Oznanila za teden od 19.3. do 25.3.

Nabirka: Prejšnjo nedeljo ste darovali pri sv. Martinu 350,31 € in pri sv. Katarini 57,05 €. Skupaj 407,36 €. Bog povrni!

Svetopisemska skupina: Ker bomo v ponedeljek obhajali praznik svetega Jožefa, bo srečanje svetopisemske skupine, v torek, 20. 3., po sveti maši.

Pobožnost križevega pota: Vsak petek in nedeljo molimo pred sveto mašo križev pot. V petek, 23. 3. ob 17.30, pripravljajo križev pot mladinci in veroučenci. Križev pot molimo v župnijski cerkvi tudi ob nedeljah, ob 9.30. Ob nedeljah je pobožnost križevega pota tudi v Retju, ob 15.00.

Praznik Gospodovega oznanjenja: Letos  bo 25. marec na nedeljo, kar pomeni, da ima 5. postna nedelja prednost pred praznikom Gospodovega oznanjenja. Zato bomo letos praznik Gospodovega oznanjenja obhajali v soboto, 24. marca. Kljub temu bodo ministranti staršem razdelili spominska darila, ki so jih izdelali otroci in sodelavke karitas, v nedeljo, ob koncu obeh svetih maš v župnijski cerkvi.

Akcija očistimo Slovenijo: V okviru akcije »Očistimo Slovenijo«, bo v soboto, 24. 4., potekala akcija »Očistimo naš kraj«. Akcija bo zavzemala zaselke Čeče, Ojstro, Svije in Knezdol. Zbirno mesto bo pri gasilskem domu v Čečah, ob 9.00.

Spokorno bogoslužje: Ker je bil župnijski misijon usmerjen v spreobrnjenje posameznika in župnije, v naši župniji ne bomo imeli posebnega postnega bogoslužja. Zato pa ste vabljeni, da se udeležite postnega bogoslužja v župniji sv. Marija, v soboto, 24. 3. ob 16.00. bogoslužje bo vodil kapucin, br. Marjan Gačnik. V okviru spokornega bogoslužja bo možnost za postno spoved.

Priložnost za spoved: V župnijski cerkvi je priložnost za spoved vsak dan, pol ure pred sveto mašo. Pri sv. Katarini bo možnost za spoved v soboto, 24. 3., od 8.30 naprej.

Teden družine: Med 19. in 25. 3. bo potekal teden družine, z naslovom »Drug drugega bremena nosite«, ki je enak geslu letošnjega pastoralnega leta.

Birma: 13. 5., ob 10.00, bomo v naši župniji obhajali slovesnost podelitve zakramenta svete birme. Na prejem birme se pripravlja 14 kandidatov. Molimo za naše birmance, njihove starše in botre, da bi se popolnoma odprli Svetemu Duhu in zaživeli pristno krščansko življenje.