Oznanila za 5. nedeljo med letom

Svete maše se še vedno lahko obhajajo le ob strogih navodilih NIJZ in glede na določilo o predpisanem številu na kvadraturo. Tako zaenkrat javnega bogoslužja še ne moremo obhajati.

SLOVENSKI ŠKOFJE VSAKO LETO za POSTNI ČAS NAPIŠEJO PASTIRSKO PISMO. Nekaj poudarkov objavljamo v nadaljevanju…
…čas epidemije, ko trepetamo za svoje zdravje, je pravi trenutek, da se zavemo, da obstaja še hujše zlo, grešna sebičnost in hudobija, ki bi jo lahko imenovali duhovna okužba. Jezus Kristus je prišel, da nas rešuje od nje in njenih posledic. Tudi Cerkev je ustanovil za to in samo za to, da lahko po njej nadaljuje med nami svoje poslanstvo.

A prav tako je med epidemijo prizadeto naše versko življenje v cerkvenem občestvu. Občestveno obhajanje svete maše in drugih zakramentov smo v naših cerkvah začasno prekinili, da ne bi ogrožali svojega in tujega zdravja. Upali smo, da to ne bo trajalo dolgo, a nas je epidemija prikrajšala celo za slovesno obhajanje velikonočnih in nato še božičnih praznikov. Seveda nam nič ne more preprečiti obhajanja verskih resnic Jezusovega rojstva ter njegove smrti in vstajenja z molitvijo in premišljevanjem Božje besede tako v ožjem krogu kot v duhu skupaj z vsem cerkvenim občestvom. Kajti sodobna tehnična sredstva nam omogočajo medsebojno povezanost, kakršna še pred desetletjem ni bila mogoča. To smo tudi s pridom uporabljali…
… v tem času prisilne odsotnosti od rednega nedeljskega skupnega obhajanja svete evharistije smo lahko še bolj začutili, da biti pri sveti maši ni zgolj opazovanje tega, kar se dogaja pri oltarju. Ko smo pri maši, se v živo udeležujemo skrivnosti Jezusove zadnje večerje, ki doseže svoj vrhunec s svetim obhajilom. Sedaj bomo lahko še bolj razumeli krščanske mučence, ki so se rajši izpostavljali smrtni nevarnosti, kakor da bi se odpovedali obhajanju svete evharistije. Vedeli so, da brez nje ne bodo mogli dolgo obstati kot kristjani. Če drži slovenski pregovor, da znamo zdravje prav ceniti šele takrat, ko ga izgubimo, je tudi ta izkušnja, ko nam ni mogoče skupno obhajati bogoslužja v župnijski cerkvi, takšna šola. Sedaj se bomo še bolj zavedali, kako veliko milost in dobroto nam je izkazal Jezus na veliki četrtek, ko je postavil zakrament svete evharistije. Če smo v preteklosti na to pozabljali ali celo nedeljsko sveto mašo omalovažujoče opuščali, naj bo odslej drugače.
… V časih omejitev smo izkusili, kako smo krhki, kako hitro se nam lahko podrejo najlepši gradovi, ki smo jih gradili na pesku posvetnih uspehov in zaupanja vase. Jezus pa pravi, da je hišo treba graditi na skali, ki vzdrži vse viharje. Ta skala je On sam s svojo besedo in svojim Duhom. Gospodarstveniki in politiki že načrtujejo obnovo našega družbenega življenja in poslovanja. Mi pa se bomo posebno v postnem času, ki je pred nami, podali na pot obnovljene vere v Jezusa Kristusa in zvestobe njegovemu nauku v okrilju Cerkve. Tako bomo utrdili hišo svojega življenja na trdni skali.

Mavrično katehetske igre
V letošnjem šolskem letu sta se v župniji prvič izoblikovali dve skupini otrok, ki sodelujeta pri Mavrično katehetskih igrah (MKI), ki potekajo v sklopu revije Mavrica. V omenjeni reviji v času od oktobra do maja objavijo izziv, ki ga skupine v župnijah opravijo skupaj s svojimi voditelji oz. animatorji (Martin Špajzer in Nasta Anja Štojs). Zasnovano je tako, da animatorji zadolžitve otrokom razdelijo na daljavo. Otroci zadolžitve samostojno opravijo, nato pa o opravljenih nalogah poročajo. V mesecu juniju pa se skupine iz vse Slovenije srečajo na zaključni prireditvi Čarna mavrica v Ljubljani in se pomerijo v znanju v obliki kviza. Vse otroke tam čakajo delavnice, druženje in vesela sveta maša. Ker so nekateri izzivi oblikovani tako, da se priporoča objava tudi na spletno stran župnije, bodo ti izzivi v prihodnje, kolikor bo dopuščala oblika izziva, objavljeni tudi na spletni strani župnije. Vabljeni k ogledu! (po M. S.)

V prihodnjih dneh se sv. maše darujejo po naslednjih namenih:

ponedeljek 8. februar
+ sorodniki Mivec, Lebar
+ Jože Kovačič- 10. obl.

torek 9. februar
+ Mira Topole
+ Frančiška Travnšek
+ Blaž Žnideršič

četrtek 11. februar
+ sorodniki Lanišnik, Krevl, Dimnik
+ Mira Topole
+ Marija Pirc

petek 12. februar
+ Terezija Kmetič
* za zdravje

sobota 13. februar
+ Ivan Vozelj – 30. dan
+ Lucija Katič – 30. dan

NEDELJA 14. februar
6. med letom
Od 11.-12. ure – sveto obhajilo v cerkvi sv. MARIJE
+ družine Rak
+ Marija Kovačič – 30. dan
+ Andreja Žohar
/maševal bom v Retju, ob Valentinovi nedelji/


ponedeljek 15. februar
+ Adolf Vengust
+ Jože, Gabrijela Sakelšek

torek 16. februar
+ Anton Ahac

sreda 17. februar
PEPELNICA – STROGI POST
od 11.-11.30 ure – sveto obhajilo in PEPELJENJE v cerkvi sv. MARTINA
+ Nežka Hribšek, Marija Pfeifer
+ sorodniki Drnovšek, Kovač, Prelogar
+ Hedvika Hribšek
od 18.-18.30 ure – sveto obhajilo in PEPELJENJE v cerkvi sv. MARIJE

četrtek 18. februar
* za zdravje v družini Mihovec, Kuhar in + sorodnike
+ Cirila Virk

petek 19. februar
+ Erika Rajh
+starši Ljudmila, Peter Belec

sobota 20. februar
+ Gojmir Šteh
+ Leopold, Andrej Medved
+ Kristjan – obl., Ivan Marodi

NEDELJA 21.februar
1. POSTNA
+ Lado, Ana, Janez Urigel
+ Jože, Jožef Mrzel – 30. dan
od 11.-12. ure – sveto obhajilo v cerkvi sv. MARTINA

Vsak duhovnik sme na dan sprejeti dar le za eno sveto mašo, drugi ali tretji namen mora biti oddan in po njem mašuje drugi duhovnik, vseh pa se spomnimo pri mašah. Bog povrni za vaše namene.