Duhovna misel za 2. nedeljo med letom

»Glejte, Jagnje Božje, ki odjemlje greh sveta.« (Jn 1, 29)

GLEJTE, JAGNJE BOŽJE
Poslanstvo Janeza Krstnika je v tem, da pokaže na Jezusa, ki je Jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Zakaj ravno jagnje? V drugi Mojzesovi knjigi beremo, da je Izraelske prvorojence rešila pred smrtjo jagnjetova kri, ki so jo pomazali na podboje vrat. (Prim. 2 Mz 12) Jezus pa se imenuje jagnje zato, ker je s svojo krvjo, ki jo je prelil na križu rešil večne smrti vsakogar kdor vanj veruje. Janez Krstnik je ljudem jasno pokazal Jezusa in jim povedal, da je On tisti, ki bo rešil človeštvo. Naše poslanstvo je podobno Janezovemu: tudi mi moramo s svojim življenjem kazati na Jezusa Odrešenika človeštva. Z obiskom svete maše, molitvijo, branjem Svetega pisma z deli usmiljenja kažemo svetu, da je Jezus prisoten v našem življenju. Z besedo in zgledom pričujemo, da je Jezus, Jagnje Božje, Odrešenik vsakega človeka, tudi tistega, ki ga je svet postavil na rob družbe. Naj bo vsak trenutek našega življenja prežet v hrepenenju po prisotnosti Božjega Jagnjeta v naših srcih.

Iz evangelija 3. nedelje med letom
Ko je slišal, da je bil Janez izročen, se je umaknil v Galilejo. Zapustil je Nazaret in se nastanil v Kafarnáumu, ki leži ob jezeru, v Zábulonovi in Neftálijevi pokrajini, da se je izpolnilo, kar je bilo povedano po preroku Izaiju: Dežela Zábulonova in dežela Neftálijeva, ob poti k morju, onkraj Jordana, poganska Galileja! Ljudstvo, ki je sedelo v temi, je zagledalo veliko luč; in njim, ki so prebivali v deželi smrtne sence, je zasvetila luč. Od tedaj je Jezus začel oznanjati in govoriti: »Spreobrnite se, kajti približalo se je nebeško kraljestvo.« (Mt 4, 12–17)