Duhovna misel za 3. velikonočno nedeljo

TEDEN MOLITVE ZA DUHOVNE POKLICE
2016-15-3
Cerkev, mati poklicev, tako nas papež Frančišek s svojim pismom za svetovni molitveni dan za duhovne poklice vabi k delu in molitvi za poklice. Od 10. do 17. aprila 2016 obhajamo teden molitve za duhovne poklice. Teden molitve, ki doseže svoj vrhunec na četrto velikonočno nedeljo, nedeljo Dobrega pastirja, je intenziven, močen čas, dan najprej nam – že poklicanim, da v sebi poglobimo življenjsko poklicanost in poživimo dar, ki smo ga prejeli, da bi iz njega naredili dar. Ta čas »mini duhovnih vaj« je priložnost, da prenovimo svojo zavzetost v služenju Bogu in ljudem ter postanemo prepričljivi »klicarji«. Teden molitve je klic vernikom vseh generacij, da poživite v sebi krstno milost in prenovite vero v Kristusa, ki vas je poklical, da ste deležni njegove dediščine, posredniki svetega klica v Cerkvi. Kliče vas, da v odprtosti in velikodušnosti globlje zaživite v živem dialogu z Bogom in postanete »priče Božjih del«. Cilj torej ni, da v molitvenem tednu »opravimo nekaj molitev« in si pomirimo vest do naslednjega leta, ko se soočamo s pomanjkanjem poklicev v naši krajevni Cerkvi. V vsakem izmed nas naj bi ta čas milosti prebudil in okrepil zavest: osebno sem odgovoren za prebujanje, rast in dozorevanje poklicev, ker sem poklican, da se tudi po meni širi Božje delo odrešenja v ta svet.(SSŠ- Tadej Linasi)

V dekaniji Laško in še posebej v župnijah, ki ste v soupravi, smo še posebej nagovorjeni, preizkušani in vabljeni k molitvi.