Oznanila za teden od 14.7. do 27.7.

Prihodki in odhodki: Junija je imela župnija 3.598,26 € prihodkov in 5.212,22 € odhodkov. Največ izdatkov je šlo na škofijo, 995 €, za zavarovanje stavb, 822,21 € in za potrebe cerkve 1.364,19 €.

Osebne spremembe: S 1. 8. ostaja župnija Trbovlje–sv. Marija brez rednega župnika. Na podlagi pogovora s škofom sem župnijo sv. Marije sprejel v soupravo. Z g. Francem Pelcem sva se dogovorila, da bova ob primernih pastoralnih pogojih poskrbela, da bo pri sv. Mariji vsak dan sveta maša, razen v primeru, ko bo sveta maša na podružnici, bolnici, domu upokojencev ali na kakšnem drugem mestu. Na drugih župnijah, ki so v soupravi, je običajno redna sveta maša samo ob nedeljah, midva pa bova skušala zagotavljati tako pri sv. Martinu, kot pri sv. Mariji dnevno sveto mašo. Nov urnik svetih maš bo objavljen v naslednjem Martinovem listu, 27. 7.

Srečanje župnijskih sodelavcev: Zaradi izpraznitve mesta župnika pri sv. Mariji, nastajajo v Trbovljah nova pastoralna dejstva. V zvezi s tem vabim vse župnijske sodelavce obeh župnij na srečanje, ki bo 5. septembra ob 19.30, v župnijski dvorani sv. Martina.

Odsotnost: V drugi polovici julija bom v glavnem odsoten iz župnije. Takrat se v zvezi s pastoralnimi potrebami obrnite na g. Franca Pelca. V času odsotnosti bo drugi mašni namen darovan izven župnije.