Duhovna misel za 25. navadno nedeljo

Marija, naša mati,
pomagaj nam, svojim otrokom!
Tako zelo še izkušamo svojo slabost
in slepoto svojega srca.
Tvoj živi vzor nas kliče,
da neomajno verujemo in zaupamo.
               
Mati Julija

OZNANJEVANJE V FRANČIŠKOVEM DUHU

Klicali so Te “Asiški ubožec”. Bil si eden izmed tistih, ki so se najvelikodušneje darovali za druge. Imel si neizmerno bogastvo, nek velik zaklad. Skrivnost svojega bogastva si skrival v Kristusovem križu. Nauči tudi nas, ljudi 21. stoletja, da bi se znali kot ti ponašati s Križem. Nauči nas tega bogastva v uboštvu in razdajanja v izobilju.

Sveti Frančišek, nosilec Kristusovih ran z La Verne, svetu se toži po tebi, ki si ikona križanega Jezusa. Potrebuje tvoje srce, odprto za Boga in za človeka, potrebuje tvoje bose in ranjene noge, tvoje prebodene in proseče roke. Toži se mu po tvojem šibkem glasu, ki je silen v moči evangelija.

Pomagaj, Frančišek, današnjim ljudem, da bodo spoznali zlo greha in iskali očiščenje od greha v pokori. Pomagaj jim, da se bodo osvobodili struktur greha, ki tlačijo današnjo družbo. Oživi v zavesti voditeljev prepričanje, kako nujen je mir med narodi in ljudstvi. Vlij v mlade svojo življenjsko svežino, ki je sposobna premagati zanke mnogovrstnih kultur smrti.

Tistim, ki so prizadeti od kakršnegakoli zla, posreduj, Frančišek, svoje veselje, ker znaš odpuščati. Vsem, ki jih je križalo trpljenje, lakota, vojna, odpri vrata upanja. Amen.

Nasveti Frančiška

– Blagor služabniku, ki enako ljubi in spoštuje svojega brata, kadar je daleč, kakor takrat, ko je z njim skupaj, in ne govori o njem za njegovim hrbtom nič takega, česar ne bi z ljubeznijo mogel povedati v njegovi navzočnosti.

– Blagor Božjemu služabniku, ki zaupa klerikom, ki živijo po uredbi svete rimske Cerkve. In gorje tistim, ki jih zaničujejo. Tudi če so namreč grešniki, jih nihče ne sme soditi, kajti naš Gospod sam si pridržuje sodbo nad njimi. Kolikor je namreč njihova služba odličnejša, služba, ki jo imajo glede najsvetejšega telesa in krvi našega Gospoda Jezusa Kristusa, katerega sami prejemajo in samo oni delijo drugim, toliko večji greh imajo tisti, ki se pregrešijo proti njim, kakor pa če bi grešili proti vsem drugim ljudem tega sveta.

– Kjer je ljubezen in modrost, tam ni ne strahu ne nevednosti. Kjer je potrpežljivost in ponižnost, tam ni jeze ne vznemirjanja. Kjer je uboštvo skupaj z veseljem, tam ni ne pohlepnosti ne skoposti. Kjer je spokojnost in premišljevanje, tam ni ne zaskrbljenosti ne raztresenosti. Kjer je strah Gospodov, ki varuje njegov dom, tam sovražnik ne najde prostora za vstop. Kjer je usmiljenje in obzirnost, tam ni ne razsipnosti in ne trdosrčnosti.

– Blagor služabniku, ki si v nebesih zbira zaklade dobrin (prim. Mt 6,20), katere mu nudi Gospod, in jih ne skuša razkazovati ljudem, da bi tako prejel plačilo, kajti sam Najvišji bo razkril njegova dela tistim, katerim bo hotel. Blagor služabniku, ki ohranja Gospodove skrivnosti v svojem srcu (Lk 2,19.51; 8,15).