Oznanila za teden od 12.1. do 18.1.

Čas med letom: Z nedeljo Jezusovega krsta se konča božični čas in nastopi čas med letom. Zato je nedelja Jezusovega krsta hkrati tudi 1. navadna nedelja. Zato je primerno, da pospravimo jaslice, saj se evangeljski odlomki nanašajo na Jezusa, ki je v času krsta in po njem star že več kot 30 let. V Sloveniji smo ljudje navezani na stare čase pred liturgično reformo, zato iz čustvenih razlogov še vedno radi ohranjamo jaslice do svečnice.

Srečanje za starše: Redno srečanje za starše veroučencev bo v ponedeljek, 12. 1., po sveti maši. Tematika letošnjih srečanj je zakrament evharistije, kar pomeni da še posebej obravnavamo vse, kar je povezano s sveto mašo. Na srečanja ste vabljeni tudi ostali, ki želite poglobiti poznavanje bistva krščanskega življenja.

Januarski večeri: »Januarski večeri« bodo potekali zadnje tri petke in sobote v januarju, kar pade na 10., 11., 17., 18., 24. in 25. januar. Naslov sklopa je »Veselje evangelija v družini«. Podroben razpored in opis predavanj je na razpolago v zgibanki. V času januarskih večerov bo sveta maša v soboto ob 7.00 pri sv. Mariji, ob 19.00 pa pri sv. Martinu.

Ekumenska osmina: Vsako leto poteka od 18. do 25. 1. molitvena osmina za edinost kristjanov. Povabljeni smo, da še posebej pri sveti evharistiji, ki je zakrament edinosti, prosimo, da bi bili vsi kristjani eno v Jezusu Kristusu. Naslov letošnje ekumenske osmine je »Jezus je rekel Samarijanki: Daj mi piti« (Jn 4, 7).

Zamujanje k sveti maši: Ena izmed »rak ran slovenske vernosti« je tudi zamujanje k sveti maši. Pri tem ne gre zgolj za enkratno zamujanje, ampak se to dogaja enim in istim leta in leta. Tako že tudi vsaj pet let pri sv. Martinu zamujajo eni in isti. Prav tako, odkar sem prevzel v upravo župnijo sv. Marije, opažam, da tam še v nekoliko večjo meri zamujajo k sveti maši. Za tiste, ki zamujajo k sveti maši, ima sveta maša protiučinek, saj se ne morejo zbrati, da bi lahko sledili poteku svete maše (kolikor jo še ulovijo), poleg tega pa motijo tudi ostale.

Kapela pri vhodu pri sv. Mariji: V povezavi z zgornjo objavo podajam tudi opažanje pri Marijinem kipu v cerkvi sv. Marije. To, da molite pred kipom pred in po sveti maši, ni nič narobe. Narobe pa je, da nekateri med sveto mašo opravljajo molitve pred kipom. Tudi marsikdo od tistih, ki »obredno« zamudi sveto mašo, gre najprej v Marijino kapelo, se tam zadržuje nekaj časa in potem še celo povzroča hrup z metanjem denarja v t. i. svečkomat. Poudarjam, da nobena molitev pred nobenim svetnikom ne more nadomestiti vrednosti udeležbe pri sveti maši. Zato prosim, da vsi poskrbimo, da bomo med sveto mašo v zbranosti »enega duha in enega srca«.

Novi župnijski pastoralni svet: 16. 4. poteče petletni mandat dosedanjemu župnijskemu pastoralnemu svetu. Volitve v novi župnijski pastoralni svet bodo 1. 3. 2015. Način volitev bomo določili v naslednjih tednih. Vse vabim k molitvi, da bi se znali pravilno odločiti za nove člane ŽPS.

Pogovori: Vse vabim na pogovor o kakršni koli temi, ki je v zvezi z duhovnim življenjem. Posebej vabim tiste, ki si prizadevate, da bi bil Gospod središče vašega življenja. Včasih se človek leta in leta, da bi odkril Božjo voljo, vendar lahko to odkrije v iskrenem in zaupnem pogovoru. S tem namreč, ko človek ubesedi svoja notranja čutenja in vprašanja, lahko pri sebi marsikaj razjasni. Kdor želim priti na pogovor, naj me prosim, prej pokliče.