Duhovna misel za nedeljo Svete družine

Bog nas je ustvaril. Kako se človek obnaša do dela, ki ga je opravil? S spoštovanjem, z veseljem, je nanj ponosen…
Bog je vse stvarstvo ustvaril ZA človeka. S tem mu že govori kako ga spoštuje, ceni in ljubi.
Te dni pa je prišel med nas, k nam.

Mi, vsi, ki prihajamo k njemu, smo kakor kralji, kakor modri z vzhoda, še več, smo Božji prijatelji, Božji ljubljenci, smo ljudje, ki v srcu dajemo prostor Bogu in skupaj z Njim potujemo po tem čudovitem stvarstu, ki je sicer minljivo k onemu, ki je neminljivo.

Potujemo, ne kot posamezniki, ampak kot družina, kot skupnost, kot CERKEV. CERKEV je znamenje za svet. Cerkev ima takšno sporočilo, da so jo toliki vladarji želeli uničiti, pa jim ni uspelo, ker ni človeška ustanova. To je resnično božje delo.

Je KRISTUSOVO SKRIVNOSTNO TELO. Mi vsi smo del tega telesa, ki nas varuje, krepi, brani…