Oznanila za 22. nedeljo med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

POSTAVI PONIŽNOST NA PRVO MESTO
Povabljenec, ki išče zase pomemben prostor, se v resnici hoče delati pomembnega pred drugimi. Sploh ne misli na tistega, ki ga je povabil, ali na to, da bi si želel domačnosti z gostiteljem. Če torej na obed povabimo svoje prijatelje, ki so nam enaki, ne presežemo svojega interesa, da bi tudi nas povabili in nam s tem dali javno priznanje, ki ga hočemo. Na ta način si med seboj delimo svojo namišljeno veličino. S tem smo zgrešili globino in lepoto življenja. Ne dojamemo tega, kar je v življenju zares v igri. Le ponižnost nam omogoči dojeti, kaj je v življenju zares v igri in kaj je resnično pomembno. Ponižnost ni v tem, da se delam majhnega zato, da bi me priznali in pred vsemi drugimi povišali ali pohvalili. Ponižnost je v tem, da prepoznam, da me je Bog povabil v življenje za nekaj tako velikega, da se čutim nevrednega tega povabila. Ne delam se majhnega sedaj, da bi me potem poveličevali, ampak sem majhen zato, ker je prejeti dar tako neskončno velik in me presega. Ponižnost je v tem, da dojamem veličino tistega, ki me je na gostijo življenja povabil. Bolj se počutim majhnega, bolj bom dojel veličino njega, ki me vabi. Ta drža odpre nebeška vrata. Duši pritegne nebeške darove življenja v izobilju, katerega podoba je gostija. Ko življenja nič več ne gradimo na kakršnem koli nasprotovanju do drugih, tedaj je naše življenje že trdno zasidrano v domačnosti in zaupnosti z Njim, ki mi ga je podaril. Zaznavamo njegovo skrivnost in se počutimo majhni, zelo majhni.
Zato nas bogoslužje ne vabi, naj prosimo, da bi se naučili ponižnosti, kakor da je ena izmed kreposti. Vabi nas, naj prosimo, da bi se naučili tako močno zaznavati veličino Božje skrivnosti, ki nam je dana v Jezusu, da bomo zaničevali vsako drugo stvar ali svojo namišljeno veličino. Čudna, a zelo zdrava evangeljska posledica takšne drže je, da nas bo manj skrbelo za lastno veličino, bolj pa nam bo pri srcu veličina vseh. Kajti ponižen in pravičen je, kdor se veseli darov, ki jih Bog daje vsem.
E. Mozetič

MAŠNI NAMENI ŽUPNIJ Trbovlje – sv. Martin, Trbovlje – sv. Marija,
Hrastnik in Dol pri Hrastniku

28. avgust
22. NEDELJA MED LETOM
sv. Avguštin, škof in cerkveni učitelj
7.30 Trbovlje – sv. Marija: za žive in rajne župljane
za + Janeza in Marino Kovač
za + Frančiško Štemberger
9.00 Hrastnik: za + Antonijo Obrez (obl.), Marka Brečka in sor.
10.30 Dol pri Hrastniku: za + Pavlo in Rada Kačiča
za + Franca Ornika

Ponedeljek, 29. 8.
mučeništvo Janeza Krstnika
19.00 Trbovlje – sv. Marija: za + starše in brata Kukovič
po namenu molitvene zveze za duhovne poklice
za uspešno operacijo in zdravljenje

Torek, 30. 8.
sv. Feliks (Srečko), mučenec
18.00 Dol pri Hrastniku: za + Franca Peklarja (obl.)
za + Milko Rezec (8. dan)
18.40 Trbovlje – sv. Marija: večernice
19.00 za + Blaža Žnideršiča

Sreda,31. 8.
sv. Pavlin, škof
8.00 Hrastnik: za + Frido Deželak
8.00 Turje: za + Anico Peklar
za + Franca Ornika

Četrtek, 1. 9.
sv. Egidij (Tilen), opat
18.00 Hrastnik: za +Albino in Ivana Hočevarja
18.30 Trbovlje – sv. Martin: molitev pred Najsvetejšim
19.00 za + Minko Rovšek
za + Borisa Gracarja, Branka Špitalarja in starše Kösel

Petek, 2. 9.
sv. Marjeta, devica
8.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Franca Zupančiča
za zdravje in srečno operacijo

Sobota, 3. 9.
sv. Gregor Veliki, papež in cerkveni učitelj
18.00 Dol pri Hrastniku: za + družini Kroflič in Homšek
za + Davida Gričarja (30. dan)
19.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Franca Zupančiča
za + Pepco Tomažič (obl.)

4. september
23. NEDELJA MED LETOM
sv. Rozalija (Zalka), devica
8.00 Trbovlje – sv. Marija: za žive in rajne župljane
za + Rozalijo Kmetič
za zdravje
10.00 Trbovlje – sv. Martin: v zahvalo in priprošnjo Materi Božji
za + Rozalijo Brežnik
8.00 Hrastnik: za + Lada Urigla
10.00 Turje – obhajanje lepe nedelje: za + Albino (obl.), Viktorja Jovana in pok. župnika
za + Marijo in Martina Završnika (obl.), Igorja Pirnaverja in Antona Šoparja

Kjer je za isti termin oznanjenih več mašnih namenov, so darovi za ostale
namene oddani duhovniku, ki mašuje po teh namenih.

OBVESTILA

S prihodnjim tednom postajajo urniki sv. maš na vseh štirih župnijah bolj stalni.

Ob nedeljah bodo sv. maše po župnijah takole:
Trbovlje – sv. Marija ob 8.00;
Trbovlje – sv. Martin ob 10.00;
Hrastnik ob 8.00;
Dol pri Hrastniku ob 10.00.
Izjemoma se lahko zgodi, da v nedeljo sv. maše v kakšni od župnijskih cerkva ne bo, ker bo nedeljska sv. maša na eni izmed podružničnih cerkva. Nedeljska sv. maša pa bo v tej župnijski cerkvi v soboto zvečer ob 18.00, kar bo razvidno tudi iz oznanil.

Med tednom so sv. maše po naslednjem urniku:
Trbovlje – sv. Marija: ponedeljek ob 19.00 in torek ob 19.00;
Trbovlje – sv. Martin: četrtek ob 19.00, petek ob 8.00 in sobota ob 19.00;
Hrastnik: sreda ob 8.00 in četrtek ob 18.00;
Dol pri Hrastniku: torek ob 18.00 in sreda ob 8.00.
Verjetno bo potrebno še nekaj časa, da se navadimo novega urnika, zato vas prosim za potrpežljivost. Hvala za razumevanje.

Molitvena zveza za duhovne poklice vabi 10. septembra na romanje v Petrovče, kjer bo škofijski molitveni dan za duhovne poklice. Po maši bomo šli še v Mozirje in imeli skupno kosilo. Prijavite se lahko pri župniku ali pri Mihaelu Hildu.

Trbovlje – sv. Martin in Trbovlje – sv. Marija

Člani molitvene skupine molivcev za duhovne poklice trboveljskih župnij ste lepo vabljeni na srečanje. V torek (30. 8.) po večerni sv. maši bo srečanje pri Sv. Mariji, v četrtek (1. 9.) pa pri Sv. Martinu.

Hrastnik

Molitvena skupina vabi k molitveni uri, ki bo v četrtek po večerni sv. maši.
V župnijski cerkvi v Hrastniku je zaradi dotrajanosti prišlo do strojeloma na sistemu zvonjenja. Obstajala je celo nevarnost, da bi zvon padel iz zvonika, kar se hvala Bogu ni zgodilo. Kolikor bo le mogoče, bomo popravilo opravili v lastni režiji. S tem želimo čim bolj zmanjšati stroške, ne bomo pa varčevali na kvaliteti. Ker gre za večjo okvaro, je strošek popravila ocenjen na okrog 2.100 €. V zvoniku bo tako na novo narejen celoten pogon za zvonjenje, vpetje zvona, nov bo tudi elektromotor. Za župnijo Hrastnik pomeni takšno popravilo precej velik finančni zalogaj, tako da bo zelo dobrodošel kakšen dar tudi od drugod. Že v naprej hvala za vašo velikodušnost.

Dol pri Hrastniku

Prihodnjo nedeljo je lepa nedelja v Turju. Prosimo za kruh in pecivo za pogostitev po maši.
Za čiščenje cerkve in okolice se zahvaljujemo vernikom trga Dola, za prihodnji teden pa prosimo vernike iz okolice Dola. Hvala za vašo skrb za urejenost župnijske cerkve.

»Če kdo pravi »Ljubim Boga!«, a sovraži svojega brata, je lažnik. Kdor namreč ne ljubi svojega brata, ki ga vidi, ne more ljubiti Boga, ki ga ne vidi.« (1 Jn 4,20)
BESEDA ŽIVEGA BOGA
»Kadar te kdo povabi na svatbo, ne sédaj na prvo mesto, ker je lahko povabljen kdo, ki je imenitnejši od tebe, pa bo prišel tisti, ki je povabil tebe in njega, in ti rekel: ›Daj prostor temu!‹ Takrat se boš začel v sramoti presedati na zadnje mesto. Kadar si povabljen, pojdi in sédi na zadnje mesto, da ti reče tisti, ki te je povabil, ko pride: ›Prijatelj, pomakni se više!‹
Takrat boš počaščen vpričo vseh, ki so s teboj pri mizi; kajti vsak, kdor se povišuje, bo ponižan, in kdor se ponižuje, bo povišan.« (Lk 14,8–11)

VPIS OTROK K VEROUKU

Verouk začenjamo od 12. septembra naprej in bo potekal po urnikih, ki jih najdete tukaj. Ob vpisu vas naprošamo za celoletni prispevek 20 € na veroučenca. Kjer je več veroučencev v družini, prosimo za enotni prispevek 30 € (na družino). S tem prispevkom vzdržujemo urejenost veroučnega inventarja, ogrevanje in vzdrževanje didaktičnih pripomočkov. Glede stroška delovnih in liturgičnih zvezkov, se bomo pogovorili na srečanju ob začetku veroučnega leta. Kdor ne bi zmogel prispevka ali stroška delovnih zvezkov, naj to sporoči katehetu ali župniku. Zares ni potrebno, da bi zaradi finančne stiske vaš otrok bil prikrajšan za obiskovanje verouka.

VEROUČNI URNIK ZA ŽUPNIJI TRBOVLJE – SV. MARTIN IN TRBOVLJE – SV. MARIJA

Starši veroučencev ste vabljeni na srečanje ob začetku veroučnega leta, ki bo v ponedeljek, 5. 9., ob 17.00 v župnijski dvorani (Trg Franca Fakina 31).

 

VEROUČNI URNIK ZA ŽUPNIJO HRASTNIK

V Hrastniku bo verouk potekal ob četrtkih od 17.00 do 17.45. Starši ste vabljeni na srečanje ob začetku veroučnega leta, ki bo v četrtek, 8. 9. ob 17.00 v cerkvi.

VEROUČNI URNIK ZA ŽUPNIJO DOL PRI HRASTNIKU

Za župnijo Dol pri Hrastniku še nismo uspeli uskladiti veroučnih urnikov. Predvidevamo, da bodo urniki znani prihodnjo nedeljo. Starši veroučencev ste vabljeni na srečanje ob začetku veroučnega leta, ki bo v torek, 6. 9., ob 17.00 v cerkvi.

V preteklem tednu smo se na pokopališču v Gabrskem poslovili od pokojnega Albina Žerka in Marije Možič, na pokopališču na Dolu pa od pokojnega Mirka Mekše. Molimo za pokoj njihovih duš.