Oznanila za 6. velikonočno nedeljo

Oznanila v PDF obliki za tiskanje


 

Kraljica majniška,
prosi za nas!


Ob znanih vladnih odlokih, tudi bogoslužja potekajo z omejenim številom vernikov. Tako velja, da se vsi, ki bi želeli pri bogoslužju prisostvovati prijavite oz.me povprašate za prosto mesto. Prednost imajo tisti, po katerih namenih se sv. maša daruje. Tako velja za tedenske sv. maše. Ob nedeljah, pa ste vsi povabljeni k prejemu svetega obhajila, med 11. in 12.uro.

Upoštevajmo navodila NIJZ, varnostno razdaljo, maske in pazimo na dovoljeno število vernikov v cerkvi.
Za nekatere dneve so objavljene tudi ure bogoslužja, kar predpostavlja, da ste k sv. maši povabljeni poleg sorodnikov pokojnih za katere se bogoslužje obhaja, tudi ostali. Upoštevajte predpisano število, ki se v zaprtih prostorih omeji na enega udeleženca oz. člana istega gospodinjstva (družino) na 20
kvadratnih metrov. V zaprtih prostorih, v katerih sicer ne bi bilo dovoljeno združevanje desetih udeležencev, je dovoljeno število udeležencev največ deset, če je med njimi mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva (npr. manjše cerkve in kapele).
Spremljajte vladna navodila in navodila škofovske konference in z upanjem, na čimprejšnjo odpravo ukrepov za zajezitev virusa, zrimo v prihodnost.

Gospodov vnebohod

Gospodov vnebohod je poleg velike noči in binkošti eden izmed najpomembnejših krščanskih praznikov, ki so ga zanesljivo obhajali že ob koncu 4. stoletja.
Praznik obhajamo štirideset dni po veliki noči, saj se je Jezus po svetopisemskem izročilu po vstajenju štirideset dni prikazoval učencem in izbranim pričam, preden je odšel v nebo. Praznik želi poudariti pomen Kristusove bližine z Bogom Očetom in Svetim Duhom. Jezus, ki je z dušo in telesom odšel v nebesa, ostaja med nami prisoten na več načinov. Kot je zapisano v Konstituciji o svetem bogoslužju drugega vatikanskega cerkvenega zbora (1962–1965), je Kristus navzoč sedaj, ko skupnost verujočih (Cerkev) moli ali poje, v Božji besedi, zapisani v Svetem pismu, v duhovnikovi osebi, ko deluje v Jezusovem imenu, v zakramentih ter na posebej očiten in izrazit način v zakramentu evharistije, ki predstavlja trajno Kristusovo navzočnost (vir: rkc.si). Na praznik bo sveta maša tako pri sv. Martinu kot pri sv. Mariji.

BINKOŠTNI PRAZNIK

S slovesnim praznikom binkošti bomo v Katoliški cerkvi sklenili velikonočni čas.
Praznik obhajamo 50 dni po veliki noči in je praznik prihoda Svetega Duha, ker je na ta dan, po svetopisemskem sporočilu, nad zbrane učence in Božjo mater Marijo prišel Sveti Duh. Iz svetopisemskega besedila izhaja pomen delovanja Svetega Duha v Cerkvi in življenju krščanske skupnosti, saj je on dejavno navzoč ob sprejemanju odločitev, izbira oznanjevalce ter jih vodi. Beseda binkošti izhaja iz grške besede ‘pentekoste’, kar pomeni petdeseti (dan). Po binkoštih se v Katoliški Cerkvi nadaljuje liturgični čas med letom, ki traja do konca cerkvenega leta oziroma do začetka adventnega časa. Velikonočno svečo v cerkvah z oltarnega prostora odnesejo h krstnemu kamnu, duhovniki in drugi sodelavci pa pri bogoslužju nosijo liturgična oblačila v zeleni barvi (vir: rkc.si).

MARIJA MATI CERKVE

Na Binkoštni ponedeljek Cerkev praznuje praznik Marije, Matere Cerkve. Marija je po Jezusovem vnebohodu skupaj z apostoli molila v dvorani zadnje večerje. Prosili so za dar Svetega Duha. Tako je postala mati prve krščanske skupnosti, pozneje po sklepu tretjega zasedanja drugega vatikanskega cerkvenega zbora tudi mati Cerkve, ki se je oblikovala na binkoštni praznik. Naša župnija na ta dan praznuje žegnanjski dan, saj je Marijina cerkev posvečena prav Mariji – Materi Cerkve.

Gasilska sveta maša

Ob minulem godu sv. Florijana smo obhajali gasilsko sveto mašo ob navzočnosti gasilcev in gasilk gasilske zveze Trbovlje. Priporočili smo se zavetniku gasilcev. V imenu faranov in farank, sem se kot dušni pastir zahvalil prisotnim, za njihovo požrtvovalno delo in skrb za bližnje. Naj Bog obilno blagoslavlja vsakršno delo za dobro vseh nas.

Šmarnična pobožnost

V mesecu maju vsako leto obhajamo šmarnično pobožnost in sv.maše na naših podružnicah. Otroci se ob šmarnični molitvi družijo preko spleta. Za več informacij o molitvi, sodelovanju in spletni povezavi, pa se obrnite na g. Dragota Kočar. Molitev lavretanskih, Marijinih litanij pa je za vse v maju lepa priložnost, da kličemo priprošnje Božje Matere na nas vse.

Svete maše se obhajajo po naslednjih namenih:

ponedeljek, 10. maj
prošnji dan
sv. Marko
+ Anja Pangeršič – obl.
+ st. Bizjak, Boštjan Gričar

torek, 11. maj
prošnji dan
10.00 sv. Križ-Retje: + Slavi Grošelj, Turšičevi, Matilda Schad

četrtek, 13. maj
GOSPODOV VNEBOHOD
19.00 sv. Martin: za duhovne poklice,
2 + Jureta
+ družin Bencak, Brlogar, Cestnik
19.00 sv. Marija: za srečno zadnjo uro
+ Antonija Lebar in sorodniki

petek, 14. maj
19.00 sv. Miklavž: + sorodniki Vrtačnik, Božič

sobota, 15. maj
sv. Martin
+ Elizabeta Bricl, sor. Zakonjšek
+ Janja Pavlin
+ Marija Medvešek – 30. dan

nedelja, 16. maj
7. velikonočna
sv. Marija
+ Ana Brečko
+ Janez Lavrin – obl.
+ Terezija Prašnikar – 30. dan
11.00-12.00: SVETO OBHAJILO


ponedeljek, 17. maj
sv. Marko
+ Jani Grebenc

torek, 18. maj
sv. Marija
+ Andreja Žohar
+ družin Verk, Bukovec
+ Marija Oblak – obl.

četrtek, 20. maj
sv. Katarina
za duhovne poklice
Bogu v zahvalo

petek, 21. maj
sv. Martin
+ Jožef Koznik
+ Jože, Tončka, Zvone Murn
+ Lucija Katič

sobota, 22.maj
sv. Martin
+ Janez Jerman
+ družin Petan
+ Leopold in starši

nedelja, 23. maj
BINKOŠTI
sv. Marija
+ Jože Kovačič
+ Stane Štepec – obl.
živi in pokojni farani
11.00-12.00: SVETO OBHAJILO


ponedeljek, 24.maj
Marija Pomagaj
19.00 sv. Marija: + Vano Šoba, Bogu v zahvalo
za vstrajnost v posvečenem življenju in za zdravje

torek, 25.maj
sv. Katarina
+ Anica Špik, Mari Granda, Vinko Durnik
+ družine Štrajhar

sreda, 26. maj
Filip Neri, duh.
19.00 sv. Križ-Retje: + Rok Jurše
za duhovne poklice

četrtek, 27. maj
Aljozij Grozde, mučenec
sv. Martin
+ Angela Durnik – 30. dan
+ Anica – obl., Matevž Kahne

sobota, 29. maj
Maksim Emonski, kvatrna sobota
sv. Martin
+ družine Bevc
+ družine Pangeršič

nedelja, 30. maj
SVETA TROJICA
sv. Martin
+ Blaž Žnideršič
B. v zah. ob obl. mol. skup.
+ Branko, Milena Jan
11.00-12.00: SVETO OBHAJILO

Vsak duhovnik sme na dan sprejeti dar le za eno sveto mašo, drugi ali
tretji namen mora biti oddan in po njem mašuje drugi duhovnik, vseh
pa se spomnimo pri daritvi. Sv. maše lahko naročite v zakristiji po
bogoslužju, po telefonu ali elektronski pošti, v času uradnih ur v
župnijski pisarni ali oddate kuverto z željenim datumom in mašnim
namenom v poštni nabiralnik. Bog povrni za vaše namene.

S svetimi opravili so bili pokopani:
+ Terezija Prašnikar, Nasipi 42,
+ Jože Lapornik, Opekarna 8,
+ Marija Medvešek, Golovec 23,
+ Angela Durnik, Gabrsko 9,
+ Antonija Klanšek, Golovec 42,
+ Karolina Kraševec, Obrtniška 7,
+ Bernard Kovačič, C. Tončke Čeč 97.

Gospod, daj jim večni mir in pokoj in večna luč naj jim sveti.
Naj počivajo v miru.
Amen.