Oznanila za teden od 2.1. do 8.1.

AKTUALNI DOGODKI

Nabirka: Na božič ste darovali pri sv. Martinu 1.288,19 €, 6,05 kun in pri sv. Katarini 168,47 €. Skupaj 1.456,66 € in 6,05 kun. Bog povrni! Na Štefanovo ste darovali pri sv. Katarini 99,60 €. Decembra je imela župnija 3.469,33 € prihodkov in 24.011,23 €  odhodkov.

Misijonski križ: Družina Pirc ga, 1. 1., preda Miri Sotošek, potem pa ga, 6. 1., prevzameta Ana in Lucija Katič. 10. 1. pa ga prevzame Silva Medved.

Blagoslov domov: Če še kdo želi blagoslov doma, naj mi to sporoči osebno ali preko sodobnih telekomunikacijskih sredstev.

Adventna akcija otrok: Otroci, ki so molili in zbirali darove za uboge otroke, naj zbrane darove prinesejo v cerkev k jaslicam, na dan Gospodovega razglašenja, k večerni sveti maši.

Koledniki: Hvala vsem kolednikom in njihovim animatorjem, da ste velikodušno hodili po hišah in zbirali denar za uboge otroke.

Prvi dnevi v mesecu: Tudi v letošnjem letu bom bolnike in tiste, ki zaradi drugih razlogov ne morejo v cerkev, obiskoval ob prvih petkih. Če poznate koga, ki si želi obisk duhovnika, mi to sporočite.

Blagoslov otrok: Na praznik Jezusovega krsta, v nedeljo, 8. 1., bo med sveto mašo blagoslov otrok.

Verouk: Z rednim veroukom pričnemo v ponedeljek, 9. 1. 2012.

PASTORALNA STATISTIKA 2011
 
Poroka: V preteklem letu je bila v župniji ena poroka, kar je za tri manj kot v letu 2010. Poročila sta se Zvonka Oberčkal, r. Jamnik in Silvester Oberčkal, oba iz Trbovelj.

Krsti: V preteklem letu smo imeli 10 krstov, kar je za 3 manj kot v letu 2010. Krščenci: Žak Kušar (izvenzakonski), Patricia Popelar (civilnozakonska), Ana-Rubi Štimec (izvenzakonska), Ana Simnovčič (zakonska), Zarja Simnovčič (zakonska), David Delpin (izvenzakonski), Žiga Hočevar (zakonski), Jožef Šneberger (zakonski), Rebeka Smodiš (zakonska), Izabela Marodi (izvenzakonska).

Pogrebi: V preteklem letu smo imeli v župniji 46 pogrebov, kar je 8 več kot v letu 2010. Pokojni: Jožefa Bricl, Emilija Sore, Cecilija Medved, Marija Guzej, Ivica Medvešek, Peter Schneider, Štefanija Kupšek, Zora Dolenc, Katarina Knaflič, Melita Vlah, Terezija Lesar, Irena Žuraj, Viktor Zupančič, Jože Jesenšek, Jožefa Tomažič, Jožef Burjes, Terezija Štruc, Marija Karlota Dečman, Ljudmila Selič, Marija Hrovat, Rozalija Frece, Miha Pavčnik, Jože Korpes, Albina Pust, Rozalija Kralj, Branko Vodovnik, Matilda Fritz, Matevž Medved, Alojz Sakelšek, Marija Petek, Božidar Okorn, Cvetka Kuder, Irena Rus, Rok Kukovič, Leopold Medved, Jože Koritnik, Elizabeta Šimenc, Marija Ahac, Vera Aurelia Černe, Helena Bočko, Anica Bratanič, Ljubomir Cvar, Stanislava Zajc, Ivan Vukovič, Brigita Povše-Pavčnik, Franc Fakin.

Nedeljniki: Ob štetju nedeljnikov, 6. 11., je bilo pri treh nedeljskih mašah v župniji 289 vernikov. Ob štetju 7. 11. 2010 je bilo navzočih 336 vernikov.

Veroučenci: V letošnjem veroučnem letu je vpisanih 63 veroučencev. Lansko veroučno leto je bilo vpisanih 66 veroučencev. Od tega jih je 11 bilo pri prvem svetem obhajilu.

Gospodarstvo: V letu 2011 je imela župnija 41.111,78 € prihodkov in 70.947,19 € odhodkov. V prihodke so zajete nedeljske in praznične nabirke ter darovi posameznikov za potrebe župnije. Večji izdatki: elektrika 4.213,43 €; novomašni kelih 3.682,24 €; kurilno olje 7.511,62 €; adaptacija hiše ob cerkvi (TFF 34) za prostore župnijske Karitas 12.784,66 €; peč in cisterna za ogrevanje cerkve 6.860,95 €. Vse ostalo so sprotni stroški Če kdo želi podrobnejši pogled v poslovanje župnije, lahko dobi na vpogled blagajniško knjigo.