Mašni nameni za teden od 3.7. do 9.7.

PON 3. 7.
sv. Tomaž (župnikov god)    
19.00: Bogu v zahvalo ob godovnem dnevu (sv. Marija)
+ Ana Laznik, Danica Pertinač
+ iz družine Kralj
+ Ivan Pangeršič
+ Marija Pevec –obl. + Karel

TOR 4. 7.
sv. Urh, škof    
18. 40: molitev večernic  pred  Najsvetejšim (sv. Marija)
19.00: 2+ Ivana Auflič, Milena Cerovec, Marija in Jože Turšič
+ Angela Knez – 30. dan
+ Ljudmila Kurnik – 3. obl.
+ Marija Podjed
+ Rozalija Kralj

SRE 5. 7.
sv. Ciril in Metod    
19.00:+ Janez Pečjak – obl. (Bolniška kapela)
za dušno in telesno zdravje duhovnikov

ČET 6. 7.
sv. Marija Goretti    
19.00: + Marija Knez – 30. dan (sv. Martin)
+ za duhovne poklice
v čast sv. Duhu za zdravo pamet

PET 7. 7.    
19.00: za srečo in blagoslov v zakonu Dolinšek – Špitalar (sv. Martin)
+ Sanja in Klaus

SOB 8. 7.
9. 00 – ORATORIJSKA SKLEPNA MAŠA (sv. Martin)
19.00: nedeljska maša: +Ivanka, Alojz Roter
+ Ivan Vratanar – 30. dan

NED 9. 7.
14. n. med letom    
8.00: živi in + farani (sv. Marija)
Bogu v zahvalo za zdravje Ajde          

Po prvem mašnem namenu mašuje župnik, nameni pisani s poševno pisavo, so oddani, vseh pa se spomnimo pri mašah.