Duhovna misel za nedeljo povišanja sv. Križa

Ob petkih
nas zvonovi
kličejo,
da pomislimo
na usmiljeno
ljubezen
našega Gospoda.
Kako hvaležni
moramo biti.
                Mati Julija

OZNANJEVANJE V FRANČIŠKOVEM DUHU

To, da se kristjan pusti prešinjati Svetemu Duhu, kakor sta se mu pustila prešinjati Klara in Frančišek, spoznamo po teh znamenjih. Ima veselje. Podobno je mirni zavesti, da pluje na ladji, ki je tako trdno grajena, da je noben vihar, ob modrem usmerjanju, ne more potopiti.

Prizadeva si za edinost. To ni uniformiranost, ampak povezovanje ljudi. Tako lahko vsi v povezanosti in zavarovanosti, vsak s svojimi darovi in ranami, najdejo kraj, kjer doživljajo smiselnost svojega bivanja. Skrbi za socialno pravičnost. Ko srečam ubogega, istočasno srečam Jezusa, ki me sprašuje ali se bom postavil na stran močnega ali slabotnega. Nihče ne more biti svet, če se ne trudi za pravičnost. Spreobrnjenje. To pomeni sprejeti dejstvo, da ima Jezusova ljubezen, ki se razodeva v njegovi smrti za nas in v vstajenju, moč tudi za moje življenje in mi je v bolečini, ki jo povzroča greh, klic k obnovljenemu zaupanju v Boga Očeta. Razmišljam in odločam se skupaj z Jezusom in njegovo besedo. Vera je iskanje božje volje v vsakdanu. Ljubezen do Jezusove Cerkve, ki je tudi Cerkev grešnikov. V njej pa živi in deluje Bog po Svetem Duhu. Kristjanova nenehna prošnja je, da bi postal sam, kot tudi Cerkev, tako prosojen za Boga, da bi vsak, kdor bi se srečal z njim ali s strukturami Cerkve, lahko rekel, kako dober je Gospod.

Išče Boga v molitvi.

Prizadevanje za bratstvo, ki ne pozna meja držav in celin. Kajti vsi smo otroci istega Očeta. Imamo skupni izvor in skupno prihodnost. Zaradi krsta, ki je kristjanova idenditeta, in ga nepreklicno povezuje z Bogom, deli z njim skrb za svoje brate in sestre, ter celo za stvarstvo, ki ima istega Očeta Stvarnika kot ljudje. Razpoložljivost za služenje ubogim. Bogat je tisti, ki veliko ima, bogatejši je tisti, ki malo potrebuje, najbogatejši pa tisti, ki veliko daruje. Ni vedno res, da daje tisti, ki ima, ampak kdor da, ta zares ima. Kdor se ne boji dajati, je bogat. Močan je tisti, ki je solidaren. Močan je tisti, ki služi.     

Prizadevanje za mir. To je eden najdragocenejših sadov Duha. Naredi me za orodje svojega miru, je molil Frančišek. In njegov pozdrav je: Gospod naj ti da svoj mir. Srečanje z različnostjo je možnost za konflikt, pa tudi za sprejem novega bogastva. Jezusov križ je bil konflikt med božjim in človeškim. Jezus ga je rešil z darovanjem in ljubeznijo. Evangelizirati sebe. Vrednote meriti z mero Evangelija. Oblikovati svojo vest po Jezusovi besedi s pomočjo Svetega Duha. Oznanjati evangelij. Kristjan, ki ga oznanja, je živ. To ni prosta izbira, to je naročilo. Če me Jezus nagovori, sem poslan oznanjati veselo vest: Jezusa samega. Oznanjam tudi z molitvijo in tiho žrtvijo. To je nekaj nalog, ki jih Sveti Duh daje in istočasno pomaga uresničevati. Kajti On se bolj trudi za našo srečo, kot mi sami. Zato se mu priporočam za njegovo vetje po priprošnji sv. Frančiška z molitvijo papeža Janeza Pavla II.

Pomagaj nam, Frančišek, približati Kristusa Cerkvi in današnjemu svetu. Ti, ki si v svojem srcu nosil tesnobo(težave) svojih sodobnikov, pomagaj nam, da bi s srcem, ki je blizu Odrešenikovega srca, sprejemali vso tesnobo ljudi današnjega časa: socialno, ekonomsko, politično, kulturno; vse trpljenje današnjega človeka, njegove dvome, tesnobe, zdrsljaje, skrbi… Pomagaj nam, da bi vse to znali prevesti v preprost in rodoviten jezik evangelija. Pomagaj nam, da bi vse reševali s ključem evangelija, da bi sam Kristus, današnjemu človeku, mogel biti “pot – resnica – življenje”.