Mašni nameni za teden od 17.10. do 23.10.

PON
17. 10.
sv. Ignacij, škof
19.00: + Ivan, Zinka Drnovšek (sv. Marija)
+ Marija Dimnik

TOR
18. 10.
sv. Luka, evangelist
18. 40: molitev večernic pred Najsvetejšim (sv. Marija)
19.00: + Franc, Frančiška Kotnik
+ st. Ana, Ivan in sorodniki

SRE
19. 10.
sv. Pavel od Križa
7.00: po namenu in za Božjo milost (sv. Marija)

ČET
20. 10.
19.00: + iz družin Traunšek, Sopotnik, Jeretin, Bukovec (sv. Martin)
+ Terezija, Ciril Ravnikar, sor. Kovačič

PET
21. 10.
sv. Uršula, devica
10.00: + Marija Valdiga in + dobrotniki (sv. Marko)
+ Janez Božič, st. Božič, Knez

SOB
22. 10.
sv. Janez Pavel II.
7.00: + Ciril Zupančič, sestra Ana (sv. Martin)
+ Angelca Ličar
18.00: SOMAŠEVANJE VODI g. ŠKOF ORDINARIJ (sv. Marija)
za žive in + sodelavce Karitasa
za duh. poklice in svetost duhovnikov

NED
23. 10.
misijonska nedelja
8.00: + družine Meterc in + Janija (sv. Marija)
10.00: za žive in + farane (sv. Martin)

Po prvem mašnem namenu mašuje župnik, po drugem namenu, ki je oddan mašuje g. F. Ornik ali g. M. Roter. Bog povrni za vaše namene.