Oznanila za 22. nedeljo med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

POSTAVI PONIŽNOST NA PRVO MESTO
Povabljenec, ki išče zase pomemben prostor, se v resnici hoče delati pomembnega pred drugimi. Sploh ne misli na tistega, ki ga je povabil, ali na to, da bi si želel domačnosti z gostiteljem. Če torej na obed povabimo svoje prijatelje, ki so nam enaki, ne presežemo svojega interesa, da bi tudi nas povabili in nam s tem dali javno priznanje, ki ga hočemo. Na ta način si med seboj delimo svojo namišljeno veličino. S tem smo zgrešili globino in lepoto življenja. Ne dojamemo tega, kar je v življenju zares v igri. Le ponižnost nam omogoči dojeti, kaj je v življenju zares v igri in kaj je resnično pomembno. Ponižnost ni v tem, da se delam majhnega zato, da bi me priznali in pred vsemi drugimi povišali ali pohvalili. Ponižnost je v tem, da prepoznam, da me je Bog povabil v življenje za nekaj tako velikega, da se čutim nevrednega tega povabila. Ne delam se majhnega sedaj, da bi me potem poveličevali, ampak sem majhen zato, ker je prejeti dar tako neskončno velik in me presega. Ponižnost je v tem, da dojamem veličino tistega, ki me je na gostijo življenja povabil. Bolj se počutim majhnega, bolj bom dojel veličino njega, ki me vabi. Ta drža odpre nebeška vrata. Duši pritegne nebeške darove življenja v izobilju, katerega podoba je gostija. Ko življenja nič več ne gradimo na kakršnem koli nasprotovanju do drugih, tedaj je naše življenje že trdno zasidrano v domačnosti in zaupnosti z Njim, ki mi ga je podaril. Zaznavamo njegovo skrivnost in se počutimo majhni, zelo majhni.
Zato nas bogoslužje ne vabi, naj prosimo, da bi se naučili ponižnosti, kakor da je ena izmed kreposti. Vabi nas, naj prosimo, da bi se naučili tako močno zaznavati veličino Božje skrivnosti, ki nam je dana v Jezusu, da bomo zaničevali vsako drugo stvar ali svojo namišljeno veličino. Čudna, a zelo zdrava evangeljska posledica takšne drže je, da nas bo manj skrbelo za lastno veličino, bolj pa nam bo pri srcu veličina vseh. Kajti ponižen in pravičen je, kdor se veseli darov, ki jih Bog daje vsem.
E. Mozetič

MAŠNI NAMENI ŽUPNIJ Trbovlje – sv. Martin, Trbovlje – sv. Marija,
Hrastnik in Dol pri Hrastniku

28. avgust
22. NEDELJA MED LETOM
sv. Avguštin, škof in cerkveni učitelj
7.30 Trbovlje – sv. Marija: za žive in rajne župljane
za + Janeza in Marino Kovač
za + Frančiško Štemberger
9.00 Hrastnik: za + Antonijo Obrez (obl.), Marka Brečka in sor.
10.30 Dol pri Hrastniku: za + Pavlo in Rada Kačiča
za + Franca Ornika

Ponedeljek, 29. 8.
mučeništvo Janeza Krstnika
19.00 Trbovlje – sv. Marija: za + starše in brata Kukovič
po namenu molitvene zveze za duhovne poklice
za uspešno operacijo in zdravljenje

Torek, 30. 8.
sv. Feliks (Srečko), mučenec
18.00 Dol pri Hrastniku: za + Franca Peklarja (obl.)
za + Milko Rezec (8. dan)
18.40 Trbovlje – sv. Marija: večernice
19.00 za + Blaža Žnideršiča

Sreda,31. 8.
sv. Pavlin, škof
8.00 Hrastnik: za + Frido Deželak
8.00 Turje: za + Anico Peklar
za + Franca Ornika

Četrtek, 1. 9.
sv. Egidij (Tilen), opat
18.00 Hrastnik: za +Albino in Ivana Hočevarja
18.30 Trbovlje – sv. Martin: molitev pred Najsvetejšim
19.00 za + Minko Rovšek
za + Borisa Gracarja, Branka Špitalarja in starše Kösel

Petek, 2. 9.
sv. Marjeta, devica
8.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Franca Zupančiča
za zdravje in srečno operacijo

Sobota, 3. 9.
sv. Gregor Veliki, papež in cerkveni učitelj
18.00 Dol pri Hrastniku: za + družini Kroflič in Homšek
za + Davida Gričarja (30. dan)
19.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Franca Zupančiča
za + Pepco Tomažič (obl.)

4. september
23. NEDELJA MED LETOM
sv. Rozalija (Zalka), devica
8.00 Trbovlje – sv. Marija: za žive in rajne župljane
za + Rozalijo Kmetič
za zdravje
10.00 Trbovlje – sv. Martin: v zahvalo in priprošnjo Materi Božji
za + Rozalijo Brežnik
8.00 Hrastnik: za + Lada Urigla
10.00 Turje – obhajanje lepe nedelje: za + Albino (obl.), Viktorja Jovana in pok. župnika
za + Marijo in Martina Završnika (obl.), Igorja Pirnaverja in Antona Šoparja

Kjer je za isti termin oznanjenih več mašnih namenov, so darovi za ostale
namene oddani duhovniku, ki mašuje po teh namenih.

OBVESTILA

S prihodnjim tednom postajajo urniki sv. maš na vseh štirih župnijah bolj stalni.

Ob nedeljah bodo sv. maše po župnijah takole:
Trbovlje – sv. Marija ob 8.00;
Trbovlje – sv. Martin ob 10.00;
Hrastnik ob 8.00;
Dol pri Hrastniku ob 10.00.
Izjemoma se lahko zgodi, da v nedeljo sv. maše v kakšni od župnijskih cerkva ne bo, ker bo nedeljska sv. maša na eni izmed podružničnih cerkva. Nedeljska sv. maša pa bo v tej župnijski cerkvi v soboto zvečer ob 18.00, kar bo razvidno tudi iz oznanil.

Med tednom so sv. maše po naslednjem urniku:
Trbovlje – sv. Marija: ponedeljek ob 19.00 in torek ob 19.00;
Trbovlje – sv. Martin: četrtek ob 19.00, petek ob 8.00 in sobota ob 19.00;
Hrastnik: sreda ob 8.00 in četrtek ob 18.00;
Dol pri Hrastniku: torek ob 18.00 in sreda ob 8.00.
Verjetno bo potrebno še nekaj časa, da se navadimo novega urnika, zato vas prosim za potrpežljivost. Hvala za razumevanje.

Molitvena zveza za duhovne poklice vabi 10. septembra na romanje v Petrovče, kjer bo škofijski molitveni dan za duhovne poklice. Po maši bomo šli še v Mozirje in imeli skupno kosilo. Prijavite se lahko pri župniku ali pri Mihaelu Hildu.

Trbovlje – sv. Martin in Trbovlje – sv. Marija

Člani molitvene skupine molivcev za duhovne poklice trboveljskih župnij ste lepo vabljeni na srečanje. V torek (30. 8.) po večerni sv. maši bo srečanje pri Sv. Mariji, v četrtek (1. 9.) pa pri Sv. Martinu.

Hrastnik

Molitvena skupina vabi k molitveni uri, ki bo v četrtek po večerni sv. maši.
V župnijski cerkvi v Hrastniku je zaradi dotrajanosti prišlo do strojeloma na sistemu zvonjenja. Obstajala je celo nevarnost, da bi zvon padel iz zvonika, kar se hvala Bogu ni zgodilo. Kolikor bo le mogoče, bomo popravilo opravili v lastni režiji. S tem želimo čim bolj zmanjšati stroške, ne bomo pa varčevali na kvaliteti. Ker gre za večjo okvaro, je strošek popravila ocenjen na okrog 2.100 €. V zvoniku bo tako na novo narejen celoten pogon za zvonjenje, vpetje zvona, nov bo tudi elektromotor. Za župnijo Hrastnik pomeni takšno popravilo precej velik finančni zalogaj, tako da bo zelo dobrodošel kakšen dar tudi od drugod. Že v naprej hvala za vašo velikodušnost.

Dol pri Hrastniku

Prihodnjo nedeljo je lepa nedelja v Turju. Prosimo za kruh in pecivo za pogostitev po maši.
Za čiščenje cerkve in okolice se zahvaljujemo vernikom trga Dola, za prihodnji teden pa prosimo vernike iz okolice Dola. Hvala za vašo skrb za urejenost župnijske cerkve.

»Če kdo pravi »Ljubim Boga!«, a sovraži svojega brata, je lažnik. Kdor namreč ne ljubi svojega brata, ki ga vidi, ne more ljubiti Boga, ki ga ne vidi.« (1 Jn 4,20)
BESEDA ŽIVEGA BOGA
»Kadar te kdo povabi na svatbo, ne sédaj na prvo mesto, ker je lahko povabljen kdo, ki je imenitnejši od tebe, pa bo prišel tisti, ki je povabil tebe in njega, in ti rekel: ›Daj prostor temu!‹ Takrat se boš začel v sramoti presedati na zadnje mesto. Kadar si povabljen, pojdi in sédi na zadnje mesto, da ti reče tisti, ki te je povabil, ko pride: ›Prijatelj, pomakni se više!‹
Takrat boš počaščen vpričo vseh, ki so s teboj pri mizi; kajti vsak, kdor se povišuje, bo ponižan, in kdor se ponižuje, bo povišan.« (Lk 14,8–11)

VPIS OTROK K VEROUKU

Verouk začenjamo od 12. septembra naprej in bo potekal po urnikih, ki jih najdete tukaj. Ob vpisu vas naprošamo za celoletni prispevek 20 € na veroučenca. Kjer je več veroučencev v družini, prosimo za enotni prispevek 30 € (na družino). S tem prispevkom vzdržujemo urejenost veroučnega inventarja, ogrevanje in vzdrževanje didaktičnih pripomočkov. Glede stroška delovnih in liturgičnih zvezkov, se bomo pogovorili na srečanju ob začetku veroučnega leta. Kdor ne bi zmogel prispevka ali stroška delovnih zvezkov, naj to sporoči katehetu ali župniku. Zares ni potrebno, da bi zaradi finančne stiske vaš otrok bil prikrajšan za obiskovanje verouka.

VEROUČNI URNIK ZA ŽUPNIJI TRBOVLJE – SV. MARTIN IN TRBOVLJE – SV. MARIJA

Starši veroučencev ste vabljeni na srečanje ob začetku veroučnega leta, ki bo v ponedeljek, 5. 9., ob 17.00 v župnijski dvorani (Trg Franca Fakina 31).

 

VEROUČNI URNIK ZA ŽUPNIJO HRASTNIK

V Hrastniku bo verouk potekal ob četrtkih od 17.00 do 17.45. Starši ste vabljeni na srečanje ob začetku veroučnega leta, ki bo v četrtek, 8. 9. ob 17.00 v cerkvi.

VEROUČNI URNIK ZA ŽUPNIJO DOL PRI HRASTNIKU

Za župnijo Dol pri Hrastniku še nismo uspeli uskladiti veroučnih urnikov. Predvidevamo, da bodo urniki znani prihodnjo nedeljo. Starši veroučencev ste vabljeni na srečanje ob začetku veroučnega leta, ki bo v torek, 6. 9., ob 17.00 v cerkvi.

V preteklem tednu smo se na pokopališču v Gabrskem poslovili od pokojnega Albina Žerka in Marije Možič, na pokopališču na Dolu pa od pokojnega Mirka Mekše. Molimo za pokoj njihovih duš.

Oznanila za 21. nedeljo med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

VSTOPIMO SKOZI OZKA VRATA

Današnji evangelij nas vabi k razmišljanju o zveličanju. Jezus se je vzpenjal iz Galileje proti mestu Jeruzalem in med potjo se mu je nekdo, kot pripoveduje evangelist Luka, približal in ga vprašal: ‘Gospod, je malo teh, ki se bodo zveličali?’ Jezus ni odgovoril naravnost na vprašanje, saj ni pomembno koliko se jih bo zveličalo, ampak je pomembno, katera pot vodi v zveličanje. Jezus je zato na vprašanje odgovoril z besedami: ‘Prizadevajte si, da vstopite skozi ozka vrata, kajti povem vam: Veliko jih bo želelo vstopiti, pa ne bodo mogli.’ Kaj je Jezus hotel reči? Katera so vrata, skozi katera moramo vstopiti? In še, zakaj Jezus govori o ‘ozkih vratih’?
Podoba vrat se v evangeliju večkrat pojavi in nam prikliče vrata hiše, domače ognjišče, kjer najdemo varnost, ljubezen, toplino. Jezus nam pravi, da so tudi vrata, skozi katera se vstopi v Božjo družino, v toplino Božje hiše, v občestvo z Njim. Ta vrata je Jezus sam. On je vrata. On je prehod za zveličanje. On nas vodi k Očetu. In vrata – Jezus – niso nikoli zaprta! Brez razlike, brez izključevanja, brez privilegijev so vedno in za vse odprta. Saj, kot veste, Jezus nikogar ne izključuje. Kdo med vami bi mi morda rekel: ‘Jaz sem zagotovo izključen, saj sem velik grešnik. Storil sem toliko grdega v življenju’. Ne, nisi izključen! Ravno zaradi tega si njegov ljubljenec, saj Jezus daje prednost grešniku, vedno, da bi mu odpustil, ga ljubil. Jezus te čaka, da te objame, da ti odpusti. Ne boj se! Čaka te. Premakni se, pogumno vstopi skozi njegova vrata. Vsi smo povabljeni, da vstopimo skozi ta vrata, da vstopimo skozi vrata vere, da vstopimo v njegovo življenje in da omogočimo, da vstopi v naše življenje, ga preoblikuje, prenovi ter podari polno in dolgotrajno veselje.  
Dandanes gremo mimo številnih vrat, ki nas vabijo vstopiti ter nam obljubljajo srečo, za katero ugotovimo, da je kratkotrajna, se sama izčrpa in nima prihodnosti. Ne bojmo se prestopiti vrat vere v Jezusa, mu pustiti vedno bolj vstopiti v naše življenje, da bomo izšli iz naših sebičnosti, zaprtosti, iz naše neobčutljivosti do drugih in bo Jezus razsvetlil naše življenje. (E. Mozetič)

MAŠNI NAMENI ŽUPNIJ Trbovlje – sv. Martin, Trbovlje – sv. Marija, Hrastnik in Dol pri Hrastniku

21. avgust
21. NEDELJA MED LETOM
sv. Pij X., papež
7.30 Trbovlje – sv. Marija: za žive in rajne župljane
za + Rajka Bizjaka (obl.)
9.00 Hrastnik: v zahvalo ob obletnici poroke
10.30 Dol pri Hrastniku: za + Kristino in Bojana (obl.) Krežeta

Ponedeljek, 22. 8.
sv. Devica Marija Kraljica
19.00 Trbovlje – sv. Marija: za + Rozalijo Kmetič
za + Kato Remič

Torek, 23. 8.
sv. Roza iz Lime, devica
18.00 Dol pri Hrastniku: za + Amalijo (obl.) in družino Auflič
18.40 Trbovlje – sv. Marija: večernice
19.00 za + Lotte Elizabeto Baloh
za + Franca Lindiča

Sreda, 24. 8.
sv. Jernej (Natanael), apostol
8.00 Turje: za + Igorja Pirnaverja in starše Završnik
za + Ludvika Verka (8. dan)

Četrtek, 25. 8.
sv. Ludvik, kralj
18.00 Hrastnik: za + Joži Biderman (30. dan)
18.30 Trbovlje – sv. Martin: molitev pred Najsvetejšim
19.00 za + Rozi Brežnik
za zdravje

Petek, 26. 8.
sv. Tarzicij, mučenec
8.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Zlato Ikica
za žive in + sorodnike Cestnik, Goričan in Benedičič

Sobota, 27. 8.
sv. Monika, mati sv. Avguština
18.00 Hrastnik: za + Edija Potočana
za + Marijo Pfeifer in Mimi Ramšak
19.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Angelo Cencelj, sorodnike Cencelj in Pogačar
za + Martina in Verico Brinar

28. avgust
22. NEDELJA MED LETOM
sv. Avguštin, škof in cerkveni učitelj
7.30 Trbovlje – sv. Marija: za žive in rajne župljane
za + Janeza in Marino Kovač
za + Frančiško Štemberger
9.00 Hrastnik: za + Antonijo Obrez (obl.), Marka Brečka in sorodnike
10.30 Dol pri Hrastniku: za + Pavlo in Rada Kačiča
za + Franca Ornika

Kjer je za isti termin oznanjenih več mašnih namenov, so darovi za ostale namene oddani duhovniku, ki mašuje po teh namenih.

OBVESTILA

Katehetje lepo vabljeni na srečanje, ki bo v ponedeljek, 22. 8. po sv. maši v učilnici, v cerkvi Sv. Marije v Trbovljah.

Ključarji vseh štirih župnij lepo vabljeni na srečanje, ki bo v torek, 23. 8. po sv. maši v učilnici, v cerkvi Sv. Marije v Trbovljah.

Mladi lepo vabljeni na spoznavno srečanje mladinske skupine, ki bo v soboto, 27. 8. po večerni sv. maši pri Sv. Martinu, v mladinski sobi.

Hrastnik
Molitvena skupina vabi k molitveni uri, ki bo v četrtek (25. 8.) po večerni sv. maši.

Dol pri Hrastniku
Za čiščenje cerkve in okolice se zahvaljujemo vernikom iz Brnice, za prihodnji teden pa prosimo vernike iz trga Dola. Hvala za vašo skrb za urejenost župnijske cerkve.

YOUCAT – katekizem za mlade
Kaj ima Cerkev proti »zakonu brez poročnega lista«?

Za katoličane ni zakona brez cerkvene poroke. V njej se Kristus pridružuje zvezi med možem in ženo ter ju bogato obdari z milostjo in darovi. (KKC 2390–2391)

Starejši ljudje včasih menijo, da morajo svetovati mladim, naj izpustijo iz rok tisto »za večno in s poročno obleko«, z drugo besedo, da jim obred poroke ni potreben. Poroka bi bila tako zanje le prenagljena združitev premoženja, perspektiv in dobrih namer ter hkrati še javno izrekanje nevzdržnih obljub. Krščanski zakon pa ni nobeno sleparjenje, temveč je velik dar, ki ga je Bog namenil za dva, ki se ljubita. Bog sam ju je povezal v globini, ki je človek ne more ustvariti. Jezus Kristus, ki je rekel »kajti brez mene ne morete storiti ničesar« (Jn 15,5), je v zakramentu zakona trajno prisoten. On je ljubezen v ljubezni ženina in neveste. Njegova moč je tista, ki je prisotna tudi še takrat, ko moč ljubečih dozdevno pojenja. Zato je zakrament svetega zakona vse drugo kot samo kos papirja. Je kot pripravljeno Božje vozilo, v katerega lahko tista, ki se ljubita, vstopita – vozilo, za katerega se ženin in nevesta zavedata, da ima dovolj goriva, da bosta z Božjo pomočjo prispela na cilj svojega hrepenenja. Ko danes mnogi govorijo, da v predzakonski ali zunajzakonski spolnosti ni nič slabega, Cerkev poziva k jasnemu in močnemu odporu proti temu družbenemu pritisku.

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Tisti čas je Jezus na poti v Jeruzalem šel skozi mesta in vasi in učil. Tedaj mu je nekdo rekel: »Gospod, ali je malo teh, ki se bodo rešili?« On pa jim je dejal: »Prizadevajte si, da vstopite skozi ozka vrata, kajti povem vam: veliko jih bo želelo vstopiti, pa ne bodo mogli. Ko bo hišni gospodar vstal in vrata zaprl, boste ostali zunaj. Začeli boste trkati na vrata in govoriti: »Gospod, odpri nam!« Pa vam bo odvrnil: »Ne vem, od kod ste.« (Lk 12,51–53)

Če se ustavimo pri vprašanju, ki smo ga slišali v evangeliju: »Ali je malo teh, ki se bodo rešili?«, in pri Jezusovemu odgovoru: »Prizadevajte si, da vstopite skozi ozka vrata.«, kmalu ugotovimo, da Jezus ni dal odgovora na vprašanje, ampak je povedal, kako se je mogoče rešiti, kako je mogoče priti do zveličanja. Zato nas Jezusov odgovor spodbuja, naj se ne ukvarjamo z vprašanjem, koliko jih bo rešenih, ampak se raje posvetimo Jezusovemu naročilu, kako priti do zveličanja. Jasno nam mora biti, da rešitev ni v moči človeka, tudi ne v privilegijih ali poznanstvih, tudi ne v posesti materialnih dobrin, ampak je zveličanje izključno in samo dar Božjega usmiljenja. Človeku ni mogoče, da bi se sam zveličal, mogoče pa je Bogu, ki človeka rešuje s svojo zastonjsko ljubeznijo.
Kako torej priti do rešenja, do sedeža ob mizi v Božjem kraljestvu? Jezus nam pravi, da je potrebno vstopiti skozi ozka vrata, še več, da si je potrebno prizadevati za vstop skozi ozka vrata. Ko mislimo na Božje usmiljenje, smo najbrž presenečeni, zakaj ozka vrata, če pa je usmiljenje neizmerno. Bolj na mestu bi bila široka in ne ozka vrata. Vendar ta ozka vrata niso zaradi Boga, ampak zaradi nas ljudi, ki smo preobilni. Ne po telesni teži, ampak zaradi zagledanosti v svoj prav, zaradi napuha in sebičnosti, zaradi ponosa, da zmoremo vse sami. Bolj ko smo zagledani v zlagano in namišljeno pravičnost, bolj se nam vrata ožijo in zato je potrebno več napora.
Začetek iskrenega in modrega prizadevanja za vstop skozi ozka vrata pa je in bo ponižnost, ki odpira srce. Z odprtostjo srca se namreč zahrepeni po Bogu in njegovih darovih, po njegovi milosti, ki jo potrebujemo za nenehno osebno prizadevanje. To prizadevanje pomeni, da se znamo soočiti s svojo realnostjo, ki je grešnost, da jo priznamo, jo obžalujemo in se kesamo. Prav v spoznanju in priznanju svojega greha pridemo do spoznanja, kdo je Gospod: On je tisti, ki nas neizmerno ljubi, ki odpušča in odrešuje. (F. Trstenjak)


Gospod nam ponuja toliko priložnosti, da nas reši, da bi lahko vstopili skozi vrata zveličanja. Ta vrata so priložnost, ki je ni dobro zapraviti. Zagrabiti moramo priložnosti zveličanja. Saj bo ob nekem trenutku ‘hišni gospodar vstal in vrata zaprl’, kakor nas na to spominja evangelij. Toda če je Bog dober in nas ima rad, zakaj torej zapre, bo zaprl vrata? Zato ker naše življenje ni video igrica ali telenovela. Naše življenje je nekaj resnega in cilj, ki ga moramo doseči, torej večno zveličanje, je zelo pomemben.
Devico Marijo – Vrata nebeška, prosimo, naj nam pomaga zagrabiti priložnosti, ki nam jih Gospod ponuja, da bi prestopili vrata vere in vstopili na širno pot, ki je pot zveličanja in je sposobna sprejeti vse tiste, ki pustijo, da jih zajame Ljubezen. Ljubezen, ki rešuje, ljubezen, ki je že na zemlji vir blaženosti tistim, ki v krotkosti, potrpežljivosti in pravičnosti pozabljajo nase in se podarjajo za druge. 

Oznanila za 20. nedeljo med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

OGENJ SVETEGA DUHA

Ogenj, o katerem govori Jezus, je ogenj Svetega Duha, ta v nas živa in delujoča navzočnost od dneva našega krsta. Ta ogenj je ustvarjalna moč, ki očiščuje in prenavlja, ki sežge vsako človeško bedo, vsako sebičnost, vsak greh, nas od znotraj spremeni, obnovi in naredi sposobne ljubiti. Jezus želi, da Sveti Duh vzplamti kakor ogenj v našem srcu, saj samo, če se – bodite pozorni na to – požar Božje ljubezni začne v srcu, se lahko razširi in stori, da Božje kraljestvo napreduje. Ne začne se v glavi, ampak v srcu. Če se bomo popolnoma odprli delovanju Svetega Duha, nam bo On podaril drznost in gorečnost, da zaplujemo po odprtem morju in oznanimo Jezusa ter njegovo tolažeče sporočilo usmiljenja in zveličanja vsem, brez strahu. Ogenj se začne v srcu. 
Da bi izpolnila njegovo poslanstvo v svetu, Cerkev, torej vsi mi, potrebujemo pomoč Svetega Duha, da bi nas pri tem ne zaviral strah ter preračunljivost in se ne bi navadili hoditi znotraj varnih meja. Apostolski pogum, ki ga v nas kot ogenj prižge Sveti Duh, nam pomaga iti preko zidov in ovir, nas naredi ustvarjalne ter nas priganja, da stopimo na pot še neodkritih ali nelahkih poti ter vsem, ki jih srečamo, nudimo upanje. S tem ognjem Svetega Duha smo poklicani, da vedno bolj postajamo skupnosti ljudi, polnih razumevanja, razširjenega srca ter veselega obraza. Bolj kot kdaj koli je potreba po duhovnikih, posvečenih osebah ter vernih laikih s pozornim pogledom na apostolat, ki so pretreseni ter se ustavijo ob trpljenju ter ob materialni in duhovni bedi. Tako bodo zaznamovali pot evangelizacije ter poslanstva z ozdravljajočim ritmom bližine. Ravno ogenj Svetega Duha je, ki nas vodi k temu, da postajamo bližnji drugim, osebam, ki trpijo, ki so pomoči potrebne, toliki človeški bedi, tolikim težavam, tistim, ki trpijo. To je ogenj, ki izhaja iz srca.
Prosimo Devico Marijo, da moli z nami in za nas ter prosi nebeškega Očeta, da razlije na vse nas vernike ogenj Svetega Duha, božanski ogenj, ki ogreje srce in nam pomaga biti solidarni z veseljem ter trpljenjem naših bratov in sester. (E. Mozetič)

MAŠNI NAMENI ŽUPNIJ Trbovlje – sv. Martin, Trbovlje – sv. Marija, Hrastnik in Dol pri Hrastniku

14. avgust
20. NEDELJA MED LETOM
sv. Maksimilijan Kolbe, duhovnik in mučenec
8.00 Trbovlje – sv. Marija: za žive in rajne župljane
po namenu
8.00 Hrastnik: za + Bineta Ločičnika
10.00 Dol pri Hrastniku: za + Marijo, Antonijo in Pavlo Podmenik

Ponedeljek, 15. 8.
MARIJINO VNEBOVZETJE
7.30 Trbovlje – sv. Marija: za žive in rajne župljane
za + Rajka Rajška
za + Marino Kovač
9.00 Draga: za + družini Rotar in Urh
10.30 Dol pri Hrastniku: v zahvalo za srečno operacijo in priprošnjo za zdravje
za + Franca Ornika

Torek, 16. 8.
sv. Rok, spokornik
17.00 Sv. Katarina: po namenu
18.40 Trbovlje – sv. Marija: večernice
19.00 za + Darka in Pavlo Merzelj
za + Rudija Klarerja (8. dan)
za + Doro Ritonja (8. dan)

Sreda, 17. 8.
sv. Hiacint, redovnik
8.00 Hrastnik: za + Roka Gučka in sorodnike

Četrtek, 18. 8.
sv. Helena (Alenka), cesarica
19.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Ivana Štrajharja
za nove duhovniške in diakonske poklice

Petek, 19. 8.
sv. Janez Eudes, duhovnik
8.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Frido Deželak (8. dan)

Sobota, 20. 8.
sv. Bernard, opat in cerkveni učitelj
19.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Ivanko Kovšček
za + sorodnike Jager, Topole in v zahvalo

21. avgust
21. NEDELJA MED LETOM
sv. Pij X., papež
7.30 Trbovlje – sv. Marija: za žive in rajne župljane
za + Rajka Bizjaka (obl.)
9.00 Hrastnik: v zahvalo ob obletnici poroke
10.30 Dol pri Hrastniku: za + Kristino in Bojana (obl.) Krežeta

Kjer je za isti termin oznanjenih več mašnih namenov, so darovi za ostale namene oddani duhovniku, ki mašuje po teh namenih.

OBVESTILA

Z namenom čim bolj enotnega delovanja in seznanjanja s pastoralnim utripom vseh štirih župnij, so tiskana oznanila odslej skupna in izhajajo vsak teden.
V prihodnjem tednu že prihaja do določenih sprememb glede urnika sv. maš, zato bodite pozorni na razporede sv. maš po različnih župnijah in cerkvah. Kolikor bo le mogoče, bom upošteval termine sv. maš, za katere ste se že dogovorili. Trenutno ni znano, kako dolgo bo trajalo to stanje, zato vas prosim za razumevanje. Hvala za vašo molitveno podporo in dejavno sodelovanje v vseh štirih župnijah. Vabim vas tudi k razumevajočemu sprejemanju sprememb, kjer bodo potrebne in kjer jih bodo narekovale razmere. Če me potrebujete, me lahko dobite na tel. št.: 041/388-145.

Slovenski škofje so na majski seji škofovske konference sklenili, da je od 1. septembra 2022 dalje dar za mašni namen 23 € (doslej 20 €).

Dol pri Hrastniku

Za čiščenje cerkve in okolice se zahvaljujemo vernikom iz Marnega, za prihodnji teden pa prosimo vernike iz Brnice. Hvala za vašo skrb za urejenost župnijske cerkve.

Poimenovanje in pomen praznika

Pri Slovencih je praznik Marijinega vnebovzetja izredno priljubljen in ima različna imena. Največkrat mu pravimo veliki šmaren, pogosto velika maša, nekoliko redkeje velika gospojnica. Vsa ta in še druga imena hočejo poudariti, da je to eden največjih Marijinih praznikov. Zelo pomenljivo je, da so bile najstarejše cerkve v tistih krajih, kjer se je krščanstvo med Slovence širilo iz Ogleja, vse posvečene Mariji vnebovzeti.
Bogoslužna imena za ta praznik so bila zelo različna. ‘Vnebovzetje’ je bilo sprva zelo redko, kajti kristjani na Vzhodu, kjer se je praznik najprej uveljavil, raje govorijo o Marijinem ‘zaspanju’, ‘preselitvi’ ali ‘odhodu’ Jezusove matere. Vsebina praznovanja pa je od vsega začetka Marijin ‘odhod’ s tega sveta. Misel na smrt je bila pri praznovanju temeljna, vendar pa se ne ustavi pri smrti sami, temveč gre k poveličanju – k zmagoslavnemu Marijinemu vstopu v nebesa in k sredniški vlogi, ki jo Marija poslej izvršuje v nebesih.

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Marija pa je rekla: »Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh
se raduje v Bogu, mojem Zveličarju. Kajti ozrl se je na nizkost svoje dekle.
Glej, blagrovali me bodo odslej vsi rodovi. Kajti velike reči mi je storil On,
ki je mogočen in je njegovo ime sveto. Od roda do roda traja
njegovo usmiljenje tistim, ki mu v strahu služijo.
Moč je pokazal s svojo roko, razkropil je tiste, ki so napuhnjenih misli.
(Lk 1,46–51 )

ZGODI SE

Srečanje Marije in Elizabete je polno veselja. Zakaj? Ker vsaka ceni drugo, jo spoštuje in vzame čisto zares. Druga drugi želita postreči. Več kot očitno je, da to spoštovanje drugega in veselje nad bližnjim izvira iz globoke ponižnosti v odnosu do Boga.
Že samo srečanje teh dveh žena nam govori tudi o kreposti, brez katere ni poti v nebesa: ponižnost. Pot v nebo je pot ponižnih. Samo ponižni jo zmorejo prehoditi, ti pa vedo, da tudi ta krepost ni njihova zasluga, ampak Božji dar.
Marija Elizabete ni obiskala po naključju. Gotovo je k njej prihajala pogosto. Odnosa, ki ga odraža njuno srečanje, nista mogli splesti čez noč. To je odnos dveh, ki delita svoje življenje in čustvovanje, svoje strahove in hrepenenja. Pri tem pa kot pravi vernici ne moreta v nobeni misli mimo Boga. On je njuno vse, on ju vodi.
Angelovo oznanjenje Marijo preseneti. Ni pričakovala, da bo Bog tako močno spremenil njene načrte. Postala bo Božja mati, sprejeti pa mora težo tveganja, da bo spočela, še preden je poročena. Bolečino, da bo marsikoga razočarala, čeprav zaradi zvestobe Bogu. Prizadela bo Jožefa, prizadela svojo družino. Biti kriv brez krivde je ponižanje, ki je eden temeljnih kamnov ponižnosti. A le v pripravljenosti na sramoto in križ zaradi zaupanja v Božjo ljubezen je mogoče sprejeti Božjo voljo. Marija v vsej ponižnosti izreče svoj Zgodi se, ki postane njeno vodilo.
Njen odnos z Bogom se tako začenja s ponižnostjo in izredno hvaležnostjo. Zaveda se svoje majhnosti in nemoči. Hvaležna je, da jo Bog opazi in jo hoče imeti za služabnico, za sodelavko.
Kot nekoč Marija tudi mi danes še kako potrebujemo ponižnost, hvaležnost, veselje in Božjo pomoč. Naj nas spremlja in vzpodbuja Marijin zgled ter njena priprošnja. (E. Mozetič)

Prazniki Katoliške cerkve so podobni svežim, dišečim cvetličnim vencem, ki jih verni svet, vsako občestvo in vsaka duša, spleta neskončnemu Bogu. Cvetlice so kreposti Jezusa, Marije in Božjih svetnikov, prijeten vonj pred Gospodom. Če jih posnemamo, smo tudi mi prijeten vonj.
Med posebnimi prazniki je praznik Marije. Kdo izmed nas od Marije še ni prejel nobene milosti, kdo se še ni priporočal njenemu varstvu? Zato se veselimo, da smo pod Marijinim materinskim varstvom in zaupno k njej vzklikajmo: »O mogočna zaščitnica, stoj nam ob strani, zdaj in ob naši smrtni uri.« (bl. Anton Martin Slomšek, Govori o Mariji)

V preteklem tednu smo se na pokopališču v Gabrskem poslovili od pokojne Doroteje Ritonja, Rudija Klarerja in Fride Deželak, na pokopališču na Dolu pa od pokojnega Davida Gričarja in Ljudmile Rezec. Molimo za pokoj njihovih duš.

Oznanila za 19. nedeljo med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BOŽJA LJUBEZEN – RESNIČNI ZAKLAD

Evangelij današnje nedelje govori o želji po dokončnem srečanju s Kristusom. To je želja, zaradi katere smo budnega duha in vedno pripravljeni, saj ga pričakujemo iz vsega svojega srca, z vsem, kar smo. To je temeljni vidik življenja.
Kristjan je torej tisti, ki nosi v sebi veliko in globoko željo,  srečati se s svojim Gospodom skupaj s svojimi brati, sopotniki na poti. Vse to pa, kar nam Jezus pravi, je povzeto v znanem Jezusovem izreku: »Kjer je namreč vaš zaklad, tam bo tudi vaše srce«. Vsi mi imamo kakšno željo? Ubogi tisti ljudje, ki nimajo nobene želje! Željo iti naprej, proti obzorju. Za nas kristjane je to obzorje srečanje z Jezusom, srečanje ravno z Njim, ki je naše življenje, naše veselje, tisti, ki nas osrečuje.
Ali imaš srce, ki si nekaj želi, ali je tvoje srce zaprto, zaspano, omrtvičeno, odprto zgolj za stvari življenja? Je prisotna želja iti naprej na srečanje z Jezusom … In kje je tvoj zaklad, tisti, ki si ga želiš? Katera resničnost je zate najpomembnejša, najbolj dragocena, tista resničnost, ki kakor magnet privlači srce? Ali lahko rečemo, da je to Božja ljubezen, ki je hotenje delati dobro drugim, živeti za Gospoda in za druge?
Nekdo bi lahko rekel: »Zame je pomembno, da imam delo, družino in zame je najpomembneje, da gre življenje naprej z družino, z delom …« Seveda je to res; pomembno je, da je vse prav z delom in družino, toda katera je tista moč, ki drži skupaj to moje delo in družino? Ljubezen je tista. V naše srce jo seje Bog. Gre torej za Božjo ljubezen. In ravno ta Božja ljubezen je tista, ki daje smisel majhnim vsakodnevnim prizadevanjem in ki tudi pomaga pri soočanju z velikimi in majhnimi preizkušnjami našega življenja. Resnični človekov zaklad je to, da gremo v življenju naprej z ljubeznijo, in to s tisto ljubeznijo, ki jo je Gospod posejal v naše srce. In to je resničen in neprecenljiv zaklad. (E. Mozetič)

MAŠNI NAMENI ŽUPNIJ Trbovlje – sv. Martin, Trbovlje – sv. Marija, Hrastnik in Dol pri Hrastniku

7. avgust
19. NEDELJA MED LETOM
sv. Kajetan, duhovnik
8.00 Trbovlje – sv. Marija: za + Adolfa Vengusta
10.00 Trbovlje – sv. Martin: za žive in rajne župljane
za + Francija Zupančiča
8.00 Hrastnik: v zahvalo za 90 let bogato izpolnjenega življenja Anice Žagar
10.00 Dol pri Hrastniku: za Petra Golouha ob roj. dnevu ter pok. starše Golouh in Peklar

Ponedeljek, 8. 8.
sv. Dominik, ustanovitelj dominikancev
19.00 Trbovlje – sv. Marija: za + Jožefa Koznika ter žive in pokojne sorodnike
za zdravje

Torek, 9. 8.
sv. Terezija Benedikta od Križa (Edith Stein), redovnica, mučenka
17.00 Hrastnik: za + Stanislava Žagarja
18.00 Dol pri Hrastniku: za + Frančiško Lokovšek (30. dan)
18.40 Trbovlje – sv. Marija: večernice
19.00 za + Ivanko Podbregar

Sreda, 10. 8.
sv. Lovrenc, diakon in mučenec
/

Četrtek, 11. 8.
sv. Klara (Jasna), devica
19.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Lucijo Katič

Petek, 12. 8.
sv. Ivana Šantalska, redovnica
8.00 Trbovlje – sv. Martin: za zdravje

Sobota, 13. 8.
sv. Hipolit in Poncijan, mučenca
7.30 Hrastnik: za + Franca Ornika
8.30 Dol pri Hrastniku: za + Štefko Jančič (obl.)
19.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Jožeta Talanta (obl.)
za + Olgo (obl.), Karla, Karlija in Anico Hočevar

14. avgust
20. NEDELJA MED LETOM
sv. Maksimilijan Kolbe, duhovnik in mučenec
8.00 Trbovlje – sv. Marija: za žive in rajne župljane
po namenu
8.00 Hrastnik: za + Bineta Ločičnika
10.00 Dol pri Hrastniku: za + Marijo, Antonijo in Pavlo Podmenik

Kjer je za isti termin oznanjenih več mašnih namenov, so darovi za ostale
namene oddani duhovniku, ki mašuje po teh namenih.

OBVESTILA

V skladu z rednimi premestitvami duhovnikov so se tudi na našem področju uveljavile nekatere spremembe. S 1. avgustom 2022 sem g. Tomaža Šojča zamenjal Matej Dečman. Od njega sem v upravljanje prevzel župniji Trbovlje – sv. Martin in Trbovlje – sv. Marija. S 1. avgustom sem od g. Rok Metličarja v soupravo prevzel tudi župniji Hrastnik in Dol pri Hrastniku. G. Tomažu in g. Roku se zahvaljujem za njuno dušnopastirsko delo v tukajšnjih župnijah in jima želim obilo blagoslova tudi v prihodnje.
Z namenom čim bolj enotnega delovanja in seznanjanja s pastoralnim utripom vseh štirih župnij, ki jih upravljam, bodo tiskana oznanila odslej skupna in bodo izhajala vsak teden. Bodite pozorni zlasti na razporede sv. maš po različnih župnijah. Če me potrebujete, me lahko dobite na tel. št.: 041/388-145.
Zaradi bolniške odsotnosti vikarja, g. Gregorja Majcna, sem trenutno sam odgovoren za delo na vseh štirih župnijah. Zaradi tega lahko pride do sprememb v urniku sv. maš. Kolikor bo le mogoče, bom upošteval termine sv. maš, za katere ste se že dogovorili. Trenutno ni znano, kako dolgo bo trajalo to stanje, zato vas prosim za razumevanje.
Vse skupaj je velik izziv tako za duhovnika kakor tudi za župljane vseh štirih župnij. Zato še naprej vabljeni k zavzeti molitveni podpori in k dejavnemu udejstvovanju povsod tam, kjer že sodelujete in kjer bodo okoliščine pokazale še nove potrebe sodelovanja. Vabim vas tudi k razumevajočemu sprejemanju sprememb, kjer bodo potrebne in kjer jih bodo narekovale razmere.

Trbovlje – sv. Martin in Trbovlje – sv. Marija

Hvala vsem, ki ste v akciji MIVA v zahvalo za srečno prevožene kilometre darovali za prevozna sredstva naših misijonarjev. V ta namen smo v župniji Trbovlje – sv. Martin zbrali 455 € in v župniji Trbovlje – sv. Marija 770 €. V imenu misijonarjev iskren Bog povrni za vaš dar!

Dol pri Hrastniku

Za čiščenje cerkve in okolice se zahvaljujemo vernikom iz Brdc, za prihodnji teden pa prosimo vernike iz Marnega. Hvala za vašo skrb za urejenost župnijske cerkve.

»Mar ne veste, da je vaše telo, ki ga imate od Boga,
tempelj Svetega Duha, ki je v vas!
Ne pripadate sebi, saj ste bili odkupljeni za visoko ceno.
Zato poveličujte Boga v svojem telesu.«
(1Kor 6,19–20)

Bodi pripravljen v tem trenutku, živi zdaj, odsevaj bogastvo ljubezni

Ljudje so včasih sposobni izkusiti življenje le tako, da doživijo kolikor je mogoče raznolikih stvari, če gredo na primer na daljna potovanja ali pa na dopustu počnejo nenavadne stvari. Morda gredo zaradi tega na dopust k animiranim dogodkom, da bi drugim dopustili, da animirajo njihovo življenje, da jih vznemirijo, da bi začutili življenje. Toda to je zgolj površina življenja. S tem vstopajo v občutek življenja, ki bo najverjetneje že v naslednjem trenutku minil in zapustil plehek priokus.
Resnično zna živeti le tisti, ki je sposoben živeti v danem trenutku. Je povsem pri sebi. Je povsem pri svojih čutih. Čuti sam sebe. Hodi skozi gozd, duha vonjave gozda, posluša šumenje vetra in petje ptic. Gleda lepote dreves, vidi, kako sonce prodira skozi liste dreves in kako se vse potaplja v čudovito luč. Obstoji, ko pride na jaso, in dovoli, da ga obsije in ogreje sonce. Z vsemi čuti zaznava, kar ga obdaja. Kar je majhno, zanj postane veliko in pomembno. Ne motijo ga druge misli.
Če sreča človeka, se povsem posveti temu srečanju, in zato bo obdarjen s tem, kar drugi človek izžareva in mu posreduje. Človeka, ki živi z vsemi svojimi čuti, ni treba priganjati k življenju. Živi življenje v polnosti. Naj bo tvoje bogastvo srca podeljeno z drugim. Naj nas Jezus najde pripravljene v vsakem trenutku. (A. Grün, Kaj nam omogoča živeti)

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Ne boj se, mala čreda, kajti vaš Oče je sklenil, da vam dá kraljestvo. Prodajte svoje premoženje in dajte vbogajme. Naredite si mošnje, ki ne ostarijo, neizčrpen zaklad v nebesih, kamor se tat ne približa in kjer molj ne razjeda. Kjer je namreč vaš zaklad, tam bo tudi vaše srce. Vaša ledja naj bodo opasana in svetilke prižgane, vi pa bodite podobni ljudem, ki čakajo, kdaj se bo njihov gospodar vrnil s svatbe, da mu odprejo takoj, ko pride in potrka. Blagor tistim služabnikom, ki jih bo gospodar ob svojem prihodu našel budne! Resnično, povem vam: Opasal se bo in jih posádil za mizo. Pristopil bo in jim stregel.«

(Lk 12,18–21 )

V preteklem tednu smo se na pokopališču v Turju poslovili od pokojnega Ludvika Verka. Molimo za pokoj njegove duše.