Oznanila za teden od 17.12. do 23.12.

Prihodki in odhodki: Novembra je imela župnija 2.525,81 € prihodkov in 4.627,84 € odhodkov. Večji izdatek, v višini 2.400,88 €, predstavlja izdelava temelja in podnožja za križ na starem pokopališču.

Božična devetdnevnica: Danes smo začeli z božično devetdnevnico. Pobožnost je vsak dan, takoj po sveti maši. S srcem polnim pričakovanja se udeležimo svete maše in devetdnevnice.

Božične vizitke: Sodelavke Karitasa so izdelale božične vizitke, ki jih lahko dobite po nedeljski sveti maši pred župnijsko cerkvijo in pred cerkvijo sv. Katarine. Med tednom pa jih lahko dobite v prostorih Karitasa. (Trg Franca Fakina 34) Ob tej priložnosti jim v imenu župnije izrekam zahvalo za izdelavo adventnih venčkov in božičnih voščilnic.

Spovedovanje: Za spoved sem na voljo pol ure pred sveto mašo ali po dogovoru. Kdor resnično želi prejeti zakrament sprave, ga bo prejel. Posebej spodbujam starše veroučencev, da svoje otroke spodbudite in pripravite za adventno spoved.

Adventna spoved pri sv. Katarini: Za adventno spoved pri sv. Katarini bom na voljo v soboto, 22. 12., od 9.00 naprej.

Duhovna obnova za župnijske sodelavce: Na prvi adventni vikend se je od 70 župnijskih sodelavcev udeležilo duhovne obnove 10 sodelavcev. Le peščica sodelavcev je imela res upravičene zadržke za neudeležbo. Zaskrbljujoče pa je dejstvo, da od večine ni bilo niti odziva v smislu, da bi sporočili, da se duhovne obnove ne morejo ali nočejo udeležiti. Primer omenjene duhovne obnove je pokazal, da je potrebno novo evangelizacijo začeti izvajati v srcu župnije. Pri tem ne gre toliko za to, kako bom nekoga prepričal z besedami, ampak, kako bom spregovoril s svojim duhovnim življenjem.

Adventni koledar: Otroci so pri verouku prejeli adventne koledarje z adventnimi zgodbami, molitvami in škatlico za zbiranje denarja. Zbrane darove naj prinesejo v cerkev k jaslicam, na dan Gospodovega razglašenja. Darovi bodo namenjeni najrevnejšim otrokom na svetu. Adventna akcija je lahko ena izmed priložnosti, s katero skušamo otrokom privzgojiti čut za dobrodelnost. Kot za večino stvari, ste tudi za vzgojo za dobrodelnost v prvi vrsti odgovorni starši.

Pristop k svetemu obhajilu: Ko pristopamo k svetemu obhajilu, je samo po sebi umevno, da smo za ta velik dogodek notranje pripravljeni. Ko zaužijemo Kristusovo telo, prebiva v središču našega srca Najsvetejše. Potrebno je poudariti, da se takoj po prejetem obhajilu pred nikomer in ničemer ne priklanjamo ali celo poklekamo, saj je Jezus Kristus v našem srcu. Ko prejmemo sveto obhajilo, se brez kakršnih koli kretenj po zunanji strani vrnemo na svoje mesto.

Oglasna deska: Kdor želi na župnijsko oglasno desko pritrditi oglas, mora za to pridobiti dovoljenje župnijskega urada. Prav tako mora pridobiti dovoljenje tudi tisti, ki želi kakšen oglas odstraniti. Večkrat se namreč zgodi, da kdo oglaša brez dovoljenja, prav tako pa se je pred kratkim zgodilo, da je nekdo, kljub temu da je bilo za oglas izdano dovoljenje, le tega odstranil.

Blagoslov domov: Po božiču bom obiskoval in blagoslavljal domove. Tisti, ki ste prejeli blagoslov že lansko leto, ste tudi letos zapisani na seznamu za blagoslov. Kdor pa želi na novo prejeti božični blagoslov, naj mi prosim, to sporoči. Obisk duhovnika in blagoslov domov je tudi priložnost, da se župljani z župnikom srečate in prijateljsko pogovorite. Če se srečamo samo v cerkvi in v župnišču, lahko to včasih izpade preveč uradno.