladal nad nami.” Njeni vojaki so zaznamovani s prevladujočim negativinim križem. Z odpadom kristjanov in njihovo vrnitvijo v poganstvo se je v zadnjih stoletjih oblikoval velik kolektivni Antikrist. On dviga prapor negativnega križa in se vojskuje, da bi si podjarmil Cerkev in človeštvo. Boj zoper Kristusa križanega povzroča zaton novega veka.

S posvetitvijo Jezusovemu Srcu se zbira njegova vojska, ki se bojuje s to temeljno naravnanostjo: “Kajti on mora kraljevati.” Njeni vojaki so zaznamovani s prevladujočim Kristusovim križem. Ta vojska se z živeto posvetitvijo odpira za poseben božji poseg in pomoč: njej se iz nebes “prikazuje” Jezusovo Srce, veliko svetlejše in bolj goreče od sonca, ki nosi nad seboj križ.