Znamenja v župniji Trbovlje

Božičeva kapela: Sv. križa

2016-16-1Stoji na desni strani ceste na Ostenk, nekaj deset metrov pod cerkvijo sv. Marka. Lastniki kapelice so Božičevi, Ostenk 7. Kapelo oskrbujejo tako Božičevi kot tudi ostali krajani Ostenka. Prvo kapelico so po pripovedovanju gospe Božič postavili splavarji, ki so vozili splave po Savinji do Zidanega Mosta in se nato tod mimo od reke Save preko Hrastnika (in Ostenka) peš vračali v Mozirje in Savinjsko dolino. Kapela je odprtega tipa. Spomladi leta 2008 so domačini staro že dobro razpokano kapelo porušili, uredili cesto in kapelico na novo postavili desno v breg ob cesti na Ostenk 14. V kapeli sta poleg razpela s križanim Jezusom Kristusom še kipa Marije Brezmadežne in Srca Jezusovega. Tudi stranski steni sta na novo poslikani. Na desni je velika podoba Brezjanske Matere Božje, na levi strani pa sveti Krištof. Kapela je ob ponovni zidavi sicer izgubila nekaj svoje arhaičnosti, prenovitelji pa so skušali kljub uporabi novih materialov, ohraniti čim več arhitekturnih in umetniških značilnosti (stara stebra in lok); vseeno je takšna kot je sedaj, resnično verna kopija prvotne. Streha je enostavna dvokapnica pokrita z opečno kritino. V trikotnem čelu je izrisano Božje oko. Levo in desno ob kapeli je izdelan nizek kamnit oporni zidec. Leseno razpelo je pritrjeno na zadnjo steno. Niša je zaprta z lesenim zastekljenim oknom. Notranji strop je obokan, na stropu je izpisana letnica obnove: 2008. Ob kapelici je zadnja leta v maju šmarnična pobožnost. Danes je kapela zaščitena kot sakralna stavbna dediščina spomeniškega varstva s št. EŠD 20782.

Hišna kapelica v Čečah

2016-16-2Hišna kapelica je vzidana v zidano pročelje ene najstarejših hiš v tem kraju. To je domačija Podbevškovih ali po domače Pr’ Vrabc, hišna številka Čeče 28. Lastnik domačije je Mirko Podbevšek. Prav zanimiva je zgodba o izvoru te hišne kapelice. Na travniku kjer danes stojita dve hiši, je v preteklosti stal križ. To sveto znamenje je leta 1858 blagoslovil župnik Jožef Hašnik. Gospodar (Krajšek ali Napret, podatek ni povsem zanesljiv) pa je zatem želel zgraditi na drugi strani ceste novo hišo. Kmalu so pričeli z zemeljskimi deli. Najprej so odstranili križ in pričeli kopati za temelje. Po pripovedovanju Staneta Podbevška, pa je zidarski mojster kmalu zadel z lopato ob nekaj trdega in našel star lonec, ki naj bi bil poln kovancev. O svoji najdbi ni nikomur nič povedal; čez noč je izginil, drugi dan ga ni nihče več videl. Šele po kakih 20 letih se je prej ubog kot bogat vrnil nazaj v te kraje. Takrat je sam povedal krajanom zgodbo o tej svoji najdbi. Domačini pa so zato namesto odstranjenega križa in za Božji blagoslov domačije v pročelje hiše vgradili leseno okensko nišo. Vanjo so postavili kipec Rožnovenske Matere Božje. Poleg tega kipa je danes v niši še majhno razpelo, porcelanasti kipec Sv. Trojice (po napisu Szt. Haromsag sodeč izvira iz Madžarske) in vaze z umetnim cvetjem.