Duhovna misel za 3. velikonočno nedeljo

»Bogu se je treba pokoravati bolj kot ljudem.« (Apd 5, 29)

200340546-001

PASI MOJE OVCE (Jn 21, 17)

Čeprav je bil po splošnih človeških merilih za to mesto sporen, je Jezus apostola Petra postavil na čelo krščanske skupnosti. Zakaj? Ob ključnih dogodkih, kot sta Jezusovo spremenjenje na gori in Jezusova agonija v vrtu Getsemani, Peter zaspi. Na ta način simbolično zastopa »spečo Cerkev«, kateri smo priče tudi v današnjem času. Ko so Jezusa prijeli, ga je Peter skupaj z ostalimi apostoli zapustil; da bi bila zadeva še bolj tragična, je Jezusa celo zatajil, čeprav se je še nekaj ur prej, ob obloženi mizi širokoustil, da je zanj pripravljen dati življenje. Jezusova logika pa ni logika, ki bi gradila na moralni popolnosti posameznika in skupnosti, ampak je logika ljubezni, ki jo je udejanjil na križu. Petra je postavil za voditelja Cerkve, ker je kljub grešnosti zmogel živeti v iskreni predanosti, ravno zato, ker je svojo grešnost znal priznati, se pokesati in jo izročiti Gospodu. Cilj Cerkve ni, da bi bili njeni člani moralno brezhibni, ampak da bi bili iskreni pred Gospodom. Peter je v svoji iskreni predanosti Gospodu, lahko z Njegovo pomočjo »pasel« krščansko skupnost. Bolj, ko bomo kristjani predani Gospodu, bolj verodostojno bomo pred svetom pričevali za Gospoda.