Oznanila za nedeljo Jezusovega krsta

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

PRIHAJA, DA IZPOLNI OČETOVO VOLJO

Evangelist Matej pripoveduje, da je Jezus hotel prejeti Janezov krst in se podrediti znamenju pokore, spreobrnjenju od grehov. Čeprav se je imenoval krst, ni imel zakramentalnega pomena, saj je namreč Jezus s svojo smrtjo in vstajenjem šele postavil zakramente in ustanovil Cerkev. Janezov krst je bil spokorno dejanje, kot povabilo k ponižnosti pred Bogom, kot nov začetek. S tem ko se je spokornik potopil v vodo, je priznal, da je grešil in hkrati prosil Boga očiščenja lastnih krivd. Ob tem je bil tudi povabljen, da spremeni dosedanje grešno obnašanje.
Janez je, vedoč za pomen krsta spreobrnjenja, in potem ko je v Jezusu prepoznal Mesija, to je Svetega od Boga, njega, ki je brez greha, Jezusu izrazil svojo osuplost: saj bi se moral on, ki krščuje dati krstiti njemu, ki se je prišel krstit. Toda Jezus ga je opomnil, naj se mu ne upira, ampak naj izvrši to dejanje, »kajti spodobi se nama, da tako izpolniva vso pravičnost« (Mt 3, 15). S tem izrazom je Jezus razodel, da je prišel na svet, da bi izvrševal voljo tistega, ki ga je poslal, in tako izpolnil vse, kar mu je Oče naročil. To dejanje nam predvsem razodeva, kdo je Jezus. On je Božji Sin, pravi Bog kakor Oče; On je tisti, ki se je ponižal, da bi postal kot mi. On je postal človek ter se ponižal vse do smrti, smrti na križu (prim. Flp 2,7). Tako moramo Jezusov krst postaviti v to logiko ponižanja, saj on želi postati s tem dejanjem, da se postavi v vrsto z grešniki, nam v vsem enak. On, ki je brez greha, se pusti, da ravnajo z njim kot grešnikom (prim. 2 Kor 5,21), da bi na svoje rame sprejel težo krivde vsega človeštva.
To dejanje ponižanja, s katerim se želi Jezus popolnoma uskladiti z Očetovim načrtom ljubezni, izraža popolno ujemanje volje in namenov, ki je med osebami Svete Trojice. Ob tem dejanju ljubezni se Sveti Duh razodene v podobi goloba, ki se spusti nad Jezusa, in v tem trenutku tudi glas iz nebes pričuje vsem navzočim o ljubezni, ki povezuje Jezusa z Očetom. (Benedikt XVI.)

MAŠNI NAMENI ŽUPNIJ Trbovlje – sv. Martin, Trbovlje – sv. Marija, Hrastnik in Dol pri Hrastniku

8. januar
NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA
sv. Severin, opat
8.00 Trbovlje – sv. Marija: za žive in rajne župljane
za + Jožefa Hermana (obl.)
10.00 Trbovlje – sv. Martin: za + starše in stare starše Štemberger
za zdravje otrok in vnukov
8.00 Hrastnik: za + Franca Vesenjaka (obl.) in starše Vesenjak
10.00 Dol pri Hrastniku: za + starše Ljudmilo in Martina Drnovška ter pokojne iz družine Babič in Božič

Ponedeljek, 9. 1.
sv. Julijan, mučenec
19.00 Trbovlje – sv. Marija: za + Alojzijo Fele
za + Mirka Cestnika (8. dan)

Torek, 10. 1.
sv. Gregor Niški, škof
18.00 Dol pri Hrastniku: za žive in + farane
18.40 Trbovlje – sv. Marija: molitev večernic
19.00 za + Janeza Forte

Sreda, 11. 1.
sv. Pavlin Oglejski, škof
8.00 Turje: za + Frančiško Lokovšek
8.00 Hrastnik: za + zaslužnega papeža Benedikta XVI .

Četrtek, 12. 1.
sv. Tatjana, mučenka
18.00 Hrastnik: za + Angelo Rotar, Mici Štigl in Milko Kurnik (obl.)
za + Hildo Ocepek (8. dan)
18.30 Trbovlje – sv. Martin: molitev pred Najsvetejšim (možna sv. spoved)
19.00 za + Franca Lindiča (obl.)
za + Štefko Štrovs (8. dan)

Petek, 13. 12.
sv. Hilarij, škof
8.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Lucijo Katič (obl.)
za + Frančiško Jan

Sobota, 14. 1.
sv. Oton, redovnik
19.00 Trbovlje – sv. Martin: v zahvalo
za + iz družine Bevc in Bogu v zahvalo

15. januar
2. NEDELJA MED LETOM
sv. Absalom, škof
8.00 Trbovlje – sv. Marija: za žive in rajne župljane
za + Alojza (obl.) in Frančiško Zupanec
za + Franca Jagra (obl.)
10.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Heleno Spende
za + Albina Polca (obl.)
8.00 Hrastnik: za + Vido Senčar in starše ter Jakoba in Ivano Zagožen
10.00 Dol pri Hrastniku: v priprošnjo za srečno operacijo, uspešno zdravljenje in za + Franca Ornika

Kjer je za isti termin oznanjenih več mašnih namenov, so darovi za ostale namene oddani duhovniku, ki mašuje po teh namenih.

OBVESTILA

V ponedeljek (9. 1.) imamo ob 20.00, v župnijski dvorani pri Sv. Martinu srečanje Medžupnijksega pastoralnega sveta. Člani lepo vabljeni.

Kdor bi do svečnice (2. februarja) še želel prejeti blagoslov doma in družine, naj to sporoči v zakristiji.

V četrtek (12. 1.) bo ob 19.45 v učilnici pri Sv. Martinu srečanje biblične skupine. Vabljeni.

V Trbovljah je potekala trikraljevska akcija. Koledniki so obiskali okrog 160 domov in zbrali 3.060,60 €. Iskrena hvala za vaše darove, ki so namenjeni za misijone.

Veroučenci ste lepo vabljeni, da v cerkev k jaslicam prinesete svoje darove, ki ste jih zbirali v adventni akciji »Otroci za otroke«.

V prihodnjem tednu zopet začenjamo z veroukom po ustaljenem urniku.

Na voljo vam je Marijanski (3 €) in stenski koledar (0,70 €) ter Mohorjeva pratika (6,90 €).

Hrastnik
Molitvena skupina »Otroci Brezmadežne« vabi k molitveni uri, ki bo v četrtek po sv. maši.

Dol pri Hrastniku
Za čiščenje cerkve in okolice se zahvaljujemo vernikom iz okolice Dola. Za prihodnji teden prosimo vernike iz Slatnega in Črdenca. Hvala za vašo skrb za urejenost župnijske cerkve.

Do 15. januarja 2023 zbiramo naročila za verski tisk (Družina in Ognjišče).


YOUCAT – katekizem za mlade

Verovati – kako to gre?

Kdor veruje, išče osebni stik z Bogom in je pripravljen Bogu verjeti vse, kar pove (razodene) o sebi. (KKC 150–152)

Na začetku vere je pogosto pretres ali nemir. Človek čuti, da vidni svet in normalni potek stvari ne more biti vse. Čuti, da se ga je dotaknila skrivnost. Gre za sledovi, ki ga opozarjajo na obstoj Boga, in postopno najde zaupanje, da bo govoril z Bogom ter se končno v svobodi povezal z njim. V Janezovem evangeliju piše: »Boga ni nikoli nihče videl; edinorojeni Bog, ki biva v Očetovem naročju, on je razložil« (Jn 1,18). Zato moramo verjeti Jezusu, Božjemu Sinu, če hočemo vedeti, kaj bi nam Bog rad povedal. Verovati zato pomeni pritrditi Jezusu in vse življenje staviti na njegovo karto.


BESEDA ŽIVEGA BOGA
Po krstu je Jezus takoj stopil iz vode, in glej, odprla so se nebesa. Videl je Božjega Duha, ki se je spuščal kakor golob in prihajal nadenj. In glej, glas iz nebes je rekel: »Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje.« (Mt 3,16–19)

 


Ko obhajamo spomin na Jezusov krst, se spominjamo tudi trenutka, ko smo sami postali Božji otroci. Naj nas ob tem nagovarja tudi ta molitev za novokrščenega otroka. Te besede so nam lahko vsem kristjanom vzpodbuda in nenehen klic h Gospodu, da bi nam po zakramentu svetega krsta ostajal blizu v vseh situacijah našega življenja.

Gospod naj te blagoslovi z varnostjo. Naj ti nakloni takšen dom – pa naj bo majhno stanovanje ali veliko hišo – kraj, kjer si dobrodošel, kraj, kjer si sprejet. Naj ti bo dano srečati ljudi, ki ti bodo pomagali in ti dajali poguma. Nauči se živeti s svojimi omejenostmi, ne da bi se čutil manjvrednega. Darovi, ki so ti bili dani, naj v nikomer ne vzbujajo zavisti. Gospod naj te blagoslavlja na tvoji življenjski poti. Če bo pot, po kateri te bo vodil, kamnita, naj ti da pravo obutev. Podari naj ti odprte oči za vse čudovite stvari ob robu poti. Naj usmerja tvoj pogled v sinje nebo in naj te varuje pred tem, da bi te skrbelo edino to, kako dolga bo tvoja pot. Ne oziraj se na prehojeno pot, usmerjaj svoj pogled proti cilju. (Zakladnica molitve, Ruth Heil)


»Božja volja – naš mir. Verujem, da mi je vse šlo tako dobro, ker sem si
vedno prizadeval v vsem iskati Božjo voljo in ne svoje.« (sv. Janez XXIII.)


Zakrament sv. krsta

V Katoliški cerkvi poznamo sedem zakramentov, med katerimi je prvi sv. krst. Zakrament krsta je predpogoj za prejem(anje) in pristop k drugim zakramentom. Krščenci ga običajno prejmejo v prvem letu življenja, s čimer postanejo člani Cerkve. Voda, s katero krstitelj pri krstnem obredu, pri katerem so poleg staršev navzoči tudi botri, oblije novokrščenca, je simbol očiščenja in ponazarja novo življenje. Zakrament izmije človekov izvirni greh in mu povrne dostojanstvo Božjega otroka. Znamenje tega dostojanstva je maziljenje s sv. krizmo, ki je sestavni del krstnega obreda.
Odrasli, ki želijo postati kristjani in prejeti zakrament sv. krsta, se imenujejo katehumeni. V krščansko življenje se uvajajo v procesu, ki se imenuje katehumenat. (www.radio.ognjisce.si)

V preteklem tednu smo se na pokopališču v Gabrskem poslovili od pokojne Štefke Štrovs in Brigite Marinko, na pokopališču na Dolu pa od pokojne Hildegarde Ocepek. Molimo za pokoj njihovih duš.

Oznanila za novo leto

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

MARIJINO MATERINSTVO

Marija je o vsem, kar je bilo v zvezi z Jezusom, premišljevala v svojem srcu. Kdo ve, če ne tudi o njegovem trojnem rojstvu?
Prvič se je Jezus rodil iz Očeta v začetku vseh začetkov. Je rojen, ne ustvarjen, Bog od Boga, luč iz luči, enega bistva z Očetom, pravi Bog od pravega Boga. Po tem rojstvu je Jezus deležen popolne Božje narave.
Drugo rojstvo je iz Device Marije ter se je zgodilo v določenem času in kraju. Marija je pri tem rojstvu odigrala podobno vlogo kot Oče pri večnem rojstvu: po njej si je Jezus privzel polnost človeške narave. Jezus ni Bog in človek le na videz, temveč je pravi Bog in pravi človek. Zato smemo po vsej pravici imenovati in častiti Marijo kot Božjo mater.
To drugo Jezusovo rojstvo dobiva svojo dopolnitev v tretjem: Jezus se rojeva v človeških srcih. Po stvarstvu v vseh, saj smo vsi ustvarjeni po njegovi podobi, po krstu pa v tistih, ki so določeni za posinovljenje. Če bi bil človek le Božja stvar, bi Boga klicali le za Stvarnika. Če bi mu bil le služabnik, bi ga klical za Gospodarja. Ker smo po krstu, ko se je v nas rodil Jezus, postali Božji otroci, smemo Bogu reči Oče. Ker se je v nas rodil po Marijinem posredovanju, smemo tudi njo imeti za Mater.
Iz Božjega sinovstva izhaja naša svoboda. Nihče ni bil tako svoboden, kot je bil Jezus. To svobodo deli z nami. Izhaja pa tudi naša večnost, saj je po Jezusu naše življenje vključeno v življenje Troedinega. Tako smo postali dediči Božje večnosti.
Otroku, ki ga je Marija rodila, so dali ime Jezus, po naše: Jahve rešuje. Marija je tudi o tem premišljevala. Skupaj z Marijo premišljujemo tudi mi – naj se naših src dotakne sporočilo, da »Jahve rešuje«. Pojdimo tudi mi z novim letom v naš vsakdanji svet kakor pastirji, ki »so se vrnili ter slavili in hvalili Boga«. (Beseda da Besedo)

MAŠNI NAMENI ŽUPNIJ Trbovlje – sv. Martin, Trbovlje – sv. Marija, Hrastnik in Dol pri Hrastniku

1. januar 2023
NOVO LETO
Marija, Sveta Božja Mati, dan miru
8.00 Trbovlje – sv. Marija: za žive in rajne župljane
10.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Ljudmilo in Franca Zupančiča
8.00 Hrastnik: za + Franca Ornika
10.00 Dol pri Hrastniku: za + Antona Šoparja (obl.)
za vse + Golouhove in Štefana Podmenika

Ponedeljek, 2. 1.
sv. Bazilij Veliki in Gregor Nacianški, škofa in cerkvena učitelja
19.00 Trbovlje – sv. Marija: za + Marjana Šinkovca, pokojne starše in sorodnike
za + Minko Rovšek

Torek, 3. 1.
Presveto Jezusovo ime
18.00 Dol pri Hrastniku: za + Matevža in Nežo Deželak
18.40 Trbovlje – sv. Marija: molitev večernic
19.00 za + Silva Jordana (obl.) in starše

Sreda, 4. 1.
sv. Angela, redovnica
8.00 Dol pri Hrastniku: za + župnika Franca Ornika
8.00 Hrastnik: za + Janeza in Heleno Pasičnjak

Četrtek, 5. 1.
sv. Simeon, puščavnik
18.00 Hrastnik: za + Bineta Ločičnika
18.30 Trbovlje – sv. Martin: molitev pred Najsvetejšim (možna sv. spoved)
19.00 za Božji blagoslov v novem letu
za + Borisa (obl.) in starše Vrtačnik

Petek, 6. 12.
Gospodovo razglašenje, sv. trije kralji
17.00 Dol pri Hrastniku: za + Gašperja Bizjaka, Štefko Jančič in družino
18.00 Hrastnik: za + Konečnikove, Cafutove, Laznikove in Povšetove
19.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Ivano Podbregar
za + Janjo Pavlin

Sobota, 7. 1.
sv. Rajmund, duhovnik
19.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Zinko in Ivana Drnovška
za duše v vicah in za spreobrnjenje grešnikov

8. januar
NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA
sv. Severin, opat
8.00 Trbovlje – sv. Marija: za žive in rajne župljane
za + Jožefa Hermana (obl.)
10.00 Trbovlje – sv. Martin: za + starše in stare starše Štemberger
za zdravje otrok in vnukov
8.00 Hrastnik: za + Franca Vesenjaka (obl.) in starše Vesenjak
10.00 Dol pri Hrastniku: za + starše Ljudmilo in Martina Drnovška ter pokojne iz družine Babič in Božič

Kjer je za isti termin oznanjenih več mašnih namenov, so darovi za ostale
namene oddani duhovniku, ki mašuje po teh namenih.

OBVESTILA

Vabljeni na BOŽIČNI KONCERT mešanega pevskega zbora PROSAVUS, ki bo v ponedeljek, 2. januarja, ob 19.30 v cerkvi sv. Marije, matere Cerkve v Trbovljah. Plakat z vabilom je tudi na oglasni deski. Vstop je prost.

Marsikje je navada, da duhovnik za božične praznike obišče župljane na njihovih domovih, kjer se ob jaslicah zberejo k blagoslovu njihovega doma in družine. Nekateri ste že izrazili željo, da bi vas ob božiču obiskal duhovnik in vam blagoslovil dom. Kdor bi v tem času želel prejeti blagoslov doma in družine, naj to sporoči v zakristiji.

V Trbovljah je potekala trikraljevska akcija z obiskom kolednikov. Vaši darovi ob tej priložnosti so namenjeni za misijone. Tudi na praznik sv. Treh Kraljev boste pri večerni sv. maši pri sv. Martinu lahko darovali za misijone v skrinjico ob izhodu. Iskrena hvala za vaše darove.

Veroučenci ste lepo vabljeni, da v cerkev k jaslicam prinesete svoje darove, ki ste jih zbirali v adventni akciji »Otroci za otroke«.

V prihodnjem tednu so še veroučne počitnice. Z veroukom zopet začnemo po 9. januarju.

Na voljo vam je Marijanski (3 €) in stenski koledar (0,70 €) ter Mohorjeva pratika (6,90 €).

Hrastnik
Molitvena skupina »Otroci Brezmadežne« vabi k molitveni uri, ki bo v četrtek po sv. maši.

Dol pri Hrastniku
Za čiščenje cerkve in okolice se zahvaljujemo vernikom iz trga Dola. Za prihodnji teden prosimo vernike iz okolice Dola. Hvala za vašo skrb za urejenost župnijske cerkve.

Do 15. januarja 2023 zbiramo naročila za verski tisk (Družina in Ognjišče).


Stroški obnove duhovniškega groba na Dolu so znesli 3.100 €. Verniki iz Dola ste v ta namen darovali 1.625 €, verniki iz Hrastnika pa 975 €. Hvala za vaše darove.


Bodi nam pozdravljena, ti čudovito svetla zvezda, ki si vodila modre z Jutrovega v Betlehem k nizki koči in jim pokazala tistega, ki so ga narodi pričakovali. O tebi je veliki prerok Izaija rekel: »Narodi pojdejo k tvoji luči in kralji k sijaju« (Iz 60,3). Bodi nam pozdravljena, ti tolažilna zvezda, znamenje prave vere, v luči katere hodimo tudi mi. Na današnji dan naj naša srca hvaležno vzplamtijo v zahvalni daritvi za dragoceni Božji dar, ki nam ga je Božji Sin prinesel na ta svet, za nebeško zvezdo prave krščanske vere, ki nas varno vodi k našemu cilju, k Bogu, k našemu večnemu namenu. (bl. Anton Martin Slomšek)


BESEDA ŽIVEGA BOGA
Tisti čas so pastirji pohiteli v Bêtlehem in našli Marijo, Jožefa in dete, položêno v jasli. Ko so to videli, so pripovedovali, kar jim je bilo rečeno o tem otroku. In vsi, ki so jih poslušali, so se začudili temu, kar so jim povedali pastirji. Marija pa je vse te besede ohranila in jih premišljevala v svojem srcu. (Lk 2,16–19)


V novem letu vam želimo obilo zdravja, miru in Božjega blagoslova na vseh poteh vašega življenja.

Matej Dečman, župnik, Gregor Majcen, vikar in župnijski sodelavci

 


PASTORALNA STATISTIKA ŽUPNIJ

TRBOVLJE – SV. MARTIN: V letu 2022 je zakrament sv. krsta prejelo 18 otrok: 11 dečkov in 7 deklic. Iz obeh župnij v Trbovljah je k prvemu sv. obhajilu je pristopilo 6 otrok: 3 dečki in 3 deklice. Cerkveni zakon je sklenil 1 par. Cerkvenih pogrebov je bilo 40, od tega 14 moških in 26 žensk. Najstarejši moški je bil star 95 let, najstarejša ženska pa 96 let.

TRBOVLJE – SV. MARIJA: V letu 2022 so zakrament sv. krsta prejeli 3 otroci: 1 deček in 2 deklici. Zakrament sv. birme je iz obeh župnij v Trbovljah lani prejelo 19 otrok: 9 fantov in 10 deklet. V lanskem letu ni bilo nobene cerkvene poroke. Cerkvenih pogrebov je bilo 28, od tega 7 moških in 21 žensk. Najstarejši moški je bil star 90 let, najstarejša ženska pa 99 let.

HRASTNIK: V letu 2022 sta zakrament sv. krsta prejeli 2 deklici. Prvega sv. obhajila v župniji ni bilo. Sv. birmo sta prejela 2 fanta in 1 deklica. Lansko leto v župniji ni bilo nobene cerkvene poroke. Cerkvenih pogrebov je bilo 15, od tega 6 moških in 9 žensk. Najstarejši moški je bil star 92 let, najstarejša ženska pa 98 let.

DOL PRI HRASTNIKU: V letu 2022 je zakrament sv. krsta prejelo 10 otrok: 3 dečki in 7 deklic. K prvemu sv. obhajilu je pristopilo 6 otrok: 4 dečki in 2 deklici. Sv. birme v župniji ni bilo. Cerkveni zakon je sklenil 1 par. Cerkvenih pogrebov je bilo 27, od tega 13 moških in 14 žensk. Najstarejši moški je bil star 90 let, najstarejša ženska pa 98 let.

ČAS ZA SREČO
To leto naj bo najsrečnejše v tvojem življenju. Vzemi si čas za srečo. Ti si spremenljiv čudež tega sveta. Enkraten si, edinstven, nezamenljiv. Ali to veš? Zakaj se ne čudiš, zakaj se ne veseliš, presenečen nad seboj in nad vsemi ljudmi okoli sebe? Čas ni hitra cesta med zibko in grobom, ampak prostor, kjer nas greje sonce. Leta niso kilometri, ki jih moramo prebaviti, ampak je vsako leto, tudi to novo leto, zastonjski dar iz Božje roke. Mirno si vzemi čas za srečo. (Phil Bosmans, Živi vsak dan)

V preteklem tednu smo se na pokopališču na Dolu poslovili od pokojne Antonije Poboljšaj, na pokopališču v Gabrskem pa od pokojnega Mirka Cestnika. Molimo za pokoj njunih duš.

Oznanila za Božič

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BOŽJE UČLOVEČENJE V MOJEM SRCU

Na božič Bog prihaja v naš svet kot otrok. Ne prihaja kot odrasel človek, pač pa postane otrok, slaboten in nemočen otrok. Kot otrok nas Bog želi osvoboditi naše lastne veličine, s katero želimo biti kot Bog. Bog prihaja v otroški nemoči, da bi razbil oklep naših src, saj otrok celo zakrknjene in zagrenjene ljudi pripravi do smeha.
Če prihaja Bog k nam kot otrok, pomeni, da moramo z Njim ravnati skrbno in nežno. Boga ne moremo otipati. Lahko ga samo zaslutimo v tišini našega srca, lahko se ga le nežno dotaknemo na kraju tišine, kamor ne prodreta hrup tega sveta in hrup naših misli.
In tako v tišini našega srca, v Kristusovem rojstvu, praznujemo lasten nov začetek. Papež Leon Veliki v eni svojih božičnih pridig pravi: »Danes lahko začnem na novo, ker se je Bog kot otrok rodil v meni.«
Na božič praznujemo Božje učlovečenje. Bog postane človek, da lahko mi zberemo pogum in se v resnici učlovečimo, da se spravimo s svojo človeškostjo. In Bog nam na božič pokaže, kako bi lahko uspelo tudi naše učlovečenje. Bog se iz nebes spusti na zemljo. Učlovečimo se samo tedaj, ko v sebi združimo oba pola, nebesa in zemljo, ko rečemo da svojemu zemeljskemu obstoju. Bog se rodi v hlevu, ne v palači. Bog se želi roditi tudi v mojem hlevu, tam, kjer v meni ni pospravljeno, kjer ne diši preveč lepo, v mojem kaosu, na kraju, ki ga naseljujejo živali, moji instinkti in nagoni. Božji Duh želi v meni postati meso.
Razsvetliti želi vse, in še posebej tisto, kar je v meni zemeljskega, nagonskega, strastnega, vitalnega. Hlev pa pomeni tudi revščino. Bog se želi roditi v mojo revščino, tja, kjer se upiram lastni praznini in nemoči, v kateri razpiram dlani in se izročam Bogu. Tam, kjer nisem nič, želi v meni zasijati Bog v svojem veličastvu. Šele tedaj v resnici postanem človek. (A. Grün)

MAŠNI NAMENI ŽUPNIJ Trbovlje – sv. Martin, Trbovlje – sv. Marija, Hrastnik in Dol pri Hrastniku

25. december
BOŽIČ
Praznik Jezusovega rojstva
00.00 Dol pri Hrastniku: za + Franca Ornika
00.00 Trbovlje – sv. Marija: za + Jožico Salmič Obrez
00.00 Trbovlje – sv. Martin: za žive in + iz družine Zupančič
za + iz družine Bevc, Hedviko Hribšek in Jožefo Trotovšek
8.00 Trbovlje – sv. Marija: za žive in rajne župljane
za + iz družine Božič ter Ljudmilo in Martina Drnovška
10.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Dušana Petana in starše
za + Hedviko Hribšek in sorodnike
8.00 Hrastnik: za + Bogomilo in Alojza Drnovška ter Marijo in Franca Vidmajerja
10.00 Dol pri Hrastniku: za + Rudolfa in Pavlo (obl.) Kačič

Ponedeljek, 26. 12.
sv. Štefan, diakon in mučenec
10.00 Trbovlje – sv. Katarina: za + Štefana in Katarino Grešak ter sorodnike (po maši blagoslov konj)
10.00 Turje: za + Viktorja (obl.) in Albino Jovan
za + Ladislava (obl.) in Jelko Železnik

Torek, 27. 12.
sv. Janez, apostol in evangelist
18.00 Dol pri Hrastniku: za + Stojana (obl.), Martina in Anico Peklar
za + Antona (obl.) in Mimi ter vse pok. Štrausove
18.40 Trbovlje – sv. Marija: molitev večernic
19.00 za + Silvo Medved

Sreda, 28. 12.
sv. nedolžni otroci, mučenci
8.00 Turje: za + Ludvika Verka
8.00 Hrastnik: za + Silva Sladiča in Silvo Legvart
za zdravje in srečo

Četrtek, 29. 12.
sv. David, kralj
18.00 Hrastnik: za + starše Gričar in Hribšek ter Marijo Zupan
18.30 Trbovlje – sv. Martin: molitev pred Najsvetejšim (možna sv. spoved)
19.00 za + Rozalijo Brežnik in sorodnike
za + Janeza, Anico (obl.) in družino Pečjak
za + Cirila Sotlerja

Petek, 30. 12.
sv. Feliks I., papež
8.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Blaža Žnideršiča
za + Franca Lindiča
18.00 Draga: za + Franca Ornika (ob rojstnem dnevu)

Sobota, 31. 12.
sv. Silvester, papež
19.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Silvestra Garbasa
za + Ivano Podbregar

1. januar 2023
NOVO LETO
Marija, Sveta Božja Mati, dan miru
8.00 Trbovlje – sv. Marija: za žive in rajne župljane
10.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Ljudmilo in Franca Zupančiča
8.00 Hrastnik: za + Franca Ornika
10.00 Dol pri Hrastniku: za + Antona Šoparja (obl.)
za vse + Golouhove in Štefana Podmenika

Kjer je za isti termin oznanjenih več mašnih namenov, so darovi za ostale namene oddani duhovniku, ki mašuje po teh namenih.

OBVESTILA
Hvala vsem sodelavcem, ki ste v naših cerkvah poskrbeli za postavitev jaslic in drugega božičnega okrasja ter za krašenje.

Marsikje je navada, da duhovnik za božične praznike obišče župljane na njihovih domovih, kjer se ob jaslicah zberejo k blagoslovu njihovega doma in družine. Nekateri ste že izrazili željo, da bi vas ob božiču obiskal duhovnik in vam blagoslovil dom. Kdor bi v tem času želel prejeti blagoslov doma in družine, naj to sporoči v zakristiji.

V Trbovljah bo od 27. do 30. decembra (od 10. do 17. ure) potekala trikraljevska akcija z obiskom kolednikov. Vaši darovi ob tej priložnosti so namenjeni misijonom. Hvala.

Od 26. do 30. decembra bodo vse štiri župnijske cerkve od 16.00 do 18.00 odprte za ogled jaslic. Ogled jaslic je možen tudi pred ali po sv. mašah, po dogovoru pa tudi v drugih terminih. Za ogled izven predvidenih ur se lahko dogovorite po telefonu (kontakti so objavljeni na vratih cerkva).

Na voljo vam je Marijanski (3 €) in stenski koledar (0,70 €) ter Mohorjeva pratika (6,90 €).

Trbovlje – sv. Martin
Na silvestrovo, 31. decembra, lepo vabljeni k večerni sv. maši ob 19.00. Po sv. maši vabljeni v Molovo hišo, na družabno srečanje. Gospodinje naprošamo za pecivo ali kakšno drugo dobroto. Vabljeni.

Hrastnik
V sredo, 28. decembra, ob 18.00, vabljeni na blagoslov jaslic pri Laznikovih (Cesta padlih borcev 22a, Hrastnik).

Molitvena skupina »Otroci Brezmadežne« vabi k molitveni uri, ki bo v četrtek po sv. maši.

V petek, 30. decembra ob 18.00, bo sv. maša v cerkvi v Dragi. Ta dan je rojstni dan pok. župnika Franca Ornika. Sv. mašo bomo obhajali v cerkvi, za obnovo katere se je pokojni župnik zadnja leta svojega življenja, kljub težki bolezni, tako zelo trudil. Po sv. maši bo še božični koncert cerkvenega pevskega zbora Župnije Trbovlje – sv. Martin. Lepo vabljeni.

Dol pri Hrastniku
Za čiščenje cerkve in okolice se zahvaljujemo vernikom iz Brnice. Za prihodnji teden prosimo vernike iz trga Dola. Hvala za vašo skrb za urejenost župnijske cerkve.

Hvala skupini jasličarjev in ostalim, ki ste pomagali pri pripravi jaslic in božičnega slavja.

Do 15. januarja 2023 zbiramo naročila za verski tisk (Družina in Ognjišče).


Stroški obnove duhovniškega groba na Dolu so znesli 3.100 €. Do sedaj ste v ta namen verniki iz Dola darovali 1.575 €. V cerkvi na Dolu je nabiralnik kamor lahko oddate svoj dar ali ga oddate gospe Magdi oz. kateremu od duhovnikov. V Hrastniku lahko svoj dar oddate Olgi ali Alešu po sv. maši ob izhodu iz cerkve. V Hrastniku ste darovali 629 €. Hvala.


Oznanjujte dan za dnem njegovo odrešenje! Pripovedujte med narodi o
njegovi slavi, med vsemi ljudstvi o njegovih čudovitih delih! (Ps 96,2–3)

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je prihajala na svet. Beseda je bila na svetu in svet je po njej nastal, a svet je ni spoznal.
V svojo lastnino je prišla, toda njeni je niso sprejeli.
Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč, da postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime in se niso rodili iz krvi ne iz volje mesa ne iz volje moža, ampak iz Boga.
In Beseda je meso postala in se naselila med nami. Videli smo njeno veličastvo, veličastvo, ki ga ima od Očeta kot edinorojeni Sin, polna milosti in resnice. (Jn 1,9–14)

In rodila je sina, prvorojenca, ga povila in položila v jasli, ker v prenočišču zanju ni bilo prostora. (Lk 2,7)
Jezus, vem da je praznik tvojega rojstva nastal v Rimu v 4. stoletju, da bi slavili prihod tebe kot Gospodarja zgodovine, ne pa da bi se spominjali Betlehema.
Vem, da je šele s Frančiškom Asiškim božič dobil podobo družinskega praznovanja ob rojstvu otroka.
Vem, da tolikim ljudem pomeni božič samo draga darila in pretiravanje z jedjo in pijačo; otročjo versko sentimentalnost s sladkobnimi pesmicami, jaslicami in umetnimi božičnimi drevesci; svečano razsvetljavo, ki ne vodi v tvojo votlino, ampak v trgovine.
Meni, Jezus, pa je ta tvoj praznik všeč tudi takšen.
Praznovanje je iz leta v leto večje. Zdi se, da bi se svet rad oddolžil za tisto noč, v kateri te ni znal sprejeti z dolžno pozornostjo. In to je zelo lepo.
Da so ljudje, ki se slepijo, da je dovolj, če si dober samo za božič? Zame to ni pomembno. Bolje je delati dobro enkrat na leto kakor nikoli. Dobro je kakor sladkor; če ga pokusiš enkrat, se ti vzbudi želja, da bi ga spet in spet okušal. Hvala, Jezus, za praznik tvojega rojstva! (T. Lasconi, 365+ 1 dan s Teboj)


Naj vam letošnji božični prazniki v življenje prinesejo obilje Božjega blagoslova in radosti, v novem letu pa naj vas
spremljajo zdravje, osebno zadovoljstvo in notranji mir.

Matej Dečman, župnik in Gregor Majcen, vikar


V preteklem tednu smo se na pokopališču na Dolu poslovili od
pokojne Sonje Percl. Molimo za pokoj njene duše.

Oznanila za 4. adventno nedeljo

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

OTROK NI OČETOVA LAST

Evangelist Matej na Jezusovo rojstvo gleda z očmi moškega, očeta. Za rojstvo otroka sta namreč vedno potrebna oba, oče in mati. Jožef je zaročen z Marijo. Ona pričakuje otroka. Ker otrok ni njegov, Jožef premišljuje, kako naj v tej situaciji ravna. Po judovski postavi žensko zaradi izvenzakonske nosečnosti kaznujejo s kamnanjem. Vendar Jožef Marijo ljubi. Nepredstavljivo mu je, da bi jo kamnali. Živeti želi pravično, to pomeni po judovski postavi, vendar ne tako, da bi mu bil zakon nad vsem. Pravičen želi biti tudi do Marije. Tako v svojem razmišljanju sklene, da se bo skrivaj ločil od nje. V središče tega zelo človeškega razmišljanja poseže Gospodov angel, ki se Jožefu prikaže v sanjah in mu pojasni to, česar ta s svojim razumom ne more doumeti.
»Ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene; kar je spočela, je namreč od Svetega Duha. Rodila bo sina in daj mu ime Jezus, kajti on bo svoje ljudstvo odrešil grehov« (Mt 1,20–21). Otrok navsezadnje ni njegov. Od Svetega Duha je. Božji otrok je. Otrok ni nikoli očetova last. Očetova naloga je otroku dati ime. Z imenom otroku izroča načrt, ki je nad njegovim življenjem. Oče otroka oblikuje. Z imenom in načinom, kako otroka nagovarja, iz otroka izvablja to, kar je vanj položil Bog. Jezusovo rojstvo izpolni obljubo preroka Izaija: »Glej, devica bo spočela in rodila sina in imenovali ga bodo Emanuel, kar v prevodu pomeni Bog z nami« (Mt 1,23). V Jezusu bo Bog sam pri nas in z nami. Nikoli več ne bomo sami. Edinstveno, ki ga je Bog ustvaril v Jezusovem rojstvu, saj je Bog sam postal človek, osvetljuje tudi naše življenje. Pri rojstvu otroka ne gre nikoli le za človeško delovanje, pač pa vedno tudi za Božje darilo. Bog vsakemu otroku obljublja, da bo z njim. Tako nam Bog po otroku kaže delček svoje ljubezni in je v otroku tudi sam navzoč pri nas. (A. Grün)

MAŠNI NAMENI ŽUPNIJ Trbovlje – sv. Martin, Trbovlje – sv. Marija, Hrastnik in Dol pri Hrastniku

18. december
4. ADVENTNA NEDELJA
sv. Gacijan, škof
8.00 Trbovlje – sv. Marija: za žive in rajne župljane
za + Petra in Bogdana Zagoriška ter starše Mlinarič
za zdravje in blagoslov v družini
10.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Franca Potiska
za zdravje otrok in vnukinje
8.00 Hrastnik: za + Viktorijo in Milana Kožarja
za + Antona in Frančiško Kaše in sinova ter Martino in Franca Žolgarja
10.00 Dol pri Hrastniku: za + Kajtnetove in Hafnerjeve
za + Ivanko (obl.) ter Stanka in starše Lavriha in Ahčan

Ponedeljek, 19. 12.
sv. Urban III., papež
19.00 Trbovlje – sv. Marija: v čast Kristusu Kralju
za + Silvo Medved

Torek, 20. 12.
sv. Evgen, mučenec
18.00 Dol pri Hrastniku: za + Zofijo Sivko (obl.), Anico Rome in družino Češnovar
18.40 Trbovlje – sv. Marija: molitev večernic
19.00 za + Ivana Avflliča, Alojza Salmiča, Slavi Grošelj in Obrezove

Sreda, 21. 12.
sv. Pater Kanizij, duhovnik in cerkveni učitelj
17.00 Dol pri Hrastniku: za + Franca Ornika
v dober namen in za zdravje družine Antulović
18.00 Hrastnik: za + Ladota Urigla
19.00 Trbovlje – sv. Marija: za + Trudo Rota (obl.)

Četrtek, 22. 12.
Sv. Fančiška Cabrini, redovna ustanoviteljica
18.00 Hrastnik: za + Franca in Nežo Fidler
za + Marto in Peregrina Gornika
18.30 Trbovlje – sv. Martin: molitev pred Najsvetejšim (možna sv. spoved)
19.00 za + Heleno Spende
za vse + Pintaričeve

Petek, 23. 12.
sv. Janez Kancij, duhovnik
19.00 Trbovlje – sv. Martin: za + duhovnika Danijela Slatineka (obl.)
za + Danico (30. dan) in Jožeta Rozina

Sobota, 24. 12.
sv. Adam in Eva, prastarša
SVETI VEČER
20.00 Hrastnik (maša božičnega večera): za vse žive in + župljane iz župnije Kristusa Kralja

25. december
BOŽIČ
Praznik Jezusovega rojstva
00.00 Dol pri Hrastniku: za + Franca Ornika
00.00 Trbovlje – sv. Marija: za + Jožico Salmič Obrez
00.00 Trbovlje – sv. Martin: za žive in + iz družine Zupančič
8.00 Trbovlje – sv. Marija: za žive in rajne župljane
za + iz družine Božič ter Ljudmilo in Martina Drnovška
10.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Dušana Petana in starše
za + Hedviko Hribšek in sorodnike
8.00 Hrastnik: za + Bogomilo in Alojza Drnovška ter Marijo in Franca Vidmajerja
10.00 Dol pri Hrastniku: za + Rudolfa in Pavlo (obl.) Kačič

Kjer je za isti termin oznanjenih več mašnih namenov, so darovi za ostale
namene oddani duhovniku, ki mašuje po teh namenih.

OBVESTILA

Če poznate bolnike, ki bi pred prazniki še želeli prejeti zakramente, prosim to sporočite župniku ali vikarju.

V petek smo začeli z božično devetdnevnico, ki je združena s sv. mašo. To je duhovna priprava na božično praznovanje h kateri smo vabljeni vsi, še prav posebej pa veroučenci, ki naj k devetdnevnici pridejo vsaj enkrat do božiča.

V adventu smo vabljeni k sv. spovedi. Otroci so spoved že imeli v času verouka, ostali pa imamo možnost pred ali po sv. mašah. Prosim, da s sv. spovedjo ne čakamo na zadnje dni pred božičem.

Danes (18. 12.) skavti med nas prinašajo LUČ MIRU IZ BETLEHEMA. Plamen lahko dobite po vseh sv. mašah. Prostovoljni prispevki so letos namenjeni šolanju otrok na misijonu v Liberiji in skavtom.

Na voljo vam je Marijanski (3 €) in stenski koledar (0,70 €) ter Mohorjeva pratika (6,90 €).

Trbovlje – sv. Martin
Pol ure pred polnočno sv. mašo bo božičnica. Lepo vabljeni.

Na god sv. Štefana, 26. decembra, bo sv. maša ob 10.00 pri sv. Katarini v Čečah. Po sv. maši bo blagoslov konj. Sv. maše pri sv. Martinu ta dan ne bo.

Trbovlje – sv. Marija
Pol ure pred polnočno sv. mašo bo božičnica. Lepo vabljeni.

Za ozvočenje v cerkvi sv. Marije ste verniki iz Trbovelj darovali 1.497 €, verniki iz Hrastnika pa 50 €. Skupen strošek novega ozvočenja je slabih 5.400 €. Hvala za vaše darove.

Hrastnik
Molitvena skupina »Otroci Brezmadežne« vabi k molitveni uri, ki bo v četrtek po sv. maši.

V sredo, 28. decembra, ob 18. uri vabljeni na blagoslov jaslic pri Laznikovih.

Dol pri Hrastniku
Zavetnik cerkve v Turju je sv. Štefan, zato bo 26. decembra, na god sv. Štefana sv. maša v Turju ob 10.00. Tudi na ta praznični dan ste lepo vabljeni k sv. maši.

Za čiščenje cerkve in okolice se zahvaljujemo vernikom iz Marnega. Za prihodnji teden prosimo vernike iz Brnice. Prosimo tudi za mah za izdelavo jaslic. Hvala za vašo skrb za urejenost župnijske cerkve.


Stroški obnove duhovniškega groba na Dolu so znesli 3.100 €. Do sedaj ste v ta namen verniki iz Dola darovali 1.405 €. V cerkvi na Dolu je nabiralnik kamor lahko oddate svoj dar ali ga oddate gospe Magdi oz. kateremu od duhovnikov. V Hrastniku lahko svoj dar oddate Olgi ali Alešu po sv. maši ob izhodu iz cerkve. V Hrastniku ste darovali 325 €. Hvala.

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Ko je to premišljeval, glej, se mu je v sanjah prikazal Gospodov angel in rekel: »Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene; kar je spočela, je namreč od Svetega Duha. Rodila bo sina in daj mu ime Jezus, kajti on bo svoje ljudstvo odrešil grehov.«
Vse to pa se je zgodilo, da se je izpolnilo, kar je Gospod rekel po preroku: Glej, devica bo spočela in rodila sina in imenovali ga bodo Emanuel, kar pomeni Bog z nami. (Mt 1,20–23)

Ko je to premišljeval, glej, se mu je v sanjah prikazal Gospodov angel …
(prim. Mt 1,20)

Jožef, daj, da bom sanjal s teboj. Kakor ti.
Moje sanje so uspeh, kariera, moč bogastvo, uživanje.
Moje sanje so Herodovo sanje: da bi bil v središču vsega, da bi mogel ukloniti celo Boga svojim načrtom.

Jožef, daj, da bom sanjal s teboj. Kakor ti.
Tvoje sanje se srečajo z Bogom;
omogočijo ti, da se pogovarjaš z njim,
da ga vidiš navzočega v stvareh in dogodkih.
Odprejo tvoje življenje za skrivnost.
Odpreš oči in sprejmeš Marijo.
Odpreš oči in sprejmeš Egipt.
Odpreš oči in se naseliš v Nazaretu.
Odpreš oči in sprejmeš Božje načrte.

Jožef, daj, da bom sanjal s teboj. Kakor ti.
V mojih sanjah sem vedno jaz v središču vsega, glasen, zahteven, vsiljiv.
V tvojih sanjah je Bog.

Jožef, pravični mož, tih, obziren in delaven, daj, da bom sanjal s teboj. Kakor ti.
(T. Lasconi, 365+ 1 dan s Teboj)

TU SEM IN TE PRIČAKUJEM

Pridi, Gospod Jezus! Morda te mnogi ne pričakujejo več, v njihovih srcih ni prostora.
Vendar si se ti, Gospod, neskončni Gospodar vesolja, naredil tako majhnega.
Pridi, le pridi, Gospod, tudi če bi ne bilo nikogar, ki bi te pričakoval, sem tu in te
pričakujem, pridi, Gospod Jezus!

(B. Ferrero, Božična devetdnevnica)