Nedeljska misel za Božič

Jn 1, 1-18

V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog. Resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je prihajala na svet. Beseda je bila na svetu in svet je po njej nastal, a svet je ni spoznal. Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč, oblast, pravico, da postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime. Postava je bila namreč dana po Mojzesu, milost in resnica pa je prišla po Jezusu Kristusu.