Oznanila za 6. nedeljo med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

Molitev za sinodo
Pred Teboj smo, Sveti Duh,
ko smo zbrani v Tvojem imenu.

Samo ti nas vodi,
bodi doma v naših srcih;
pokaži nam pot, po kateri naj gremo,
in kako naj hodimo po njej.

Šibki smo in grešni;
ne dopusti, da bi širili nered.
Ne dopusti, da bi nas nevednost
vodila po napačni poti
ali da bi pristranskost vplivala na naša dejanja.

Daj, da v Tebi najdemo svojo edinost,
da bomo lahko skupaj hodili
večnemu življenju naproti
in se ne bomo oddaljili od poti resnice
in od pravičnosti.

Vse to Te prosimo,
ki deluješ na vsakem kraju in v vsakem času,
v občestvu z Očetom in Sinom
na vekov veke. Amen.

Vedno, ko se udeležite bogoslužja imejte s seboj osebni dokument in potrdilo PCT!

Začetek meseca februarja nas je ob svetovnem dnevu bolnikov spomnil na to, da so bolni in trpeči del našega vsakdana. God Lurške Matere Božje nas je povabil, da se posebej še v teh časih priporočimo Mariji, ki jo kličemo tudi zdravje bolnikov. Danes ob lurški nedelji sveto bogoslužje obhajam v baziliki Lurške Matere Božje v Brestanici in vas priporočam Lurški Mariji.

Prihodnji toplejši dnevi in upajmo tudi bolj ugodni epidemiološki časi, prinašajo tudi nekoliko bolj razgibano župnijsko dogajanje. Veselimo se vsaj tistih dogodkov, ki se dogajajo na prostem, kot npr. križev pot v postnem času v Retju, peš romanja itd.

Na škofijo sem podal predlog datuma za sveto birmo, in sicer na Binkoštno nedeljo, ki bo letos 5. junija. Prvo sv. obhajilo pa je predvideno za nedeljo, 29. maja.

Bog povrni za vaše mašne namene za katere še vedno radi darujete, in vsaj glede tega v Trbovljah še ne trpim pomankanja. Skupaj z pohvalo, pa še namig, da se za željeni termin sv. maše pravočasno oglasite. Trenutno so prosti termini šele v mesecu aprilu.

Sinoda o sinodalnosti 2021 – 2023
Lansko leto je papež Frančišek razglasil sinodalno pot vsega Božjega ljudstva, ki se je začela oktobra 2021 v vsaki krajevni Cerkvi, na ravni škofij, župnij in cerkvenih skupnosti, nadaljevala se bo na ravni kontinentov in nazadnje na ravni celotne Cerkve in bo svoj višek dosegla s splošnim zasedanjem škofovske sinode oktobra 2023 v Rimu. Sinoda, v grškem izvirniku pomeni zborovanje, iz nje pa je prišel latinski izraz za koncil in z njima opisujemo zborovanje škofov. Namen sinode pa ni samo, da zasedajo škofje, ampak da svoja mnenja združijo tudi verniki.
V župnijah, v gibanjih, v redovnih skupnostih in v drugih oblikah občestva smo žene in možje, mladi in stari povabljeni, da se med seboj poslušamo, da bi slišali spodbude Svetega Duha, ki prihaja, da bi usmerjal naša človeška prizadevanja, oživljal in poživljal Cerkev ter nas vodil v globlje občestvo v smeri našega poslanstva v svetu. Namen sinode ni v pisanju dokumentov, temveč v navduševanju ljudi, da začnejo sanjati, v kakšno Cerkev smo poklicani….cilj sinodalnega procesa ni v preprostem opravljanju vrste nekih nalog, ki imajo svoj začetek in konec, ampak je pot pristne rasti v občestvo in poslanstvo, h kateremu Bog kliče Cerkev v tretjem tisočletju. (vir: rkc.si)

Tako smo k sinodalnemu dogajanju poklicani vsi. In da bi obrodili dobre sadove, je potrebno dogajanje podpreti z molitvijo, in razmisliti tudi kako bom sam lahko dodal svoj prispevek.
Logotip sinode je predstavljen kot veliko, mogočno drevo, ki se izteza proti nebu in izraža Kristusov križ. Božje ljudstvo, ki hodi pod tem drevesom, Kristusom pa namiguje na geslo sinode, ki se glasi: Hoditi skupaj. Božje ljudstvo povezuje skupna moč, ki jo črpa iz Drevesa Življenja in ki spodbuja njegovo hojo.

POSTNEMU ČASU NA POT
Na pepelnično sredo se po cerkvah vsako leto opravlja obred pepeljenja. Duhovnik verniku na glavo simbolično posuje blagoslovljen pepel, s čimer se navzven pokaže notranja razpoložljivost vernika za spreobrnjenje oziroma poboljšanje življenja. Duhovniki in ostali bogoslužni sodelavci v postnem času nosijo bogoslužna oblačila v vijolični barvi.
Pepel je znamenje minljivosti, smrti, pa tudi človekove krhkosti, saj se tudi on po smrti spremeni v prah in pepel. Vernemu človeku je pepel tudi znamenje pokore in prenovitve. Kakor ogenj snov prenovi v pepel, tako naj bi se tudi človek s pokoro prerodil v novega človeka (prim. Ef 4,17–24). Ko mašnik na začetku postnega časa vernikom s pepelom na čelo začrta znamenje križa in izreče: Pomni, človek, da si prah in da se v prah povrneš, napoveduje konec zemeljskega življenja. Vse sčasoma postane pepel, tako veliko in pomembno, kot tudi majhno in nevredno.
V svetopisemski govorici pepel pomeni minljivost in nevrednost. Človek se v stiski in ob smrti zave bivanjske omejenosti in si v trenutkih žalosti,
prošnje in pokore na glavo posipa pepel. Postni čas je spokorni čas in obdobje priprave na veliko noč. Kristjani v tem času pri bogoslužju in v zasebnem življenju več premišljujemo o pomenu Kristusovega trpljenja in njegove smrti na križu ter o njegovi velikonočni zmagi življenja nad smrtjo. Tudi Kristus se je pred nastopom javnega delovanja štirideset dni postil v puščavi, o čemer poročajo trije evangelisti.

Svete maše se obhajajo po naslednjih namenih:

ponedeljek 14. februar
sv. Valentin
18.00 sv. Marija: + Franci Lindič – 30. dan
za duhovne poklice

torek 15. februar
17.40 sv. Marija: VEČERNICE
18.00 sv. Marija: + Jožef Koznik
+ starši Kralič, Franc Kolar

četrtek 17. februar
18.00 sv. Katarina: + Alojz Janc in sorodniki Grešak
+ družine Štrajhar
+ Jožef, Gabrijela Sakelšek
+ Marija Brinar – 30. dan

petek 18. februar
8.00 sv. Martin: za Božji blagoslov v letu

sobota 19. februar
18.00 sv. Martin: + Stjepan Pintarić
+ Katarina Roškar – obl.

nedelja 20. februar
7. nedelja med letom
8.00 sv. Marija: + Vano, Sašo, starši Šoba
+ Kristjan, Ivan Marodi
10.00 sv. Martin: živi in + farani


ponedeljek 21. februar
18.00 sv. Marija: + v dober namen (Polc)
+ Jože Bobek – obl.

torek 22. februar
Sedež apostola Petra
17.40 sv. Marija: VEČERNICE
18.00 sv. Marija: + Roman Ferlič – obl., starši in sor.
+ Joža Forte

četrtek 24. februar
sv. Matija (Matjaž), apostol
17.30 sv. Martin: MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM
18.00 sv. Martin: + Barica Pintarić- 30.dan
+ Leopold, Mihaela Selevšek – obl.

petek 25. februar
8.00 sv. Martin: + za zdravo pamet in milost odpuščanja

sobota 26. februar
18.00 sv. Martin: + Alojzija – obl., Jože Dolanc

nedelja 27. februar
8. nedelja med letom
8.00 sv. Marija: + Frančiška Željko – obl.
+ živi in + Šmid, Grabnar in prijatelji
10.00 sv. Martin: živi in + farani


ponedeljek 28. februar
18.00 sv. Marija: + Roman Podjed – obl., + starši
+ Anja Pangeršič

torek 1. marec
17.40 sv. Marija: VEČERNICE
18.00 sv. Marija: + Alojz Kurnik in sorodniki
+ Franci Lindič
+ Štefan Pintarić

sreda 2. marec
PEPELNICA (strogi post)
10.00 sv. Marija: + Miha Kmetič
18.00 sv. Martin: + druž. Jere, + Leopold, Frančiška

četrtek 3. marec
17.30 sv. Martin: MOLITEV KRIŽEVEGA POTA
18.00 sv. Martin: + Štefan Pintarić

petek 4. marec
8.00 sv. Martin: + Anton Naglič – obl.

sobota 5. marec
18.00 sv. Martin: + Martin, Olga Štrovs – obl. in sor.
+ Alojz, Jožefa Petek – obl.

nedelja 6. marec
1. POSTNA NEDELJA
8.00 sv. Marija: živi in + farani
+ Angela Kovač – 30. dan
10.00 sv. Martin: + star. Mlakar in za zdravje
15.00 RETJE: KRIŽEV POT V NARAVI (pripravi skupina bralcev)

Vsak duhovnik sme na dan sprejeti dar le za eno sveto mašo, drugi ali tretji namen mora biti oddan in po njem mašuje drugi duhovnik, vseh pa se spomnimo pri daritvi. Sv. maše lahko naročite v zakristiji po bogoslužju, po telefonu ali elektronski pošti, v času uradnih ur v župnijski pisarni ali oddate kuverto z željenim datumom in mašnim namenom v poštni nabiralnik. Bog povrni za vaše namene.

V molitvi za blagoslov dela in z dobrimi željami se spomnimo našega rojaka g. msgr. dr. Matjaža Roterja, ki se iz Kanadske Ottave, kjer je vršil delo tajnika apostolske nunciature, te dni odpravlja na novo delovno mesto, in sicer v sredno Afriko, kjer bo na apostolski nunciaturi v N’Djameni vršil delo odpravnika poslov.

 

 

 

 

 

S svetimi opravili so bili pokopani:
+ Dragica Hribar, Trg Revolucije 10a+ Barica Pintarić, Vreskovo 96,
+ Anica Kadunc, Pod gozdom 19,
+ Angela Kovač, Bevško 13.
Gospod, daj jim večni mir in pokoj in večna luč naj jim sveti.
Naj počivajo v miru.
Amen.

Oznanila za 3. nedeljo med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

Vlada RS je dne 16. septembra 2021 sporočila svoj odlok o izpolnjevanju PCT pogoja za področje opravljanja verske dejavnosti, ki je začel veljati 18. septembra 2021, v katerem je določeno, da je izvajanje verskih obredov dovoljeno ob izpolnjevanju pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani). Za vse, ki so starejši od 6 let, je obvezna uporaba zaščitnih mask znotraj cerkva; zunaj je obvezna zgolj, če ni mogoče zagotoviti 1,5 metra medsebojne razdalje. Še vedno je obvezno razkuževanje rok ob vstopu in izstopu iz zaprtih prostorov, v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda.
Vedno, ko se udeležite bogoslužja imejte s seboj osebni dokument in potrdilo PCT!

Po nedelji Jezusovega krsta, smo vstopili v liturgični čas med letom. Čas med letom je razdeljen v dve daljši obdobji: najprej ga prekineta postni in velikonočni čas. Postni začne s pepelnično sredo in se konča na veliko soboto, velikonočni pa začne na veliko noč in traja do ponedeljka po binkoštih. Nato pa spet nastopi in
traja vse do nedelje Kristusa Kralja.
V tem času v nedeljskih evangelijih spremljamo obdobje Jezusovega javnega delovanja. Letos v cikličnem letu C.

Gospodovo darovaje – SVEČNICA
Prvotno ime praznika je bilo ‘Marijino očiščevanje’. Po Mojzesovi postavi je morala vsaka mati, ki je rodila sina, štirideseti dan po porodu priti v tempelj, tam darovati in se tako ‘očistiti’. Temu predpisu se je podredila tudi Marija, Jezusova mati. Evangelist Luka v poročilu o njenem obisku v jeruzalemskem templju omenja srečanje s starčkom Simeonom. Ta je v videnju spoznal, kdo je Dete, ki ga pestuje ta mlada žena. Pristopil je, ga vzel v naročje in
spregovoril sloviti preroški spev: »Zdaj odpuščaš svojega služabnika, o Gospodar, po svoji besedi v miru, kajti moje oči so videle rešitev, ki si jo pripravil pred očmi vseh narodov; luč v razsvetljenje poganov in v slavo Izraela, svojega ljudstva.«
Po obredu blagoslavljanja sveč nam “je praznik znan kot svečnica, praznik sveč, praznik luči. Hrepenenje po svetlobi je med prvobitnimi značilnostmi človeške narave,” piše slovenski etnograf dr. Niko Kuret. (VIR: OGNJIŠČE.SI)

SVETOVNI DAN BOLNIKOVIN GOD LURŠKE MARIJE
V petek 11. februarja 2022, bo god Lurške Matere Božje in bomo obhajali 30. svetovni dan bolnikov, z naslovom: »Bodite usmiljeni, kakor je usmiljen tudi vaš Oče«.
Ta dan je pred tridesetimi leti ustanovil papež Janez Pavel II., da bi Božje ljudstvo, katoliške zdravstvene ustanove in civilno družbo opozoril na pozornost do bolnih in tistih, ki skrbijo zanje.
Ob tem dnevu se tudi mi spomnimo na bolne in posebej osvežimo zavest, da je naša krščanska naloga poskrbeti za bolne, pa ne le kar se tiče telesne plati, ampak tudi duhovne, kar pomeni, da bolnim priskrbimo svete zakramente, posebej
zakrament bolniškega maziljenja, ki ne velja kot zakrament za umirajoče in ga nekateri dojemajo kot zakrament, ki prinaša smrt.

Bolniško maziljenje je zakrament, ki daje najprej življenje, moč in oporo na bolniški postelji. Kot bolniški duhovnik, vas spodbujam, da posebej vsem, ki se z boleznijo borijo v bolnišnici omogočite duhovno oskrbo. Bolniški duhovniki imamo vedno vstop v vse oddelke bolnišnic in domove ostarelih, saj je duhovna oskrba osnovna pravica vsakega bolnika.
Kot je v letošnji poslanici za dan bolnikov zapisal papež Frančišek, priprošnji Marije, ki je zdravje bolnikov, izročimo tudi mi vse bolnike in njihove družine. Združeni s Kristusom, ki nosi na sebi vse bolečine sveta, naj najdejo smisel, tolažbo in zaupanje. Molimo za vse zdravstvene delavce, da bi bogati v usmiljenju bolnikom skupaj s
primernim zdravljenjem nudili tudi svojo bratsko bližino.

God sv. Valentina
V ponedeljek, 14. februarja obhajamo god sv. Valentina. Njegov lep oltar krasi cerkev v Retju, zato bo tam sveta
maša na Valentinovo nedeljo, ob 15.uri. Lepo vabljeni.

 

Svete maše se obhajajo po naslednjih namenih:

ponedeljek 24. januar
sv. Frančišek Saleški
18.00 sv. Marija: + druž. Kovačič, Ravnikar in sor.
+ Edvard Cimerman – 30. dan

torek 25. januar
SPREOBRNITEV APOSTOLA PAVLA
17.40 sv. Marija: VEČERNICE
18.00 sv. Marija: + Ivan Pangeršič in sor.
+ duh. Franc Rataj

četrtek 27. januar
sv. Angela Merici
17.30 sv. Martin: MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM
18.00 sv. Martin: Bogu v priprošnjo in za zdravje (Lapi)
za srečno zadnjo uro

petek 28. januar
sv. Tomaž Akvinski
8.00 sv. Martin: za nove duhovne poklice
+ Joža Forte

sobota 29. januar
18.00 sv. Martin: + Jožef, Milka Špajzer
+ Emil Vuga
za blag., srečen porod in za zdravje novorojenčka

nedelja 30. januar
4. nedelja med letom
8.00 sv. Marija: + Stipe Dizdarevič, Ana, Vojislav Sorić
za zdravje (Bagarič)
10.00 sv. Martin: živi in + farani
+ Franc -obl., Marija Zupan
+ duh. Franc Zagradišnik
+ Blaž Žnideršič


ponedeljek 31. januar
sv. Janez Bosko
18.00 sv. Marija: + Stane Žagar – 30. dan

torek 1. februar
17.40 sv. Marija: VEČERNICE
18.00 sv. Marija: v zahvalo za uslišano prošnjo in za božje varstvo

sreda 2. februar
JEZUSOVO DAROVANJE-SVEČNICA
10.00 sv. Martin: + Viktorija Kahne -3. obl.
18.00 sv. Marija: Bogu v zahvalo za uspešno delo

četrtek 3. februar
sv. Blaž
17.30 sv. Martin: MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM
18.00 sv. Martin: + Ivan Arh
+ Ivan Vozelj
za stanovitnost in svetost duhovnikov

petek 4. februar
8.00 sv. Martin: za zdravje ( Remič)
+ Hedvika Hribšek

sobota 5. februar
sv. Agata
18.00 sv. Martin: žive in + družine Zelenšek
+ Marjetka – obl. , Leopold Hočevar

nedelja 6. februar
5. nedelja med letom
8.00 sv. Marija: + Antonija, Igor Kurent
+ duh. Franc Ornik
10.00 sv. Martin: živi in + farani
+ Frančiška Štemberger -30.dan


ponedeljek 7. februar
18.00 sv. Marija: + Fani Tahirovič

torek 8. februar
17.40 sv. Marija: VEČERNICE
18.00 sv. Marija: + Minka Rovšek – 30.dan

četrtek 10. februar
17.30 sv. Martin: MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM
18.00 sv. Martin: živi in + družine Pešl
+ Blaž Žnideršič

petek 11. februar
Lurška Mati Božja
8.00 sv. Martin: + starši Katič
+ Drago Mravlak

sobota 12. februar
18.00 sv. Martin: + Ivanka, Alojz Ferlič
+ Joža Forte

nedelja 13. februar
6. nedelja med letom
Valentinova n.
10.00 sv. Martin: + Ana Ahac
15.00 sv. KRIŽ RETJE: živi in + farani ter dobrotniki
+ Ivan Gričar

Vsak duhovnik sme na dan sprejeti dar le za eno sveto mašo, drugi ali tretji namen mora biti oddan in po njem mašuje drugi duhovnik, vseh pa se spomnimo pri daritvi. Sv. maše lahko naročite v zakristiji po bogoslužju, po telefonu ali elektronski pošti, v času uradnih ur v župnijski pisarni ali oddate kuverto z željenim datumom in mašnim namenom v poštni nabiralnik. Bog povrni za vaše namene.

Svetopisemski maraton
Tudi v letu 2022 se bomo Trboveljčani pridružili vseslovenskemu Svetopisemskemu maratonu, ki bo v letu 2022 od 22. do 27. 1. potekal preko ZOOM-a, pod geslom “Glej, vse delam novo (Raz 21,5). Naš termin branja bo v nedeljo, 23. 1. od 20h do 22h.
Hkrati pa bomo ponovno izvedli tudi župnijski mali svetopisemski maraton. Ta bo v torek, 25. 1. od 19h do 22h, prav tako preko spleta. Več informaciji dobite pri Gregorju Špajzerju.

S svetimi opravili so bili pokopani:
+ Marija Rovšek, Vreskovo 77,
+ Franc Lindič, Trg Revolucije 18,
+ Marija Brinar, Ostenk 24.

Gospod, daj jim večni mir in pokoj in večna luč naj jim sveti.
Naj počivajo v miru.
Amen.

Oznanila za 2. nedeljo po Božiču

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

Vlada RS je dne 16. septembra 2021 sporočila svoj odlok o izpolnjevanju PCT pogoja za področje opravljanja verske dejavnosti, ki je začel veljati 18. septembra 2021, v katerem je določeno, da je izvajanje verskih obredov dovoljeno ob izpolnjevanju pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani). Za vse, ki so starejši od 6 let, je obvezna uporaba zaščitnih mask znotraj cerkva; zunaj je obvezna zgolj, če ni mogoče zagotoviti 1,5 metra medsebojne razdalje. Še vedno je obvezno razkuževanje rok ob vstopu in izstopu iz zaprtih prostorov, v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda.
Vedno, ko se udeležite bogoslužja imejte s seboj osebni dokument in potrdilo PCT!

GOSPODOVO RAZGLAŠENJE
V tem tednu obhajamo pomenljiv praznik svetih treh kraljev, ki je eden izmed praznikov iz božičnega sklopa. Praznik najbolj poznamo po tem, da so takrat prišli trije kralji k novorojenemu Jezusu in prinesli vsak po eno darilo. V spomin na ta dogodek, na ta dan v jaslice postavimo tri kralje: Gašperja, Miho in Boltežarja. Ponekod, tudi pri nas, imenujemo ta praznik tretji božič, večer pred njim pa tretji sveti večer. Zato je na ta dan in njegov predvečer veliko šeg in verovanj. Kristjani ob mraku zopet poškropijo in pokadijo s kadilom svoje domove. Samo poimenovanje dneva pravzaprav ni točno, saj Cerkev ne slavi
treh kraljev, ampak Gospodovo razglašenje ali epifanijo, ki pomeni pojaviti, prikazati se. V epifaniji so zajeti zlasti trije dogodki, ki so, vsak pa svoje “razglasili” Kristusovo božanstvo: poklonitev modrih z Vzhoda, Jezusov krst v Jordanu in svatba v Kani. V Evangeliju po Mateju, nič ne piše o kakšnih kraljih. Matej jih imenuje modri (magoi). Beseda namiguje na prebivalce Iranske visoke planote. Pri svetih mašah bomo slovesno blagoslavljali vodo in kadilo.

Slika župnije za leto Gospodovo 2021
KRSTI: V minulem letu je bilo v krščenih 15 otrok, 6 dečkov in 9 deklic (prejšnje leto 9).
Krst je prvi in najpotrebnejši zakrament, brez katerega se redno nihče ne more zveličati. Cerkev krščuje otroke, ker zaupa staršem, da jih bodo krščansko vzgajali, kar pri krstu obljubijo.

Prvo obhajilo je lani prejelo 11 prvoobhajancev, leto pred tem 9.

POGREBI: Cerkvenih pokopov je bilo lansko leto 81. Pokopanih je bilo 41 moških in 40 žensk (leto prej je bilo 69 pogrebov).
Na pogrebih sodelujmo z molitvijo. Namesto cvetja lahko darujete v dober namen (pomoč domačim, za cerkvene potrebe, v druge dobre namene). Največ za rajnega naredimo, če darujemo za sv. maše in zanj molimo.

POROKE: Cerkveni zakon sta sklenila 2 para, leto prej prav tako 2. Vsak kristjan, ki se odloči za skupno življenje se poroči v cerkvi, ker ve, da je cerkveni zakon zakrament v katerem mu Jezus daje moč za skupno življenje. Ne zadovolji se le s civilno poroko, še manj da bi živel v tako imenovani izvenzakonski skupnosti. Kdor tako živi nima pravice do zakramentov, pri spovedi ne more dobiti odveze in ne sme pristopiti k svetemu obhajilu. Spoved in obhajilo lahko takšen prejme le ob zadnji uri. Častitljivo slovesnost zlate poroke so v lanskem letu obhajali trije pari, zakonca Bukovec, zakonca Popotnik in zakonca Jerman. Diamanto poroko pa sta slavila zakonca Petek. Naj to lepo pričevanje spodbuja vse, ki se na zakon še pripravljajo.

Svete maše se obhajajo po naslednjih namenih:

ponedeljek 3. januar
18.00 sv. Marija: + Alojz Škof – 30. dan

torek 4. januar
sv. Janez od Križa
17.40 sv. Marija: VEČERNICE
18.00 sv. Marija: + Janez Lavrin
v zahvalo in za zdravje

četrtek 6. januar
GOSPODOVO RAZGLAŠENJE
10.00 sv. Marija: v dober namen in za zdravje (Lindič)
18.00 sv. Martin: + Franjo Skušek – 30. dan
za nove duhovne in diakonske poklice

petek 7. januar
8.00 sv. Martin: Bogu in Materi Božji v zahvalo

sobota 8. januar
18.00 sv. Martin: + Miha Kmetič

nedelja 9. januar
JEZUSOV KRST
8.00 sv. Marija: + Jože Herman, druž. Obolnar
10.00 sv. Martin: živi in + farani
+ Ignacij Tomažič – 30. dan


ponedeljek 10. januar
17.40 sv. Marija: MOLITVE V ČAST BLAŽENEMU A. M. SLOMŠKU
18.00 sv. Marija: v čast blaženemu Antonu Martinu Slomšku

torek 11. januar
17.40 sv. Marija: VEČERNICE
18.00 sv. Marija: + družin Zupan, Zakonjšek

četrtek 13. januar
17.30 sv. Martin: MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM
18.00 sv. Martin: + Lucija Katič

petek 14. januar
8.00 sv. Martin: + Jožef Koznik

sobota 15. januar
18.00 sv. Martin: + Anton Pavelšek
+ Leopold, Andrej Medved in za zdravo pamet

nedelja 16. januar
2. nedelja med letom
8.00 sv. Marija: + Alojz – obl., Frančiška Zupanec
+ Erik Ložak in + sorodniki
10.00 sv. Martin: živi in + farani


ponedeljek 17. januar
sv. Anton Puščavnik
18.00 sv. Marija: + Ana Stanko ( r.dan v več.)

torek 18. januar
17.40 sv. Marija: VEČERNICE
18.00 sv. Marija: + Marija Jamnik

četrtek 20. januar
sv. Boštjan
18.00 sv. Katarina: + Franc Jager – obl.
+ Vida, Janez Rak
+ starši Bizjak in sorodniki

petek 21. januar
sv. Neža
8.00 sv. Martin: za duhovne poklice

sobota 22. januar
sv. Vincencij
18.00 sv. Martin: + Nežka Hribšek, Marija Pfeifer

nedelja 23. januar
3. nedelja med letom
8.00 sv. Marija: živi in + Grabnar, Šmid
10.00 sv. Martin: živi in + farani
+ Andrej, Leopold Medved

Vsak duhovnik sme na dan sprejeti dar le za eno sveto mašo, drugi ali tretji namen mora biti oddan in po njem mašuje drugi duhovnik, vseh pa se spomnimo pri daritvi. Sv. maše lahko naročite v zakristiji po bogoslužju, po telefonu ali elektronski pošti, v času uradnih ur v župnijski pisarni ali oddate kuverto z željenim datumom in mašnim namenom v poštni nabiralnik. Bog povrni za vaše namene.

Svetopisemski maraton
Tudi v letu 2022 se bomo Trboveljčani pridružili vseslovenskemu Svetopisemskemu maratonu, ki bo v letu 2022 od 22. do 27. 1. potekal preko ZOOM-a, pod geslom “Glej, vse delam novo (Raz 21,5). Naš termin branja bo v nedeljo, 23. 1. od 20h do 22h.
Hkrati pa bomo ponovno izvedli tudi župnijski mali svetopisemski maraton. Ta bo v torek, 25. 1. od 19h do 22h, prav tako preko spleta. Več informaciji dobite pri Gregorju Špajzerju.

S svetimi opravili so bili pokopani:
+ Ignacij Tomažič, Keršičeva c. 22a,
+ Franjo Skušek, Vreskovo 70,
+ Franca Tahirovič, Kolonija 1. maja 13,
+ Ivan Lesar, Kolonija 1.maja 21,
+ Stanislav Žagar, Šuštarjeva kol. 27,
+ Edvard Cimperman, Ul. 1.junija 31.
Gospod, daj jim večni mir in pokoj in večna luč naj jim sveti.
Naj počivajo v miru.
Amen.

Oznanila za 3. adventno nedeljo

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

Vlada RS je dne 16. septembra 2021 sporočila svoj odlok o izpolnjevanju PCT pogoja za področje opravljanja verske dejavnosti, ki je začel veljati 18. septembra 2021, v katerem je določeno, da je izvajanje verskih obredov dovoljeno ob izpolnjevanju pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani). Za vse,
ki so starejši od 6 let, je obvezna uporaba zaščitnih mask znotraj cerkva; zunaj je obvezna zgolj, če ni mogoče zagotoviti 1,5 metra medsebojne razdalje. Še vedno je obvezno razkuževanje rok ob vstopu in izstopu iz zaprtih prostorov, v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda.
Vedno, ko se udeležite bogoslužja imejte s seboj osebni dokument in potrdilo PCT!

Obisk bolnikov
V tem tednu bom obiskoval naše bolnike po domovih. Vse, ki si želijo obiska prosim, da me kontaktirate za prijavo in določitev termina obiska.

Spovedni dan
Spovedni dan in adventno spovedovanje bo za našo župnijo v soboto, 18. decembra, od 15.30 ure dalje pri sv. Mariji. Vsi, ki boste prišli k sveti spovedi se obvezno prijavite, da dobite svoj osebni termin.

sv. Štefan, prvi mučenec

V zadnjem adventnem tednu bodo svete maše tudi v zorničnem času, torej tudi zjutraj. Lepo dobrodošli. Naj bo to liturgično dogajanje lep uvod v prazničen čas. Ob božičnem prazniku bo red sv. maš nekoliko spremenjen, saj bo po letih, ko smo imeli na voljo pomoč drugih duhovnikov, to pot drugače. Na god sv. Štefana, bo pri sv. mašah blagoslov soli in vode. Pri sv. Katarini pa po maši, ki bo ob 10.uri, tudi blagoslov konj.

 

Obisk kolednikov
NAŠI KOLEDNIKI VAS BODO Z VESELJEM OBISKALI v času med 28. in 30. decembrom v pop. času. Več informacij vam sporoči g. Miha Hild

 

 

Svete maše se obhajajo po naslednjih namenih:

ponedeljek 13. december
sv. Lucija, devica in mučenka
18.00 sv. Marija: za uspešno operacijo
+ duh. Vilijem Pangerl – obl.
za zdravje

torek 14. december
sv. Janez od Križa
17.40 sv. Marija: VEČERNICE
18.00 sv. Marija: + duhovnik Franc Rataj – 30. dan
+ Erika Rajh – obl.
+ Srečko Perko
po namenu (Tahirovič)

četrtek 16. december
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA
18.00 sv. Katarina: + Marica Košalin
ZAČETEK BOŽ. DEVETDNEVNICE

petek 17. december
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA
8.00 sv. Martin: + Ivan Gričar (r.d. v večnosti)
v čast sv. Jožefu za druž. Beljo
+ Marijan Šinkovec, st. in sor.

sobota 18. december
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA
18.00 sv. Martin: + druž. Hribovšek in Pečjak
+ Jožef, Ljudmila Špajzer – 30. dan
+ Miha, Milka Skrinar in starši

nedelja 19. december
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA
4. ADVENTNA NEDELJA
sv. Marija 8.00: + st. in sor. druž. Kovačec, Mikulec
+ st. Rozalija, Filip Skale
v zah. sv. Jožefu za usl. prošnje
SPREJEM LUČI MIRU IZ BETLEHEMA
10.00 sv. Martin: živi in + farani in dobrotniki
+ Vesna, Jože Berakovič, st. Razdrh
+ starši in v zahvalo


ponedeljek 20. december
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA
18.00 sv. Marija: + Ana Stanko in + Štefan
Bogu v zahvalo (Željko)

torek 21. december
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA
8.00 sv. Martin: + Jožef Koznik
17.40 sv. Marija: VEČERNICE
18.00 sv. Marija: + Alojz Salmič, Slavi Grošelj, starši Obrez

sreda 22. december
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA
8.00 sv. Martin: + Franc Steban
18.00 sv. Marija: za duhovne poklice
+ Lucija Katič

četrtek 23. december
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA
8.00 sv. Marija: za zdravje (Kovačič)
17.30 sv. Martin: MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM
18.00 sv. Martin: + iz družine Vrtačnik
+ Anica, starši Bizjak

petek 24. december
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA
8.00 sv. Martin: + Dušan Petan – obl. in + starši
+ Joža Forte

Božična noč in Jezusovo rojstvo naj
bo kot mehko ležišče, kamor kot
utrujeni popotniki lezimo.
Naj nas Božje dete z davno radostjo
poveže.
Vaš dušni pastir

 

petek 24. december
SVETI VEČER
21.00 sv. KRIŽ: + Ivan Gričar

sobota 25. december
BOŽIČ
00.00 sv. Martin: + sorodniki Hribšek, Bevc
+ Jožefa, Frančišek Trotovšek
10.30 sv. Katarina: živi in + farani in dobrotniki
18.00 sv. Marija: + Jože, sor. in druž. Rozina, Brlec

nedelja 26. december
sv. Štefan, prvi mučenec
8.00 sv. Marija: 2 + Jožeta Laznik, druž. Cestnik in za zdravje
za žive in + farane
10.00 sv. Katarina: + Silvo Jordan- obl. in starši
+ Štefan, Justina, Grešak in sor.


četrtek 30. december
17.30 sv. Martin: MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM
18.00 sv. Martin: + Blaž Žnideršič

petek 31. december
SILVESTROVO
17.00 sv. Martin: ZAHVALNA MAŠA OB SKLEPU LETA
+ Silvester Garbas
živi in + sorodniki Katič

sobota 1. januar 2022
Marija, sv. Božja Mati
10.00 sv. Marija: za mir in za zdravje
18.00 sv. Martin: živi in + farani

nedelja 2. januar
2. nedelja po Božiču
8.00 sv. Marija: + Roman Ferlič, starši, bratje, sestre
10.00 sv. Martin: + Bogu v zahvalo in za zdravje

Vsak duhovnik sme na dan sprejeti dar le za eno sveto mašo, drugi ali tretji namen mora biti oddan in po njem mašuje drugi duhovnik, vseh pa se spomnimo pri daritvi. Sv. maše lahko naročite v zakristiji po bogoslužju, po telefonu ali elektronski pošti, v času uradnih ur v župnijski pisarni ali oddate kuverto z željenim datumom in mašnim namenom v poštni nabiralnik. Bog povrni za vaše namene

” Marija, reci Jezusu,
naj vsemu svetu da miru,
ga varuje prevar in zmot,
in mu v nebesa kaže pot.”.
(G. Mali, zbirka Zbrane pesmi.)

Naj bo blagoslovljeno leto Gospodovo 2022!

Na voljo so koledarji: Marijanski koledar (2,50€), listni koledar Družine (0,70€), Družinska pratika (6,50€).
Vse lahko dobite PO maši v zakristiji pri sv. Martinu. Pri sv. Mariji pa se obrnite na gospo Vido Habjan.

S svetimi opravili so bili pokopani:
+ Jožef, Ljudmila Špajzer, Gabrsko 54,
+ Alojz Škof, Novi dom 11 a.
.
Gospod, daj jim večni mir in pokoj in večna luč naj jim sveti.
Naj počivajo v miru.
Amen.