Oznanila za teden od 12.3. do 18.3.

ČIŠČENJE CERKVE SV. MARTINA
Vse ljudi dobre volje in pridnih rok vabim na predpripravo na praznik. K temu vabi tudi čiščenje našega skupnega doma, cerkve sv. Martina, ki bo v soboto, 17. 3. 2018, ob 10. uri. Zaželeno je, da s seboj prinesete tudi kakšne pripomočke – krpe, metle, motike in podobne uporabne zadeve, da bo delo potekalo utečeno in ne bo treba čakati na prosto orodje. Pokrbimo za čistočo in urejenost v nas in okoli nas.

NABIRKA CVETNA NEDELJA
Že sedaj vam sporočam, da bo nabirka pri svetih mašah na cvetno nedeljo v celoti namenjena za stroške krašenja naših cerkva.

SESTANEK ZA STARŠE PRVOOBHAJANCEV bo v petek, 16. marca, po večerni sv. maši.

SEJA MEDŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA bo v soboto, 17. marca, ob 18. uri.

SPOVEDNI DAN za našo župnijo bo na cvetno soboto, 24. marca, od 16. ure dalje pri sv. Mariji.

NAŠI POKOJNI
V minulem tednu so bili s svetimi opravili pokopani: VLADIMIR FUNTEK (Trg Revolucije 38), OTMAR BEVK (Obrtniška 25), MARIJA LESAR (Kolonija 1. maja 17), MARTIN LENARČIČ (Novi Dom 26a), MARTIN RAČIČ (Gabrsko 1).