Oznanila za teden od 12.12. do18.12.

Nabirka: Prejšnjo nedeljo ste darovali za ogrevanje pri sv. Miklavžu 267,03 €, pri sv. Martinu 488,02 € in pri sv. Katarini 60,41 €. Skupaj 815,46 €. Tretjina nabirke je namenjena za potrebe škofijske Karitas. Bog povrni!
Misijonski križ: Danes prevzameta misijonski križ Karolina in Franc Kraševec. Vrneta ga v nedeljo, 16. 12., ko ga prevzame Alojzija Razdrh.
Starši veroučencev: V ponedeljek, 12. 12., po sveti maši, bo v župnijski dvorani redno srečanje za starše veroučencev.
Adventni koledar: Otroci so pri verouku prejeli adventne koledarje z adventnimi zgodbami, molitvami in škatlico za zbiranje denarja. Zbrane darove naj prinesejo v cerkev k jaslicam, na dan Gospodovega razglašenja. Darovi bodo namenjeni najrevnejšim otrokom na svetu.
Božična devetdnevnica: Od petka, 16. 12., bo vsak dan po sveti maši potekala božična devetdnevnica. Obogatena sveta liturgija naj bo tudi v pomoč naši pripravi na božične praznike.
Spokorno bogoslužje: V soboto, 17. 12. ob 16.30, bo v cerkvi adventno spokorno bogoslužje in priložnost za spoved. Bogoslužje bo vodil br. Matej Nastran, ki je eden izmed dveh misijonarjev, ki nas bosta obiskala v postnem času.
Priložnost za spoved: Za spoved sem na voljo vedno ob vsakem času. Poleg tega, da me lahko kadarkoli pokličete ali poiščete, sem na voljo za spoved tudi pol ure pred sveto mašo. To velja tudi za otroke in starše. Zadnjo soboto v decembru namreč ne bo redne spovedi, ampak se organizirajte sami, bodisi v okviru župnijskega spokornega bogoslužja, bodisi v drugem času.
Adventna spoved pri sv. Katarini: Za adventno spoved pri sv. Katarini bom na voljo v soboto, 17. 12., od 9.00 naprej.
Predavanje: V soboto, 17. 12., po sveti maši bo v župnijski dvorani predavanje z naslovom »Kako oznanjati Božjo besedo?« Predaval bo Zoran More, slovenski gledališki in filmski igralec, ki je hkrati angažiran krščanski laik. Obisk predavanja je lahko tudi priprava na župnijski misijon.
Telesna drža pri sveti maši: Ena izmed nejasnosti v naših cerkvah je telesna drža vernikov. Verjetno zaradi »ljubega miru« pred verniki duhovniki ne povemo dovolj jasno pomena telesne drže, ki mora biti izraz našega notranjega razpoloženja. »Verniki naj stojijo od začetka vstopnega speva ali ko gre duhovnik k oltarju, do vključno glavne mašne prošnje; med petjem aleluje pred evangelijem; med evangelijem; med vero in prošnjami za vse potrebe; od povabila Molite bratje pred prošnjo nad darovi do konca maše, razen navedenega v nadaljevanju. Sedijo naj med berili pred evangelijem in med psalmom; med pridigo in med pripravljanjem darov pri darovanju; če se zdi primerno, tudi med sveto tihoto po obhajilu. Klečijo pa naj pri spremenjenju, razen če jih ovira bolezen, tesen prostor, veliko število navzočih ali iz drugih pametnih razlogov. Tisti, ki pri spremenjenju ne klečijo, pa naj se globoko priklonijo, ko mašnik poklekne pri spremenjenju.« (Kongregacija za bogoslužje in disciplino zakramentov. 2002. Splošna ureditev rimskega misala. Ljubljana: Družina.) Posebej še opozarjam na telesno držo po spremenjenju, ko se večina ljudi po klečanju usede. Od spremenjenja naprej, pa vse do svetega obhajila, je Jezus Kristus navzoč med nami na oltarju, zato vsi stojimo. V kapeli, kjer je klečanje zaradi prostorske urejenosti skoraj nemogoče, pa stojimo tudi med spremenjenjem. Drugače pa je najbolj praktično, da se glede dvomov v telesni drži ozrete na ministrante. Kakršna je drža ministrantov, takšna naj bo tudi drža vernikov v cerkvi.