Oznanila za teden od 26.9. do 2.10.

Mali svetopisemski maraton

2016-38-1Leto je naokoli in bliža se čas za trboveljski Mali svetopisemski maraton, ki bo letos nekoliko krajši. Za letošnje branje Svetega pisma smo izbrali prvo soboto. Dan, ko se spominjamo Marijinega brezmadežnega srca. Svetopisemski maraton bomo začeli v soboto, 8. 10. 2016, s sv. mašo ob 7. uri, zaključek branja pa bo isti dan zvečer ob 20.00, ko se bomo spomnili Marije in bomo zapeli slovesne Litanije Matere Božje, kar bo tudi slovesen zaključek praznika Božje besede. Za letošnje geslo smo izbrali stavek iz Lukovega evangelija: »Marija je vse te besede ohranila in jih premišljevala v svojem srcu« (Lk 2,19), ki še kako postavi Marijo v povezavo z Božjo besedo. Prosimo Gospoda, da bi Marijo radi posnemali, ohranjali Božjo besedo v sebi in jo premišljevali! V ta namen vas vse povabim, da se v velikem številu udeležite tega edinstvenega praznika Božje besede! (Prispevek pripravil g. G. Špajzer)

Dnevi celodnevnega češčenja  
V naših župnijah imamo vsako leto prve tri dni v oktobru celodnevno češčenje Najsvetejšega. 1. 10. bo češčenje pri sv. Martinu, 2. 10. pri sv. Katarini in 3. 10. pri sv. Mariji. V ta namen so in bodo v cerkvah pripravljeni listi, kamor se vpišite posamezniki ali skupine pod navedeno uro, ki jo nameravate posvetiti češčenju Najsvetejšega. Poskrbimo, da Jezus v cerkvi ne bo sameval. Dneve češčenja bomo vsakič zaključili s sveto mašo in petimi litanijami.

Župnijska spletna stran
Prav je, da vedno znova ponovimo kakšno aktualno temo ali informacijo. Zato sporočam, da je naše župnijsko dogajanje povzeto tudi na župnijski spletni strani z naslovom: zupnija-trbovlje-martin.rkc.si. Tam najdete tudi galerijo slik župnijskega dogajanja, romanj in pastoralnega življenja v župniji. Lepo se zahvaljujem g. Borisu Smodišu, ki skrbi za spletno stran in za to, da so podatki, predvsem aktualna oznanila, tedensko osveženi.

Združenje otrok Brezmadežne
2016-38-2Združenje čudodelne svetinje je svetovno združenje in je živ in trajen spomin na prikazanje Device Marije  leta 1830. Pri tem prikazanju je Devica pokazala vzorec svetinje, ki se je potem, ko je bila izdelana, hitro širila po mnogih deželah. Združenje čudodelne svetinje, z lastnim ciljem in statuti, je Papež Pij X s pismom Dilectus filius 8. julija 1909 odobril in priznal za vso Cerkev. Odobritev iz leta 1909 vključuje misel, da je združenje zaupano vodstvu generalnega superiorja Misijonske družbe  in Družbe hčera krščanske ljubezni.
Začetek  združenja v Sloveniji je bilo ustanovljeno v svetem letu 2000, na območju mariborske škofije, in sicer v nadžupniji Šmartno pri Slovenj Gradcu, v svetoletni cerkvi Marije Vnebovzete na Homcu, za področje nadžupnije. Kmalu se je razširilo po vsej Sloveniji. Združenje čudodelne svetinje je javno mednarodno združenje vernikov. Sestavljajo ga laiki, duhovniki ter člani ustanov posvečenega življenja. (Prispevek pripravila ga. A. Urigel)

Tudi v naši župniji sv. Marije se vsak torek ob 18. uri v prostorih pastoralnega doma zbirajo člani združenja otrok Brezmadežne, k čemur ste povabljeni vsi. Več informacij dobite pri gospe Alojziji Urigel.

V minulem tednu smo se poslovili od rajnega Mihaela Jurkoška (Čeče 65) in rajne Ane Barlič (Keršičeva 23). Spomnimo se ju v molitvi.