Oznanila za teden od 16.4. do 22.4.

AKTUALNO DOGAJANJE:
Na cvetno nedeljo ste za krašenje cerkva darovali 1.374 EUR. Bog povrni.

SEJA GOSPODARSKEGA SVETA – Na seji GS, ki je bila minuli ponedeljek, se je GS seznanil s ponudbami za obnovo Križevega oltarja pri sv. Martinu. Predvideni stroški obnove znašajo 27.400 EUR. Po sklepu GS je potrebno zaradi razpok na zvoniku v cerkvi sv. Miklavža zvonjenje omejiti in tako preprečiti nadaljnjo škodo, ki se povzroča zaradi močnih tresljajev. V Retju se načrtuje ureditev kozolca in okolice, pri sv. Marku pa čiščenje in zaščita cerkvenega tlaka. Hvala vsem, ki boste v pomoč pri gospodarskih opravilih in vsem, ki boste tudi svoj dar in prosti čas namenili za skupno dobro.

PRIPRAVA STARŠEV IN BOTROV NA KRST– petek, 20. aprila, ob 19.30.

NAŠI POKOJNI: V minulem tednu sta bili s svetimi opravili pokopani: + Neža Štrajhar (Ostenk 2a), + Anica Žibert (Keršičeva c.5) )