Oznanila za teden od 1.10. do 7.10.

Nabirka: Nabirka današnje nedelje je namenjena za bogoslovje. Ob tem naj spomnim, da s 1. 10. začenjajo skupno bivanje v ljubljanskem bogoslovnem semenišču vsi slovenski škofijski bogoslovci. To pomeni, da bo po letu 1968 zopet enotno semenišče za vso Slovenijo. Glavni razlog je majhno število kandidatov za duhovništvo.

Svetopisemski maraton: Danes ves dan in vso noč, do 7.00, bo v naši župnijski cerkvi potekal svetopisemski maraton, kar pomeni, da bomo nepretrgoma brali Sveto pismo. Dobrodošli ste tudi tisti, ki se (še) niste vpisali na seznam, ki je na steklenih vratih. Ob tem še posebej spodbujajmo tiste, ki ste pripravljeni priti brati Sveto pismo ponoči. Če beremo evangelije, lahko vidimo, da je Jezus večkrat molil ponoči. To naj bo za spodbudo tudi nam, da bomo tudi v nočnih urah razpoložljivi za poslušanje Božje besede.

Celodnevno češčenje: Svetopisemski maraton se bo prelil v celodnevno češčenje Najsvetejšega s sveto mašo, ob 7.00. Češčenje bo 1. in 2. 10. Prvi dan bo češčenje med 7.30 in 19.00, ko bo sveta maša, katero bo vodil laški kaplan, Klemen Jager. Pred tem bomo, ob 18.30, zapeli litanije Srca Jezusovega. Drugi dan bo češčenje pri sv. Katarini med 9.00 in 17.00. Tudi pri sv. Katarini bomo češčenje zaključili s sveto mašo, ki bo ob 17.00. Tudi za celodnevno češčenje bo na voljo razpored po posameznih urah, na katerega se lahko vpišete. Vpišite se tam, kjer je še prosto. Velja pravilo, da v času češčenja cerkev naj ne bi bila nikoli prazna. O vsebini molitve, se dogovorite med seboj tisti, ki boste v cerkvi ob isti uri. Ob tem samo namignem, da nam Bog želi večkrat spregovoriti tudi v tišini. Če je naša molitev preveč polna besed, nam Gospod težko spregovori.

Rožnovenska pobožnost: Ves mesec oktober je posvečen molitvi rožnega venca. Pri tem je bistvenega pomena vsebina te molitve. Skozi vse štiri dele rožnega venca smo usmerjeni v posamezne dele Jezusovega življenja. Veseli del govori o Božjem učlovečenju, svetli del o Jezusovem javnem delovanju, žalostni del o Jezusovem trpljenju in smrti, častitljivi del pa o Gospodovem vstajenju in dogodkih, ki so temu sledili. Molitev rožnega venca je povzetek evangelija, ki ga molimo tako, da skupaj z Marijo, ki je bila prva vernica v Jezusa Kristusa, premišljujemo posamezne skrivnosti. Molitev bo organizirala Molitvena zveza za duhovne poklice. V župnijski cerkvi bo molitev vsak dan pol ure pred sveto mašo, ob sredah pa ob 18.30. Ta mesec lahko molitev rožnega venca obudite tudi po družinah.

Svetopisemska skupina: Srečanje svetopisemske skupine bo izjemoma v torek, 2. 10, po večerni sveti maši.

Srečanje za starše veroučencev: Srečanje bo v ponedeljek, 8. 10, po sveti maši. Srečanja so dobro obiskana, kar je za našo župnijo spodbudno, hkrati pa smo lahko tudi zgled za druge župnije. Nov pastoralni načrt, ki ga načrtujejo v okviru Slovenske škofovske konference, še posebej naroča pastoralno delo z odraslimi, še posebej s starši. Lahko rečemo, da smo glede tega ena izmed redkih župnij v Sloveniji, kjer poteka redno delo z odraslimi. Na srečanje ste vabljeni tudi tisti, ki nimate otrok pri verouku.

Srečanje Župnijskega pastoralnega sveta: Prvo srečanje ŽPS v novem pastoralnem letu bo v torek, 9. 10, po sveti maši.

Mesto sodelujočih pri sveti maši: Med sveto mašo je točno določeno mesto sodelujočih. Duhovniki in ministranti so v prezbiteriju, verniki so v ladji, pevci pa so na koru. Nihče od omenjenih ne sme biti v času svete maše na drugem mestu od predpisanega. To še posebej velja za kor, saj se redno dogaja, da se na njem najde tudi kdo, ki ni pevec.