Oznanila za teden od 14.10. do 20.10.

Mesec rožnega venca: V oktobru smo še posebej vabljeni, da poživimo molitev rožnega venca. Posamezne skrivnosti, ki jih ob tej molitvi ponavljamo, so povzetek bistvenih evangeljskih dogodkov. Za izziv si lahko postavimo, da v Svetem pismu poiščemo odlomke, ki jih te skrivnosti povzemajo. Vabljeni ste, da pridete k molitvi v župnijsko cerkev pol ure pred sveto mašo, ob sredah pa ob 18.30. Hkrati pa ste vabljeni, da molitev rožnega venca poživite tudi po družinah.

Kateheza za odrasle: V ponedeljek, 14. 10. po sveti maši, bo v župnišču kateheza za odrasle, ki je v prvi vrsti namenjena staršem veroučencev in staršem krščencev. Na srečanje ste vabljeni tudi ostali, ki želite poglobiti  svojo vero.

Misijonska nedelja: V nedeljo, 20.10., bomo obhajali misijonsko nedeljo. Vabljeni smo, da na to nedeljo podpremo misijonarje z darovi. Za našo škofijo bo praznovanje v Petrovčah, ob 14.30 uri.

Duhovne vaje za župnijske sodelavce: Od 29. 11. do 1. 12. bodo v Stični potekale duhovne vaje za župnijske sodelavce. Prosim, da se do 17. 11. prijavite pri Gregorju Špajzerju ali v župnišču. Uradno je 75 župnijskih sodelavcev in upam, da število prijavljenih, ne bo bistveno nižje od omenjene številke.

Duhovni pogovori: Človek je telesno, duševno (psiha) in duhovno bitje. Ljudje smo vajeni, da radi skrbimo za svoj zunanji izgled, in želimo biti tudi čustveno izpolnjeni. Za polnost življenja pa ni dovolj skrbeti samo za telesno in duševno področje, ampak je bistvenega pomena človekovo duhovno zdravje. Cerkev nudi za duhovno zdravje dva zakramenta: spoved in bolniško maziljenje. Za polnost duhovnega življenja pa tudi golo prejemanje zakramentov ni dovolj. Če ostajamo samo pri obrednem naštevanju grehov in obrednem priložnostnem maziljenju, brez dela na samemu sebi, potem lahko prej ali slej zaživimo (pod)povprečno življenje, za katerega pa se kmalu izkaže, da je bolj zadušljivo kot pa izpolnjeno. Zato vabim vse, ki želite poskrbeti za duhovno zdravje, da tudi na duhovnem področju naredite kaj zase. Za pomoč in pogovor sem vam na voljo po predhodnem dogovoru. Lahko pridete kot posamezniki ali kot pari. Prepričan sem, da boste v odkrivanju in prečiščevanju duhovne dimenzije začutili iskreno veselje do življenja.  Pod duhovni pogovor spada tudi tematika v zvezi z Božjo besedo in mašnimi nagovori.