Mašni nameni za teden od 26.9. do 2.10.

PON
26. 9.
sv. Kozma in Damijan, mučenca
19.00: + st. starši Mihael, Apolonija Skrinjar (sv. Marija)
Vida Šneberger – obl.

TOR
27. 9.
sv. Vincencij Pavelski, duhovnik  
18.40: molitev večernic  pred  Najsvetejšim (sv. Marija)
19.00: + Marija Jurečič – obl.
+ Slavi Ameršek in družina

SRE
28. 9.
sv. Venčeslav, mučenec  
7.00: + Stanko Mrak – obl., + Ivanka (sv. Marija)
za zdravje in srečo v druž. in + sosede

ČET
29. 9.
sv. nadangeli    
19.00: + Mihael, Terezija Zabav, Ivan Golub (sv. Martin)
+ iz druž. Hild in v zahvalo ob godu

PET
30. 9.
sv. Hieronim, c. uč.     
19.00:  + Boris Gracar, st. Kösel, Götz (sv. Martin)
+Andrej, Leopold Medved – obl.

SOB
1. 10.
sv. Terezija DJ
10.00: + duh. Rudi Ficko, Leopold Selčan (sv. Martin)
19.00: + Alojz Željko – obl.

NED
2. 10.
Rožnovenska nedelja    
8.00: za žive in + farane (sv. Martin)
10.00:  + Mihael Jurkošek (sv. Katarina)
19.00: + Franc Zupan in za zdravje v dr. (sv. Katarina)

Po prvem mašnem namenu mašuje župnik, po drugem namenu,  ki je oddan mašuje g. F. Ornik ali g. M. Roter. Bog povrni za vaše namene.