Duhovna misel za 25. nedeljo med letom

»Če kdo hoče biti prvi, naj bo izmed vseh zadnji in vsem služabnik« (Mr 9, 35)

OD KOD MED VAMI BOJI IN OD KOD PREPIRI? (Jak 4, 1)

Na podlagi raziskav so zgodovinarji ugotovili, da je bilo v 200.000 letni zgodovini človeštva samo 540 let popolnega miru. Iz tega lahko sklepamo, da je v človeka močno zasidrana sla po nadvladi nad drugim. Od kje izvira vse to? Sveto pismo nam govori, da je že od začetka človeštva na delu hudi duh. Cilj hudega duha je razdvajati ljudi. Že njegovo ime govori, da je razdiralec (διάβολος-diabolos: razdiralec). Kdor ve, kje je vzrok nečesa, kar je pokvarjeno, je na dobri poti, da stvar popravi. Ker kristjani vemo, da je izvor greha v hudiču, potem vemo tudi to, da se moramo izogibati vsakdanjim zavajanjem hudiča. Boji in prepiri med nami so tako posledica poslušanja hudega duha. Kristjani verujemo, da je Jezus na križu dokončno premagal greh in s tem osvobodil človeštvo. Jezus pa nas kljub vsemu želi pustiti popolnoma svobodne. Če želimo biti svobodni od greha, potem mu ga izročamo na njegov križ. To se na najbolj konkreten način zgodi pri zakramentu sprave, kjer se spravimo z Bogom, bližnjim in s samim seboj. Sad iskrenega kesanja je delo za spravo in mir. Če smo ljudje med seboj sprti, potem je naša vera v Kristusa še vedno pomanjkljiva.