Duhovna misel za nedeljo Svete trojice

»Vsi, ki se dajo voditi Božjemu duhu, so Božji sinovi« (Rim 8,14).

2015-23http://kikindske.rs/istaknuto/odrzana-8-maturantska-parada/6884

»POJDITE TOREJ IN POUČUJTE VSE NARODE« (Mt 28,19)

Le kaj razmišljamo, ko beremo besede iz naslova Martinovega lista, »pojdite torej in poučujte vse narode«? Se nam zdi, da se krščansko oznanilo v naši deželi še vedno širi? Danes je med odgovornimi za oznanjevanje evangelija vse bolj razširjena miselnost, ki je povzeta v besedah »ohranjajte še vsaj to, kar je od krščanstva ostalo«. Miselnost, ki razmišlja zgolj o ohranjevanju nečesa, ni evangeljska, kar je npr. nazorno povedano v priliki o talentih (Mt 25, 14–30). Praznik Svete Trojice nas usmerja v nenehno ustvarjanje, kar v Božjem imenu pomeni »skrbeti za stvarstvo«. Jezus je po vstajenju pooblastil učence, da v njegovem imenu oznanjajo evangelij po vsem svetu. Oznanjevanje pa ni zgolj ozko gledano podajanje verskih resnic, ampak skrb za celotno stvarstvo, kar še posebej poudari Markov evangelij z besedami: »Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu.« (Mr 16, 15) Trezno gledano, lahko rečemo, da stanje v Sloveniji ni nič kaj v skladu s temi besedami. Lahko rečemo, da v Sloveniji zgolj ohranjamo »verska« izročila. Razmislimo, kaj bi rekel Jezus, če bi danes prišel med nas. Verjetno nas ne bi pohvalil…