Duhovna misel za 23. nedeljo med letom

»Ali ni Bog izbral tistih, ki so revni na svetu, da so bogati v veri in dediči kraljestva?« (Jak 2,5)

2015-37

http://zupa-matulji.com/duhovnost2013.html

»BODITE MOČNI, NIKAR SE NE BOJTE« (Iz 35,4)

Ena izmed glavnih želja človeka je, da bi bil močan in uspešen. To pomeni, da si želi, da bi bil materialno uspešen, da bi imel oblast in fizično moč. Takšna želja je mamljiva, vendar je ob vsem tem potrebno upoštevati, da fizična moč, uspešnost in materialna preskrbljenost prej ali slej minejo. Bog pa nam nudi moč, ki ni vezana na fizične dimenzije, ampak je neomejena duhovna moč. Ljudje v takšno moč največkrat ne verjamemo, ker je ni moč fizično zaznati. Pa vendar duhovna moč ni vezana na fizične dimenzije in človekovo uspešnost v poslovnem življenju, temveč je odvisna od človekove vere, kar se kaže v pripadnosti Bogu. Za duhovno moč ni potreben noben denar, zveze in poznanstva, vpliv na lobije, ampak je potrebna samo ponižnost pred Gospodom. Posledica duhovne moči pa je, da se človek ne ustraši nobene, še tako zapletene življenjske situacije, ampak vse izroča v Gospodove roke. Ena izmed razpoznavnih lastnosti resničnega kristjana je neustrašnost. V kristjanovem življenju tako ne more prevladovati strah, ampak neustavljiva duhovna moč, ki človeka napolnjuje s pristnim veseljem.