Duhovna misel za 2. adventno nedeljo

»Iz zemlje bo pognala zvestoba, z neba se bo sklonila pravičnost.« (Ps  85, 12)


ZAČETEK EVANGELIJA JEZUSA KRISTUSA (Mr 1, 1)

Markov evangelij je kronološko prvi od štirih evangelijev, kljub temu da je v Svetem pismu uvrščen na drugo mesto. Sveto pismo se začne z besedami: »V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo.« (1 Mz 1, 1) Vse, kar je Bog ustvaril, je bilo dobro in vse je dal v upravljanje človeku. Človek pa je z nespametnim življenjem pokvaril Božje stvarstvo, zato se je Bog odločil, da bo poslal na svet svojega Sina, ki bo povrnil stvarstvo v prvotno stanje. Besede na začetku Markovega evangelija to naznanjajo, saj nas usmerjajo v nov začetek, ki pomeni veselo oznanilo (evangelij) za vse ljudi. Tisto, kar je bilo že izgubljeno, prihaja Božji Sin popravit s tem, da bo človeku povrnil nesmrtnost, za katero ga je Bog ustvaril že na začetku sveta. Božje učlovečenje, na katerega se pripravljamo v adventnem času, nas že usmerja v žrtev, ki jo je Jezus Kristus pretrpel na križu. Začetek evangelija Jezusa Kristusa naj ne bo zapisan samo na papirju, ampak naj bo zapisan v naših srcih. Adventni čas je priložnost, da usmerimo življenje v nov začetek, na novo pot, ki nam jo kaže Odrešenik Jezus Kristus.