Oznanila za teden od 12.9. do 18.9.

– Prejšnjo nedeljo ste pri sv. Martinu darovali 374,52 € in pri sv. Katarini 74,42 €, skupaj 448,94 €. Bog povrni! Prejšnji mesec je imela župnija 2.510,81 € prihodkov in 3.100,73 € izdatkov.

– Pod korom so na voljo prijavnice za tiste, ki se želijo vpisati med skavte. Prijavijo se lahko otroci od 3. razreda naprej. Za informacije v zvezi s skavti se obrnite na Katarino Medved.

– Letošnje praznovanje ob obletnicah porok je odpadlo, ker sta se prijavila samo dva para. V zvezi s tem vabim, da skupaj razmišljamo, kako bi v prihodnje organizirali to praznovanje.

– V ponedeljek, 12. 9. po sveti maši, bo v župnišču srečanje za starše veroučencev. V letošnjem veroučnem letu bomo imeli redna mesečna srečanja, saj lahko verouk doseže svoj namen, samo če smo v proces vključeni kateheti, starši in veroučenci. Sklepni dokument plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem na prvo mesto kateheze postavlja delo z odraslimi, posebej s starši. V zadnji številki Sporočil slovenskih škofij, ob začetku katehetskega leta, delo s starši še posebej naroča Slovenski katehetski urad. Na redna srečanja ste poleg staršev vabljeni tudi tisti, ki želite obogatiti svoje versko znanje (stanje).

– V soboto 17. 9., bo v Stični tradicionalno srečanje slovenske katoliške mladine. Kdor se želi udeležiti srečanja, naj se čim prej prijavi pri Maji Žibret.

– V nedeljo 18. 9., po sveti maši ob 9.00, bo pri sv. Katarini prejel zakrament svetega krsta Žiga Hočevar, sin Dejana in Urške Hočevar, r. Senčar. Molimo za novokrščenca in za njegove starše, da bi ga z Božjo pomočjo vzgojili v krščanski veri.

– Župnija Trbovlje-sv. Marija organizira 18. 9. Romanje na Brezje. Kdor se želi udeležiti romanja, naj se prijavi pri g. župniku, Petru Marčunu. Odhod avtobusa bo ob 13.30.

– V okviru naše župnije bo v soboto, 8. 10., romanje vseh župnijskih sodelavcev. Za jasnejšo predstavo navajam skupine sodelavcev: Župnijski pastoralni svet, gospodarski svet, ključarji, molitvena zveza za duhovne poklice, prenova, bralci, pevci, karitas in svetopisemska skupina. Kdor se želi udeležiti romanja, naj se čimprej prijavi v Martinovem kotu ali v župnišču. Cena po osebi znaša 5 €.

– Večkrat se zgodi, da mi kdo potoži, da me je iskal, pa me ni bilo doma. Z namenom, da me lahko kadarkoli pokličete, imam objavljeno številko mobitela, ki jo lahko najdete na župnišču, Martinovem listu in v telefonskem imeniku. Včasih se mi zdi, da se kljub sodobnim komunikacijskim sredstvom, ne znamo nič bolj sporazumevati, kot pa takrat, ko vsega tega še ni bilo na voljo.